You have selected Nederland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Condition Based Services | TRUMPF

Condition Based Services

Hogere beschikbaarheid

Proactieve analyse en bewaking van uw toestellen door het TRUMPF Condition Monitoring Center.

Hogere productiviteit

Onze experts identificeren zwakke punten en ontwikkelen samen met u doelgerichte oplossingen.

Volledige transparantie

Alle machinegegevens en -statussen bij de hand op overzichtelijke dashboards

De Condition Based Services verhogen de technische beschikbaarheid en de productiviteit van uw verbonden lasersystemen. Daarvoor evalueert het TRUMPF Condition Monitoring Center belangrijke sensorgegevens ter identificatie van risico’s en verbeteringsmogelijkheden. Dit helpt bij het vermijden van hoge kosten door uitval van de productie, die in veel gevallen oplopen tot duizenden euro’s per uur. De Condition Based Services bestaan uit de producten Condition Monitoring, Condition Check en de Smart View Services.

Condition Based Services, Screenshot

Een en ander baseert op een proactieve analyse van uw laserapparaten om bijzonderheden op te sporen - bij Condition Monitoring gebeurt dit cyclisch, bij een Condition Check eenmalig op een overeengekomen tijdstip. Vooral Condition Monitoring is een optimale beveiliging van de lopende werkzaamheden, waarbij de apparatuur regelmatig wordt gecontroleerd door service-experts die op basis van algoritmen en hun ervaring storingen opsporen voordat deze leiden tot een uitval. Als een laser bijvoorbeeld door een snel dalend koelwaterpeil of een vervuild filter dreigt uit te vallen, wordt proactief een waarschuwing afgegeven. Ook inefficiënte toestanden, bijvoorbeeld een onjuiste aansturing van laserapparaten, vallen op. U bestudeert het cyclische analyserapport en bespreekt dit indien nodig met uw service-expert van TRUMPF.

Condition Based Services kunnen worden aangevuld met Smart View Services. Dit betreft overzichtelijke dashboards om de actuele laserstatussen te visualiseren. Daarnaast verschaffen de dashboards verzamelde informatie over lasergegevens, ontstane foutmeldingen, benutting van de lasers, aanstaande reparatiewerkzaamheden en de geschiedenis van aangebrachte wijzigingen in laser- en scannerprogramma’s. Alle statussen en gebeurtenissen blijven op die manier volledig transparant.

Smart View Services

Condition Based Services

Met de Smart View Services verschaft u uzelf zicht op de status van uw laser. Op basis van een veilige gegevens-transfer wordt statusinformatie verzonden en geautomatiseerd in de vorm van overzichtelijke dashboards weergegeven. Desgewenst kunt u uitgebreidere gedetailleerde overzichten oproepen. Naast inzicht in de status bieden de dashboards ook transparantie met betrekking tot aanvullende apparaatgegevens, afgegeven foutmeldingen, benutting van de lasers, aanstaande reparatiewerkzaamheden en aangebrachte wijzigingen in laser- of scannerprogramma’s. Op basis van deze verzamelde informatie kosten reparaties minder tijd. Door tijdig maatregelen te treffen, kan stilstandtijd bovendien worden vermeden en neemt de beschikbaarheid en de productiviteit dus toe.

Condition Monitoring

Condition Monitoring

Bij Condition Monitoring worden uw lasers door service-experts van TRUMPF en algoritmen bewaakt met het oog op het verrichten van preventieve reparaties. De resultaten van de analyse vindt u in de cyclische Condition Monitoring Reports. U krijgt de gelegenheid de aanbevolen maatregelen met een service-expert van TRUMPF te bespreken. Van gedetecteerde ontwikkelingen die mogelijk leiden tot stilstand wordt u natuurlijk proactief op de hoogte gebracht om stilstandtijden te voorkomen.

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

Contact
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail
Service & contact