Land-/regio- en taalkeuze
Collega's van TRUMPF staan naast elkaar

Firma

Geen enkel bedrijf werkt in een vacuüm: juist als familiebedrijf maken we deel uit van de maatschappij en daarom werken we in de vaste overtuiging: bedrijven moeten de verantwoordelijkheid nemen voor ons gemeenschappelijk waardensysteem en dit actief tot leven brengen. Dit streven komt tot uiting in de interne en externe betrokkenheid van ons bedrijf: zo hebben wij uniforme gedragsregels opgesteld voor al onze medewerkers wereldwijd en zijn wij betrokken bij tal van sociaal-politieke en wetenschappelijke projecten en initiatieven. Wij denken op de lange termijn en geven actief vorm aan de randvoorwaarden van ons bedrijf.

Politieke dialoog

Deelnemers van een conferentie zitten aan een tafel

TRUMPF zoekt de dialoog met politieke besluitvormers en belangengroepen. Zowel onze leidinggevenden als ons management zijn actief in werkgroepen, netwerken en verenigingen en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van toekomstige onderwerpen zoals de digitale transformatie van de productie-industrie. In tal van lokale, nationale en internationale comités werken wij eraan om het begrip van de behoeften van onze branche en de uitwisseling van economie en politiek te verbeteren.

Netwerken en comités

Collega's zijn aan het praten

Voor onze bedrijfspositie zijn wij lid van verschillende belangenorganisaties. Zo zijn wij actief betrokken bij het creëren van maatschappelijk-politieke, economische en wetenschappelijke randvoorwaarden. Wij stimuleren onze medewerkers te netwerken en op de lange termijn mee te werken in werkgroepen.

Sociaal

Twee medewerkers spreken in gebarentaal

Onze inzet voor sociale projecten is gebaseerd op de respectieve sociale vereisten in de regio's waarin TRUMPF actief is. Wij moedigen onze medewerkers uitdrukkelijk aan om maatschappelijk betrokken te worden en creëren de randvoorwaarden voor persoonlijke betrokkenheid. Regionaal zijn medewerkers van de dochterondernemingen betrokken bij de kwesties die spelen in hun plaats van vestiging. Daarnaast werkt TRUMPF samen met instellingen voor mensen met een handicap en andere sociale instellingen.

Zo neemt TRUMPF zijn verantwoordelijkheid in en voor de maatschappij

JOBLINGE
'Joblingen' van TRUMPF staan op een trap, groepsfoto

Sinds 2017 ondersteunt TRUMPF in samenwerking met het initiatief JOBLINGE de integratie van jonge vluchtelingen. Onder de titel "JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity" biedt het bedrijf een driedaagse praktijktraining aan. In het kader van verschillende modules leren de jongeren TRUMPF kennen en komen ze meer te weten over de werkcultuur in Duitsland. Daarnaast krijgen de jongeren een sollicitatietraining. Talrijke medewerkers ondersteunen het project door afzonderlijke modules uit te voeren.

Compliance

Compliance at TRUMPF

Het is in lijn met onze fundamentele waarden dat we ons houden aan de wet in de landen waarin we actief zijn. Compliance is voor TRUMPF een centrale waarde die elementair is voor onze reputatie en daarom verder gaat dan alleen de naleving ervan. We hebben een uitgebreid Compliance Management System opgesteld zodat deze waarden in de hele groep op dezelfde manier worden nageleefd. Op die manier willen we alle medewerkers van TRUMPF sensibiliseren en in staat stellen om in hun dagelijkse werk het juiste te doen.  

Hulp bij crisissen en rampen

Mensen omarmen metalen wereldbol

Wij helpen daar waar locaties of werknemers van TRUMPF getroffen worden door rampen. Wij ondersteunen bijvoorbeeld regionale hulporganisaties door financiële donaties, het vrijstellen van medewerkers voor noodhulp en met gratis apparatuur en gereedschap.

Giften en sponsoring

Mensen wijzen naar documenten op een tafel

TRUMPF hecht veel waarde aan het (financieel) ondersteunen van zinvolle projecten en instellingen in de samenleving. Daarom zijn ook donatie- en sponsormaatregelen van groot belang. Relevante specialistische en toekomstgerichte onderwerpen die nauw aansluiten bij onze bedrijfsactiviteiten en passen bij onze prioriteiten worden ondersteund.

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

Compliance at TRUMPF
Compliance

Als wereldwijd actieve onderneming zijn wij bij TRUMPF van mening dat het langdurige succes van onze onderneming onlosmakelijk is verbonden met onze bedrijfscultuur. Compliance geeft op beslissende wijze vorm aan deze cultuur en stuurt ons dagelijks handelen. Daarom heeft TRUMPF een uitgebreid Compliance Management System opgesteld dat steeds doorontwikkeld wordt.

Medewerkers van TRUMPF praten met elkaar voor een schilderij
Cultuur

Betrokkenheid bij de samenleving maakt deel uit van onze cultuur als familiebedrijf. Wij willen ons economische succes met anderen delen en toegevoegde waarde creëren voor de samenleving. Wij bieden ondersteuning, ofwel financieel ofwel via lidmaatschappen, ideeën, kennis en tijd.

Medewerker TRUMPF met dochter
Opleiding

Als technologisch bedrijf leeft TRUMPF van frisse ideeën en impulsen. Kwalitatief hoogwaardige opleidingen vormen daarbij de basis voor innovatief denken: dit is een katalysator voor maatschappelijke en economische vooruitgang.

Contact
TRUMPF Nederland
Fax 088 400 2444
E-mail

Corporate Human Resources
Fax 088 400 2444
E-mail
Service & contact