Land-/regio- en taalkeuze

Monitoring TruPrint

Slimme digitalisering van TRUMPF voor uw additive manufacturing-systemen

Met de intelligente monitoringoplossingen van TRUMPF kunt u het bouwproces van de TruPrint-machines eenvoudig bewaken, analyseren en kalibreren, zodat u nog efficiënter kunt produceren en een hogere onderdeelkwaliteit kunt realiseren. De professionele monitoring maakt de weergave en evaluatie van op sensoren gebaseerde gegevens mogelijk. Het aanbod omvat oplossingen voor Process, Condition en Performance Monitoring. De resultaten van de monitoring kunnen direct op de HMI van de TruPrint-machine bekeken worden of offline met Monitoring Analyzer. Met TruTops Monitor ontvangt u naast transparantie ook de mogelijkheid om op afstand vanaf een pc of tablet toegang te krijgen. De OPC UA-interface biedt u daarnaast volledige flexibiliteit om uw eigen softwareoplossing te koppelen. Met de extra beschikbare kalibratiefunctie controleert u vóór aanvang van de bouwopdracht de procesrelevante kengetallen voor optimale productievoorwaarden.

Altijd alles in beeld

Dankzij de monitoringoplossingen behoudt u zicht op de productiecijfers en de toestand van het hele machinepark.

Veilig en voordelig produceren

Dankzij de vroegtijdige herkenning en melding van fouten kunt u tijdig reageren.

Toegenomen efficiëntie

Door de verbeterde transparantie optimaliseert u uw processen langdurig.

Kwaliteit om te bewijzen

Profiteer van de schat aan informatie om de kwaliteit van de onderdelen te bewijzen.

Individuele evaluatie

Laat alleen de voor uw bouwopdracht relevante kencijfers weergeven en analyseren.

Procesbewaking voor het bewaken van de kwaliteit van de onderdelen

TRUMPF Powder Bed Monitoring voor het bewaken van de kwaliteit van de onderdelen

Bij procesbewaking staat het bouwproces centraal. Het poederbed wordt tijdens het belichtingsproces bewaakt. U hebt hiervoor twee producten tot uw beschikking: met Powder Bed Monitoring bewaakt u het poederbed en met Melt Pool Monitoring het smeltbad van uw TruPrint-machine. Op die manier hebt u volledige controle over de componentkwaliteit - en dat iedere laag weer. Bovendien wordt de productie efficiënter dankzij snelle foutidentificatie.

Laag voor laag bewaking van de componentkwaliteit

Blik in het smeltbad van de TruPrint 2000

Hoe werkt Powder Bed Monitoring?

Centraal bestanddeel van de procesbewaking is het zogenaamde Powder Bed Monitoring. Via een geïntegreerde camera in de TruPrint-machine en de automatische beeldverwerking kunt u het poederbed automatisch bewaken. Op deze manier houdt u voortdurend overzicht over de staat van de componenten en kunt u de kwaliteitsparameters per laag analyseren. De TruPrint-machines zijn uitgerust met een HR-camerasysteem om iedere poederlaag scherp in het oog te houden. In combinatie met de beeldverwerking wordt een automatische evaluatie mogelijk, waarbij de geïntegreerde belichting van donkere gebieden de evaluatie van beelden nog eens extra ondersteunt. U beslist als gebruiker zelf over de relevante grenswaarden waarbij mededelingen of foutmeldingen dienen te worden getoond. De toewijzing van kwaliteitsparameters per laag maakt het mogelijk om storingen snel en precies te lokaliseren. Zo kunt u tijdig ingrijpen in de lopende bouwopdracht. Naast de poedercoating registreert Powder Bed Monitoring ook de staat van de lagen en herkent het uitstekende onderdelen in het poederbed. De staat van de componenten kan al tijdens het bouwproces optimaal worden beoordeeld en eventuele ontwikkelingen kunnen vroegtijdig worden geïdentificeerd. Dankzij de optie voor automatisch opnieuw coaten wordt de onderdeelkwaliteit bij fouten tijdens het coaten gewaarborgd. Indien er ontbrekend poeder gedetecteerd wordt, wordt dit automatisch gecorrigeerd door middel van een nieuwe poedercoating. Na het bouwproces kunnen bovendien individuele lagen dankzij de beeldselectie uitgebreid worden geanalyseerd en onder andere met CAD-gegevens worden vergeleken.

Melt Pool Monitoring – bewaking van het smeltbad

Om het bouwproces van de TruPrint-machine nog beter in het oog te houden en de bouwkwaliteit optimaal te kunnen beoordelen, ontvangt u bij de TruPrint 2000 en de TruPrint 5000 naast Powder Bed Monitoring ook het product Melt Pool Monitoring. Bij Melt Pool Monitoring wordt het smeltbad van het Laser Metal Fusion-proces door middel van sensoren bewaakt. Profiteer van een uitvoerige kwaliteitscheck en documentatie laag voor laag. Zo kunt u ook bij de productie in serie vroegtijdig eventuele procesafwijkingen herkennen en indien noodzakelijk kritische plaatsen op de component visualiseren. Deze kengetallen kunnen automatisch met de referentiebouwopdracht worden vergeleken om de processtabiliteit te bewaken. Daarnaast kunt u bij de inzet van meerdere lasers alle smeltbaden eenvoudig parallel bewaken. De gegevens kunnen op een pc of offline met de Monitoring Analyzer geanalyseerd worden.

Opmerking: afhankelijk van het land zijn afwijkingen van dit productassortiment en van deze informatie mogelijk. Wijzigingen in techniek, uitrusting, prijs en toebehorenassortiment zijn voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.

Met Condition Monitoring altijd zicht op de TruPrint-machinestatus

Naast de toestandsgegevens van de machine verzamelt Condition Monitoring ook gegevens van de procesomgeving. Zo kunt u altijd de machinetoestand bewaken en tal van parameters analyseren. Via diverse sensoren worden gegevens over de actuele toestand van uw TruPrint-machine verzameld. Deze worden gedocumenteerd en kunnen voor de kwaliteitscontrole opgeroepen worden. Via de HMI kunt u de gegevens altijd direct inzien. Op deze manier kunt u vroegtijdig storingen detecteren om in het bouwproces in te grijpen of de machine in een noodgeval onderbreken. Configureer uw gegevensweergave individueel en krijg zo een overzichtelijk beeld van alle voor u relevante informatie.

Tal van indicatoren die de machinetoestand beïnvloeden, kunnen door Condition Monitoring van TRUMPF bewaakt worden:

  • Toestand van de bouwkamer, zoals vochtigheid, temperatuur van de substraatplaten, snelheid van het beschermgas etc.
  • Omgevingsvoorwaarden zoals zuurstofgehalte of temperatuur
  • Koelwatertemperatuur
  • Filtergegevens
  • Machineassen

Opmerking: afhankelijk van het land zijn afwijkingen van dit productassortiment en van deze informatie mogelijk. Wijzigingen in techniek, uitrusting, prijs en toebehorenassortiment zijn voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.

Performance Monitoring voor volledige transparantie over uw machineproductiviteit

De machineproductiviteit is voor een succesvolle industriële productie van essentieel belang. Daarom levert Performance Monitoring van TRUMPF alle belangrijke productiviteitsgegevens voor een uitgebreide beoordeling van de machineprestatie. De toestand van alle verbruikers kunt u eenvoudig en altijd op de TruPrint-HMI controleren en analyseren. Na voorbereiding van de bouwopdracht wordt via Performance Monitoring een uitgebreid bericht opgesteld. Dit omvat alle belangrijke feiten van de opdracht alsook resultaten van de overige monitoringbeoordelingen. Configureer en vorm dit bericht heel eenvoudig naar uw wensen. Om machineverbruik of productiviteitsgegevens zoals diensttijden, smeltsnelheden en looptijden zo overzichtig mogelijk weer te geven, worden alle prestatiegegevns grafisch voor u verwerkt. Bovendien profiteert u van een vergelijking tussen instel- en werkelijke waarden die op de procesgegevens en de data van Conditioning Monitoring zijn gebaseerd. Dit zorgt voor een uitgebreide analyse van de bouwopdracht. Performance monitoring verzamelt zo alle productiviteits- en gebruiksfactoren en draagt ​​zo bij aan een zuinigere productie in het algemeen.

Opmerking: afhankelijk van het land zijn afwijkingen van dit productassortiment en van deze informatie mogelijk. Wijzigingen in techniek, uitrusting, prijs en toebehorenassortiment zijn voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.

Connectiviteit - monitoring op de machine en in het netwerk

TruPrint Monitoring

TruTops Monitor

Met TruTops Monitor behoudt u ook extern de volledige transparantie over uw machinepark en de mogelijkheid tot toegang op afstand. Bewaak, analyseer en bestuur uw TruPrint-machinepark comfortabel vanaf een desktop-pc. De analyse van live machinegegevens en de benutting van uw hele machinepark bevorderen de industriële additive manufacturing binnen uw bedrijf. Door foutmeldingen per e-mail kunt u uw processen razendsnel aanpassen.

Monitoring-interfaces

Additive manufacturing OPC UA-interface

OPC UA-interface – voor het koppelen van eigen netwerkoplossingen

Met de OPC UA-monitoringinterface hebt u de mogelijkheid om de TruPrint-prestatiemonitoringgegevens flexibel aan uw individuele software te koppelen. Via een gestandaardiseerde interface worden alle prestatiemonitoringgegevens live overgedragen.

Additive manufacturing OPC UA-interface

Monitoring File Interface

De Monitoring File Interface maakt het automatisch exporteren van monitoringgegevens naar het bestandssysteem van de gebruiker mogelijk. De monitoringgegevens worden beschikbaar gesteld voor de Monitoring Analyzer. De gegevens kunnen door de gebruiker met eigen software worden geanalyseerd en gearchiveerd.

Monitoring Analyzer

De Monitoring Analyzer is een toepassing op uw Windows-pc waarmee de gegevens van de Monitoring File Interface bekeken kunnen worden. Hiervoor beschikt de gebruiker altijd over een "floating" licentie. Monitoringgegevens, zowel actueel als gearchiveerd, kunnen op die manier eenvoudig op uw pc en op de werkplaats buiten de machine geanalyseerd en bekeken worden.

Opmerking: afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.

Kalibratie

Verificatie van het prestatievermogen van de machine

Automatic Multilaser Alignment

Optimaliseer de kwaliteit van uw componenten als nooit tevoren: de Automatic Multilaser Alignment biedt u volledig geautomatiseerde online bewaking en correctie van de positionering van de stralingsbronnen ten opzichte van elkaar – nauwkeurig tot op 27,5 µm. Het camerasysteem met hoge resolutie en de belichting van donkere velden maken het mogelijk om tijdens de bouwjob beelden op te nemen, te evalueren en te corrigeren. Met de kwaliteitsparameters voor elke meetreeks kunt u snel fouten lokaliseren. De meetresultaten worden in Condition Monitoring gedocumenteerd.

Laservermogenskalibratie

Onze laservermogenskalibratie meet en herkalibreert indien nodig het laservermogen tussen twee bouwjobs – ongeacht het jaarlijkse onderhoud door de klant. Bij machines met de optie Fullfield Multilaser worden alle lasers gecontroleerd. Tegelijkertijd worden de meetresultaten gedocumenteerd om naleving van de bewijsplicht te waarborgen. De meting van het laservermogen is daarbij gebaseerd op DIN 35224 en ISO 52941.

Meting van de focuspositie

Tussen twee bouwjobs wordt met de optie de focushoogte gemeten. Het laserbeschermglas wordt op mogelijke verontreinigingen (thermische shift) gecontroleerd. Om naleving van de bewijsplicht te waarborgen, worden de meetresultaten gedocumenteerd. 

Scanveldkalibratie

De scanveldkalibratie maakt de meting en, indien nodig, de herkalibratie van het scanveld tussen twee bouwjobs mogelijk. Om naleving van de bewijsplicht te waarborgen, worden bovendien de meetresultaten gedocumenteerd.

Contact
Verkoop Additive manufacturing
E-mail
Downloads
Service & contact