You have selected Nederland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Medische techniek | TRUMPF
Medische techniek

Medische techniek

Uiterst precies en individualiseerbaar: TRUMPF maakt moderne medische producten mogelijk.

Zijn veelzijdige toepassingsgebieden en bijzondere eigenschappen maken de laser bij het snijden, lassen en markeren van medische producten tot een ideaal stuk gereedschap dat ook aan de hoge eisen van de branche voldoet. Filigreine onderdelen zoals implantaten, injectienaalden of medische instrumenten zijn allen aangewezen op de precieze laserbewerking en op slijtvaste harde coatings.

Medische apparaten en instrumenten

Lasers bewerken medische apparaten en instrumenten volledig contactloos en met spreekwoordelijk chirurgische precisie. Daardoor is het gereedschap bijvoorbeeld voorbestemd voor de steriele, snelle productie van buisjes en injectienaalden. Laserbewerkte oppervlakken hebben geen groeven, bramen of richels die de hygiëne negatief kunnen beïnvloeden. Lasergelaste naden, bijvoorbeeld op endoscopen, beschikken over een glad, porievrij oppervlak en dezelfde biocompatibiliteit als de grondstof. Ook traditionele processen zoals inductief solderen, smeden en verwarmen, die door de vermogenselektronica van TRUMPF Hüttinger mogelijk gemaakt worden, zijn veel verbreid in de medische sector.

Implantaten

Door middel van additive manufacturing gemaakte, individuele schedelimplantaten van titanium

Prothesen en implantaten die individueel aan de patiënten moeten worden aangepast, kunnen met behulp van lasers van TRUMPF flexibel worden gemaakt. Met behulp van de 3D-printtechniek kan bijvoorbeeld een dentaal implantaat van metaalpoeder gemaakt worden door deze laag voor laag op te bouwen. Opdat de oppervlakken van implantaten ook hard en belastbaar zijn, maakt de branche gebruik van de stabiele processen van de gelijkstroomgeneratoren van TRUMPF Hüttinger. Daarnaast worden warmtegevoelige implantaten zoals elektronische pacemakers door laserstraallassen procesveilig verzegeld. De toegevoerde energie kan door pulserende laser daarbij zo nauwkeurig gestuurd worden dat een dichte lasnaad ontstaat zonder overmatige verhitting van de pacemaker.

UDI-conform markeren van medische producten

Medisch instrument met UDI-code, black marking met lasers van TRUMPF

Medische producten moeten van een eenduidig traceerbare UDI-code (Unique Device Identification) zijn voorzien. Hiervoor biedt TRUMPF niet alleen de juiste markeerlasers, maar ook een softwareoplossing. Deze genereert op basis van de productiegegevens de juiste code, brengt deze aan op het implantaat en leest deze vervolgens terug als kwaliteitscontrole. Via een flexibele interface wordt deze stap naadloos in de productieketen van de klant geïntegreerd. Regelmatige reinigingscycli stellen bijzondere eisen aan de corrosiebestendigheid van lasermarkeringen. Markeerlasers van TRUMPF met ultrakorte pulsen maken het aanbrengen van opschriften op metalen componenten mogelijk die niet alleen een heel hoog contrast en daardoor een goede leesbaarheid waarborgen, maar die door het koude bewerkingsproces ook een tot nog toe ongekende corrosiebestendigheid bezitten.

Contact
Service & contact