Voor het beschikbaar stellen van deze website en de goede werking ervan maken we gebruik van cookies. Indien we cookies ook voor andere doeleinden mogen gebruiken, klik dan hier. Informatie over het deactiveren van cookies en gegevensbescherming
a group of TRUMPF employees are talking

Medewerkers

De kennis en betrokkenheid van onze medewerkers zijn doorslaggevend voor het succes van onze onderneming. Daarom zorgen wij voor de randvoorwaarden die goede prestaties mogelijk maken. Daarbij horen een evenwichtige verhouding tussen privé en werk, een goede gezondheid evenals de gerichte ondersteuning van voortdurende ontwikkeling van veelzijdigheid onder het personeel.

Privé en werk

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Flexibele, individuele vormgeving van werktijd en -plek, eigen verantwoordelijkheid bij taken, eerlijkheid en waardering voor elkaar geven vorm aan de werkomgeving bij TRUMPF. Daartoe behoren locatiespecifieke modellen, die bijvoorbeeld mobiel en flexibel werken voor onze medewerkers mogelijk maken. Ouders ontlasten we bovendien door een uitgebreid aanbod van kinderopvang.

Gezondheid

Het welzijn van onze medewerkers ligt ons na aan het hart. Daarom wijden we ons met grote oplettendheid en energie aan het doel om de gezondheid van onze medewerkers te garanderen. Alle locaties van TRUMPF bieden de mogelijkheid voor beweging en goede voeding. Werkplekken zijn uitgerust volgens ergonomische aspecten. Het TRUMPF gezondheidsforum biedt bovendien preventieve onderzoeken en een sociale begeleiding bij beroeps- en privéproblemen.

Veelzijdigheid en gelijke kansen

De combinatie van jong en oud, vrouwen en mannen en veel nationaliteiten en verschillende persoonlijke en vakkundige vaardigheden maken ons tot een sterk team. We ondersteunen deze veelzijdigheid om de rijkdom aan ideeën te ondersteunen en scheppen een omgeving die recht doet aan de behoeften van alle mensen. TRUMPF zorgt voor in het bedrijf geïntegreerde werkplekken en ziet zichzelf als aanbieder van kansen aan mensen met een handicap.

Contact
Corporate Human Resources
Fax +31 88 400 2444
E-mail
Service & contact

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Netherlands
United States

Or select a country or region.