Land-/regio- en taalkeuze

Met Condition Monitoring altijd zicht op de TruPrint-machinestatus

Naast de toestandsgegevens van de machine verzamelt Condition Monitoring ook gegevens van de procesomgeving. Zo kunt u altijd de machinetoestand bewaken en tal van parameters analyseren. Via diverse sensoren worden gegevens over de actuele toestand van uw TruPrint-machine verzameld. Deze worden gedocumenteerd en kunnen voor de kwaliteitscontrole opgeroepen worden. Via de HMI kunt u de gegevens altijd direct inzien. Op deze manier kunt u vroegtijdig storingen detecteren om in het bouwproces in te grijpen of de machine in een noodgeval onderbreken. Configureer uw gegevensweergave individueel en krijg zo een overzichtelijk beeld van alle voor u relevante informatie.

Tal van indicatoren die de machinetoestand beïnvloeden, kunnen door Condition Monitoring van TRUMPF bewaakt worden:

  • Toestand van de bouwkamer, zoals vochtigheid, temperatuur van de substraatplaten, snelheid van het beschermgas etc.
  • Omgevingsvoorwaarden zoals zuurstofgehalte of temperatuur
  • Koelwatertemperatuur
  • Filtergegevens
  • Machineassen

Opmerking: afhankelijk van het land zijn afwijkingen van dit productassortiment en van deze informatie mogelijk. Wijzigingen in techniek, uitrusting, prijs en toebehorenassortiment zijn voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.

Service & contact