Land-/regio- en taalkeuze
Metalen wereldbol, 3D-geprint

Milieu

Als bedrijf dat al geruime tijd op de markt aanwezig is, ziet TRUMPF het als een onderdeel van haar bedrijfsverantwoordelijkheid om zorgvuldig met hulpbronnen om te gaan en negatieve gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk te vermijden. Daarom definiëren we voor onszelf ambitieuze, wereldwijde doelstellingen ter bescherming van het klimaat en ondersteunen we met ons klimaatbeleid de 1,5 graad-doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs. Zo stemmen we onze activiteiten duidelijk af op de reductie-doelstelling van het Science Based Targets-initiatief.

Klimaatbescherming

TRUMPF investeert tot 2030 bijna 80 miljoen euro in de bescherming van het klimaat. Concreet concentreren we ons daarbij op de volgende maatregelen: 

Vermindering van het energieverbruik

We willen ieder jaar besparingsmaatregelen invoeren ter hoogte van 1,5% voor stroom en 3% voor aardgas en stookolie (telkens ten opzichte van het boekjaar 2018/19). Tot 2030 verminderen we ons verbruik met 25,5 gigawattuur en daarvoor investeren we ongeveer 40 miljoen euro.  Het is bovenal ons doel om ons energieverbruik tot 2030, ondanks onze verdere groei, ongeveer constant te houden.

Duurzame energievoorziening

TRUMPF breidt de eigen energieproductie uit hernieuwbare bronnen consequent verder uit. Tegen 2027 moeten alle geschikte dakoppervlakken van al onze vestigingen wereldwijd met zonne-installaties zijn uitgerust. Bovendien halen wij tot 100% van onze stroom uit hernieuwbare bronnen door hoogwaardige certificaten aan te kopen en erop te letten dat de groene stroom van recente, niet gesubsidieerde installaties afkomstig is. 

Compensatie voor onvermijdelijke emissies

Via certificaten compenseert TRUMPF de niet te vermijden emissies, die door de verbranding van brandstoffen, stookolie en aardgas ontstaan. Op middellange termijn willen we deze manier van werken sterk verminderen door steeds meer direct aan duurzaamheidsprojecten deel te nemen. Hiervoor werkt TRUMPF samen met organisaties die wereldwijd projecten ter bescherming van het klimaat opzetten en zo tegelijkertijd ook de lokale bevolking steunen. De projecten zijn allemaal bekroond met een Gold-standaard of vergelijkbare certificeringen.

Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie heeft voor TRUMPF de allerhoogste prioriteit, zodat er gewoon geen emissie ontstaat. Wij vinden het belangrijk om niet prioritair certificaten te kopen, maar gewoon geen uitstoot van broeikasgassen te veroorzaken. En dat begint bij de ontwikkeling van onze producten en de selectie van de componenten. Onze procedures, installaties en gebouwen voldoen aan de meest recente stand van de techniek. Een gecertificeerd energiebeheersysteem volgens ISO 50001 wordt al enkele jaren gebruikt op alle Europese productielocaties.

Energie-efficiëntie heeft vele facetten

Gebouwen en infrastructuur

Wij stellen hoge eisen aan de planning en exploitatie van onze gebouwen. Een speciale focus ligt op de levensduur van onze gebouwen en infrastructuur. Voor onze grotere locaties werken wij met energiemasterplannen die scenario's weergeven voor het in het netwerk opnemen en optimaliseren van warmte- en koudestromen. Daarnaast verminderen wij ook onze CO2-uitstoot door regeneratieve energieopwekking.

Energie-efficiënte processen

Ons doel is om onze processen continu te optimaliseren, zowel in de productie als in tests. Zeker in niet-productieve tijden willen wij ons energieverbruik tot een minimum beperken en herzien daarom regelmatig onze volledige productieprocessen.

Zo besparen we wereldwijd emissie

Niet alleen show – energie-efficiëntie in Ditzingen, Duitsland

In onze showroom in Ditzingen besparen wij bijna 170 ton COdoor het consequente gebruik van energiebesparende modi van onze vastestoflasers en de automatische uitschakeling in de nacht en in het weekend.

Geothermische fabriek in Taicang, China

Voor de uitbreiding van de TRUMPF-fabriek in Taicang installeerden wij 170 sondes op een diepte van 100 meter en een warmtepomp om de temperatuur in de grond te gebruiken om het gebouw te verwarmen en koelen met aardwarmte. Op deze manier wordt ca. 415 ton CO2 per jaar bespaard.

Operationele optimalisatie in Ditzingen, Duitsland

Bij de productie en ontwikkeling van krachtige laserversterkers, die worden gebruikt om microchips te produceren voor de halfgeleiderindustrie, optimaliseren wij onze processen voortdurend, ook met betrekking tot energie-efficiëntie. Ongeveer 207 ton CO2 kon worden bespaard door proceswijzigingen en het gebruik van een energie-efficiënt ultrafijn reinigingssysteem. Het systeem maakt gedraaide en gefreesde onderdelen energiebesparend vrij van residuen.

Optimalisatie van verlichting in alle gebouwen in Farmington, VS

In de Verenigde Staten hebben wij bestaande TL-lampen vervangen door hoogwaardige ledlampen, waardoor de energetische prestaties verder werden geoptimaliseerd. Daarmee werd ca. 100 ton CO2 bespaard.

Warmtekrachtcentrale in Hettingen, Duitsland

Een warmtekrachtcentrale in Hettingen wekt de stroom op die wij nodig hebben voor onze productie. De daarbij ontstane warmte wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Besparing: tot 100 ton COper jaar.

Uitschakelbeheer in de productie in Pasching, Oostenrijk

De basisbelastingbehoefte van de machines voor de productie van buiggereedschap in Pasching werd verlaagd door deze consequent aan het einde van de dienst en in het weekend uit te schakelen. Er werd 50 t CO2 per jaar bespaard. Het Oostenrijkse ministerie van Duurzaamheid en Toerisme heeft TRUMPF Oostenrijk daarvoor de klimaaktiv-prijs toegekend voor succesvolle klimaatbeschermingsmaatregelen.

Verandering van het verfproces in Liberec, Tsjechië

Door het verfproces te veranderen, heeft de verf minder warmte nodig om te drogen dan voorheen. Daardoor nam het gasverbruik af en werd er 50 ton CO2 per jaar bespaard.

Nieuwe verlichting in Freiburg, Duitsland

In Freiburg werd er in het boekjaar 2018/19 groots op led overgestapt. Daardoor werd 180 ton CO2 per jaar bespaard.

Mobiliteit

Stadsverkeer bij nacht

Op welke manier onze medewerkers ook op het werk komen, wij ondersteunen hen met een aantrekkelijk aanbod om hun CO2-uitstoot te verminderen. Tegelijkertijd willen wij de mobiliteit op de locatie Ditzingen zelf en het verkeer tussen de afzonderlijke bedrijfslocaties zo hulpbronnenbesparend mogelijk maken. In ons wagenpark verminderen we bovendien de CO2-uitstoot tegen 2030 met 25% ten opzichte van het boekjaar 2018/19. Dat realiseren we onder andere door met de bedrijfswagens en pool-voertuigen van TRUMPF over te stappen op elektrisch rijden..

Zo maakt TRUMPF duurzame mobiliteit mogelijk

Operationeel mobiliteitsmanagement

TRUMPF wil de CO2-voetafdruk van zijn medewerkers op weg naar hun werk aanzienlijk verkleinen. Daarvoor bieden wij onder andere de mogelijkheid om een business-bike met weinig kosten te leasen.& Daarnaast staan er tal van parkeerplaatsen voor fietsen, e-bikes en motoren, douches en afsluitbare lockers ter beschikking. Het ov-abonnement stimuleert bovendien reizen met het openbaar vervoer. Ook wordt er een streetscooter gebruikt voor ritten op het bedrijfsterrein van Ditzingen. Dit is een elektrische transporter van Deutsche Post die TRUMPF heeft helpen ontwikkelen.

Elektromobiliteit

In 2019 opende TRUMPF in Ditzingen een van de grootste tankstations voor elektrische voertuigen van Duitsland. In de nieuwe, eigen parkeergarage staan 86 oplaadpunten ter beschikking voor de medewerkers. De geïnstalleerde laadboxen hebben samen een vermogen van bijna 1.000 kilowatt. Zo geven wij medewerkers de mogelijkheid hun auto tijdens werktijd op te laden. Als hightechbedrijf zijn wij echter niet alleen gebruiker van alternatieve elektrische aandrijftechnologieën, maar ook een belangrijke leverancier. Wereldwijd worden talloze TRUMPF-lasers onder meer gebruikt in de batterijproductie voor elektromotoren.

We zijn lid

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

TRUMPF productportefeuille
Producten en leveringsketen

TRUMPF staat voor zeer innovatieve producten en diensten die afgestemd zijn op de industrie en die betrouwbaar zijn. Lees in deze context meer over onze hoge eisen op het gebied van machineveiligheid, energie-efficiëntie en een efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Een groep medewerkers van TRUMPF is aan het praten
Medewerkers

Knowhow en betrokkenheid van onze medewerkers zijn bepalend voor het succes van ons bedrijf. Daarom bieden wij randvoorwaarden die prestaties mogelijk maken. Daartoe behoren een constante kwalificatie van onze medewerkers, een positieve werkomgeving en passende beloning

Collega's van TRUMPF staan naast elkaar
Onderneming en politiek

Geen enkel bedrijf werkt in een vacuüm: juist als familiebedrijf maken we deel uit van de maatschappij en werken we daarom in de vaste overtuiging: bedrijven moeten de verantwoordelijkheid overnemen voor ons gemeenschappelijk waardensysteem en dit actief tot leven brengen.

Contact
TRUMPF Nederland
Fax 088 400 2444
E-mail
Downloads
Service & contact