Land-/regio- en taalkeuze
Een groep medewerkers van TRUMPF is aan het praten

Medewerkers

Knowhow en betrokkenheid van onze medewerkers zijn bepalend voor het succes van ons bedrijf. Daarom bieden wij randvoorwaarden die prestaties in een veilige omgeving mogelijk maken. Daartoe behoren een evenwichtige relatie tussen leven en werk, welzijn en de gerichte bevordering van diversiteit onder het personeel.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Man met veiligheidsbril, -handschoenen en gehoorbescherming

Het welzijn van onze medewerkers ligt ons na aan het hart. Daarom besteden wij al onze nodige aandacht en energie aan het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en het behouden van hun motivatie.

"Elk ongeval is te voorkomen": dat is ons basisprincipe

Preventie is voor ons de dagelijkse gang van zaken

Elk ongeval op het werk en elke werkgerelateerde ziekte is te voorkomen. Wij streven een op preventie gerichte veiligheids- en gezondheidscultuur na. En als dat nodig is zorgen wij voor een snelle en gepaste reactie.

Wij zorgen voor veilige en op de medewerkers gerichte werksystemen

TRUMPF staat als garant voor innovatie voor producten van de hoogste kwaliteit. Met dezelfde normen ontwerpen wij onze werklocaties, -plekken en -processen als het aankomt op veiligheid en ergonomie. Reeds bij de planning houden wij rekening met de actuele regionale stand van de techniek. Wij betrekken onze medewerkers actief bij het vormgevingsproces. Met risicobeoordelingen en de daaruit afgeleide maatregelen zorgen wij voor een hoge mate van veiligheid.

De gezondheid van iedereen heeft voor ons de hoogste prioriteit

Via de bedrijfsgezondheidszorg willen wij in een vroeg stadium werkgerelateerde gezondheidsrisico's en ziektes opsporen. Wij letten op tekenen van gezondheidsproblemen en ondersteunen onze medewerkers als dat nodig is. Daarnaast doen we voorstellen voor een gezonde levensstijl.

Onze leidinggevenden geven het goede voorbeeld

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op hun afdeling. Zij geven het goede voorbeeld en instrueren hun medewerkers over veilig gedrag.

Medewerkers van TRUMPF handelen veiligheidsbewust

Medewerkers dragen bij aan het creëren van goede en veilige arbeidsomstandigheden, houden rekening met veiligheidsregels en brengen zichzelf of anderen niet in gevaar.

Kwalificatie en ontwikkeling

Medewerkers van TRUMPF lopen een trap op

Goed opgeleide en zeer gemotiveerde medewerkers zijn de garantie voor ons concurrentievermogen en onze innovatiekracht. De voedingsbodem hiervoor is continue kwalificatie en verdere ontwikkeling met eigen verantwoordelijkheid. Daarbij richten wij ons op de behoeften van onze doelgroepen en bieden wij op maat gemaakte ontwikkelings- en kwalificatieprogramma's.

Privé en werk

Een jonge vader en zijn dochter in het gebouw van TRUMPF

Flexibele, individuele vormgeving van werktijd en -plek, eigen verantwoordelijkheid bij taken, eerlijkheid en waardering voor elkaar geven vorm aan de werkomgeving bij TRUMPF.&;nbsp;Daartoe behoren locatiespecifieke modellen, die&;nbsp;bijvoorbeeld&;nbsp;mobiel en flexibel werken voor onze medewerkers mogelijk maken. Ouders ontlasten we bovendien door een uitgebreid aanbod van kinderopvang.

Veelzijdigheid en gelijke kansen

Veelzijdigheid en gelijke kansen

De combinatie van jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, mensen van veel nationaliteiten en verschillende persoonlijke en vakkundige vaardigheden maken ons tot een sterk team. Wij steunen deze veelzijdigheid om een rijkdom aan ideeën te bevorderen en creëren een omgeving die recht doet aan de behoeften van iedereen. TRUMPF creëert bedrijfsgeïntegreerde banen en ziet zichzelf als een aanbieder van kansen voor mensen met een handicap. De Duitse SBV (Schwerbehindertenvertretung – vertegenwoordiging voor zwaar gehandicapten) zet zich in voor het bevorderen en integreren van mensen met een handicap in bedrijven en geeft hen advies. Daarnaast schenkt TRUMPF regelmatig afgedankte hardware aan het non-profit IT-bedrijf AfB en sponsort zo twee banen voor mensen met een handicap.

Bedrijfsvrijwilligerswerk

Bedrijfsvrijwilligerswerk

Verantwoording gaat bij TRUMPF ook verder dan de bedrijfsgrenzen. Onze medewerkers kunnen tijdens werktijd een bepaald aantal uren per jaar optreden als kennisoverdrager. De projecten beperken zich daarbij niet tot onderwijs aan kinderen en jongeren, maar omvatten ook projecten om vluchtelingen of gehandicapten voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De perspectiefwisseling is daarbij een echte win-winsituatie: enerzijds krijgen medewerkers nieuwe creatieve impulsen en inzichten in andere manieren van werken, anderzijds vergroot het aantrekkelijke aanbod de loyaliteit aan het bedrijf.

Cultureel programma bij TRUMPF

Medewerkers verzamelen zich voor een schilderij

Ons uitgebreide culturele programma voor medewerkers biedt een creatieve omgeving voor innovaties en perspectiefwisseling. Frisse impulsen uit de kunst, literatuur en muziek stimuleren ook de creativiteit op de werkvloer. Tegelijkertijd bevorderen de evenementen het netwerken en de uitwisseling tussen medewerkers die in hun dagelijks werk minder vaak met elkaar in contact zouden komen.

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

Medewerkers van TRUMPF praten met elkaar voor een schilderij
Cultuur

Betrokkenheid bij de samenleving maakt deel uit van onze cultuur als familiebedrijf. Wij willen ons economische succes met anderen delen en toegevoegde waarde creëren voor de samenleving. Wij bieden ondersteuning, ofwel financieel ofwel via lidmaatschappen, ideeën, kennis en tijd.

Collega's van TRUMPF staan naast elkaar
Onderneming en politiek

Geen enkel bedrijf werkt in een vacuüm: juist als familiebedrijf maken we deel uit van de maatschappij en werken we daarom in de vaste overtuiging: bedrijven moeten de verantwoordelijkheid overnemen voor ons gemeenschappelijk waardensysteem en dit actief tot leven brengen.

Medewerker TRUMPF met dochter
Opleiding

Als technologisch bedrijf leeft TRUMPF van frisse ideeën en impulsen. Kwalitatief hoogwaardige opleidingen vormen daarbij de basis voor innovatief denken: dit is een katalysator voor maatschappelijke en economische vooruitgang.

Contact
TRUMPF Nederland
Fax 088 400 2444
E-mail

Corporate Human Resources
Fax 088 400 2444
E-mail
Downloads
Service & contact