Onderneming en politiek

Geen enkel bedrijf werkt in een vacuüm: juist als familiebedrijf maken we deel uit van de maatschappij en werken we daarom in de vaste overtuiging: bedrijven moeten de verantwoordelijkheid overnemen voor ons gemeenschappelijk waardensysteem en dit actief ondersteunen. Dit komt zowel binnen als buiten ons bedrijf tot uiting: we hebben wereldwijd eenduidige gedragsregels voor als onze medewerkers vastgelegd en nemen deel aan talrijke sociaal-politieke en wetenschappelijke projecten en initiatieven. Wij denken op de lange termijn en we geven actief vorm aan de randvoorwaarden van ons bedrijf.

Compliance

We zorgen ervoor dat we ons houden aan nationale en internationale regels en wetten. TRUMPF streeft ernaar dat groepsbreed dezelfde waarden worden aangehouden en dat iedere medewerker zich voorbeeldig gedraagt. Daarom hebben we een wereldwijd geldend compliance-programma ingevoerd en een gedragscode vastgelegd. Daarin geven we concrete aanwijzingen voor het gedrag en bevorderen we principieel de gevoeligheid voor probleemgedrag.

Politieke dialoog

TRUMPF zoekt de dialoog met politieke besluitvormers en belangengroepen. Zo zijn zowel onze managers als onze bedrijfsleiding actief in werkgroepen, netwerken en verenigingen en geven we daardoor constructief mede vorm aan de ontwikkeling van toekomstthema's zoals de digitale omzetting van de productiebranche. In talrijke lokale, nationale en internationale commissies werken we aan het verbeteren van het begrip voor de behoeften van onze branche en voor de uitwisseling van economie en politiek.

Lidmaatschappen en netwerken

Voor onze bedrijfspositie zijn wij lid van verschillende belangenorganisaties. Zo zijn wij actief betrokken bij het opstellen van sociaal-politieke, economische en wetenschappelijke randvoorwaarden. Wij stimuleren onze medewerkers te netwerken en langdurig samen te werken met vakbonden of in werkgroepen.

Giften en sponsoring

TRUMPF hecht er grote waarde aan om zinvolle projecten en instellingen in de maatschappij te ondersteunen. Daarom zijn ook giften en sponsoring heel belangrijk. Ondersteund worden relevante vak- en toekomstthema's evenals onze vier zwaartepunten opleiding, medewerkers, cultuur en sociale betrokkenheid, maatschappij en politiek hetzij financieel of door persoonlijke betrokkenheid.

Meer informatie

Contact
Corporate Human Resources
Fax +31 88 400 2444
E-mail
Service & contact

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Netherlands
United States

Or, select a country or a region.