Land-/regio- en taalkeuze
KeyVisual TruConnect

TRUMPF Connectivity-oplossingen

Digitale integratie zorgt voor transparantie

Sneller kunnen reageren, meer onderdelen in minder tijd bewerken, machines bewaken en ook nog eens kosten besparen: dat schuilt er achter het begrip Industrie 4.0. Verbind componenten  binnen en buiten uw productie met elkaar en bevorder de digitale uitwisseling van informatie. Daardoor leveren uw processen meer op en verdient u meer.

Via Factory Gate en Device Gate worden uw lasers en machines verbonden met uw bedrijfsnetwerk en/of de cloud. Via deze digitale, IT-veilige verbindingen kunt u op elk gewenst moment de gegevens en informatie van uw apparaten opvragen. Een belangrijke basis voor Industrie 4.0. Device Gate is de slimme oplossing voor afzonderlijke apparaten, Factory Gate voor hele apparatenpools.

Eenvoudig en bovenal veilig

U installeert de software op uw eigen server, voor veilige gegevens-transfer.

Schaalbare oplossing

Per Factory Gate worden verschillende toestellen met het netwerk verbonden - zelfs locatie-overkoepelend.

Altijd transparant

Standaardprotocollen (http/https) voor volledige transparantie zonder gebruik van VPN-verbindingen

Snel uit te breiden

Indien gewenst, kunt u uw Factory Gate uitbreiden met applicaties van derden.

Slimme informatieverschaffing

Resultaten van deskundige analyses kunnen via de bestaande infrastructuur ter beschikking worden gesteld.

Device Gate

De Device Gate is al in de fabriek op uw laser geïnstalleerd. U hoeft het alleen nog te activeren om de data van uw laser digitaal beschikbaar te maken. Met behulp van de Device Gate stuurt u bijvoorbeeld gegevens van de laser of uw machine rechtstreeks en veilig naar de cloud of TRUMPF. Hiermee kunt u diensten zoals Condition Monitoring raadplegen. De Device Gate is vooral bedoeld voor het verbinden van een enkel apparaat. Bij constellaties van meerdere machines dient de Factory Gate te worden gebruikt.

Factory Gate

Met de Factory Gate verbindt u verschillende lasers en machines digitaal. Door de mogelijkheid om meerdere Factory Gates op verschillende locaties binnen uw netwerk te installeren, verbindt u alle elementen binnen uw productie zeer flexibel. Hiervoor installeert u de softwareoplossing op uw server. Omdat alles binnen uw veilige netwerk blijft, kunnen gegevens onversleuteld worden overgedragen. De IT-afdeling houdt het gegevensverkeer daarbij permanent in de gaten. Voor die gevallen waarin gegevens versleuteld moeten worden verzonden – dus bij overdracht buiten de grenzen van het bedrijf –, zijn verschillende versleutelingstechnologieën beschikbaar, bijvoorbeeld SSL/HTTPS. Dankzij deze technologie zijn geen VPN-verbindingen of open ingangspoorten nodig.

Condition Based Services

De Condition Based Services zijn een bouwsteen voor Industrie 4.0 en uw in het netwerk geïntegreerde productie. Ze bestaan hoofdzakelijk uit de elementen Factory Gate, dat de integratie van lasers mogelijk maakt, Smart View Services en Condition Monitoring. Het doel is om de beschikbaarheid en productiviteit van in het netwerk geïntegreerde lasersystemen te verhogen en besparingspotentieel te identificeren.

Het maakt niet uit hoe verbonden u al bent – het doel is duidelijk: klaar zijn voor de toenemende complexiteit en afnemende seriegroottes in de plaatbewerking. Met onze oplossingen begeleiden wij u stap voor stap richting uw Smart Factory. Geen twee wegen zijn daarbij hetzelfde: de afzonderlijke componenten worden gecombineerd tot de ideale oplossing die op uw behoeften is afgestemd. 

Transparantie

Wij verschaffen transparantie: over de productiviteit van de volledige shopfloor en over de toestand van uw TRUMPF machinenpark

Overzicht en flexibiliteit

Zorgt voor overzicht en flexibiliteit: bespaart geld en waardevolle tijd dankzij op gegevens gebaseerde analyses

Eenvoudige integratie

Maakt de integratie van TRUMPF-machines en  machines van derden in monitoringsystemen eenvoudig en onafhankelijk van ouderdom, fabrikant of technologie van uw machines

Vereenvoudigde statusbewaking

Vereenvoudigt de statusbewaking en analyse met behulp van monitoringproducten of de beschikbaarstelling van gegevens voor lokale systemen

De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in TruTops Fab of koppeling met TruTops Monitor, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing.​

Wat doet u met bestaande machines als deze geen gestandaardiseerde functie voor gegevensuitwisseling hebben? TRUMPF heeft hiervoor de juiste oplossing.
 

Verbind TRUMPF machines met uw individuele monitoringsysteem

De meeste van de huidige gereedschapsmachines van TRUMPF beschikken over de mogelijkheid om via interfaces een op OPC UA gebaseerde communicatie tot stand te brengen. Voor oudere machines bieden we de OPC UA Retrofit Cube aan. Aan de hand van de toestandsgegevens van uw machines ontvangt u analyses in de vorm van dashboards en aanbevelingen voor het sneller oplossen van problemen. Op die manier verkrijgt u inzicht in de machinetoestand en kunt u de beschikbaarheid van de machine maximaliseren. Met de interface voor de productiestatus ontvangt u bijvoorbeeld informatie waarmee u de benuttingsgraad van uw machines kunt bepalen en in uw eigen softwaresysteem kunt verwerken.

TruConnect, Retrofit Cube

De OPC UA Retrofit Cube integreert oudere TRUMPF machines in uw monitoringsysteem

Voor oudere machines die niet over interfaces voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling beschikken, is de OPC UA Retrofit Cube vereist. Deze maakt de eigen digitale interfaces ook beschikbaar voor software van derden. Het systeem bestaat uit een industriële pc met een OPC UA-interface. Zodra de pc verbonden en geconfigureerd is, stelt deze de beschikbare signalen lokaal ter beschikking.​

Verbind machines van derden met de wereld van TRUMPF

Wilt u transparantie over uw gehele machinepark, onafhankelijk van het merk van de machines of hoe oud ze zijn? Geen probleem! Met de Basic Connectivity Kit bieden wij u een oplossing voor uw productie.

TruConnect Connectivity Kit

De Basic Connectivity Kit integreert machines van derden en oudere machines van TRUMPF in TruTops Monitor

Eenmaal gemonteerd geeft de Basic Connectivity Kit afhankelijk van de bedrijfstoestand van de machine signalen door – en dat op een verbluffend eenvoudige manier: “Machine staat stil zonder storing”, “Machine staat stil met storing”, “Machine produceert”. TruTops Monitor interpreteert deze informatie en visualiseert deze samen met uw andere machines in het dashboard. Dat gebeurt 24 uur per dag en op alle werkplekken van uw productie. Nieuwe TRUMPF gereedschapsmachines worden vanzelfsprekend standaard in TruTops Monitor geïntegreerd.​

Smart Factory – meerdere wegen, één ervaren partner

Stel samen met onze Smart Factory-experts een systematisch plan op om het optimaliseringspotentieel van uw productie vast te stellen. We verheugen ons op uw aanvraag!
 

Neem nu contact met ons op

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

Contact
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail

Verkoop digitale services
E-mail
Downloads
Service & contact