Voor de beschikbaarstelling en functionaliteit van deze website maken wij gebruik van cookies. Klik hier als wij ook cookies voor andere doeleinden mogen gebruiken. Informatie over het deactiveren van cookies en gegevensbescherming

Kunststoflassen

Kunststoflassen met TruDiode

De meeste thermoplasten kunnen worden gelast. Dit komt door de smeltfase en kan dus ook worden gebruikt tijdens het laserlassen. Thermoplasten absorberen slechts een klein gedeelte straling van de solid-state laser bij golflengten tussen 800 en 1,100 nm. Om deze thermoplasten met succes te kunnen smelten en lassen, moet de absorptie worden bereikt d.m.v. additieven zoals pigmenten of roet. Tijdens kunststoflassen met de laser transmissie lasmethode worden twee verschillende typen thermoplastische elkaar verbonden: een component is van doorzichtig kunststof, terwijl de andere absorberend is.

Met deze lasmethode dringt de laserstraal door de bovenste, het doorzichtige plastic en bereikt de absorberende eronder. De laser smelt vervolgens het oppervlak van de absorberende kunststof. Door de warmteoverdracht smelt het transparante gedeelte ook. Het voordeel van het overlap lassen is dat de lasnaad wordt gemaakt in de structurele component zonder deeltjes van deze aard vrijgegeven. Zo ontstaat een esthetische en bijna onzichtbare naad. Een groot voordeel van laser is dat warmte plaatselijk wordt overgedragen - dus lasnaden kunnen worden gecreëerd in bijvoorbeeld, de onmiddellijke nabijheid van elektronische componenten.

Voor het lasproces is de toetreding tot druk essentieel: een klemwerktuig drukt de twee las componenten samen, hierdoor ontstaat er druk die nodig is voor de warmteoverdracht tussen de twee componenten. Gelijkmatige klemming van de onderdelen die is aangepast aan de vorm van de gelaste kunststof is een voorwaarde voor hoge verwerkingskwaliteit en een reproduceerbare lasresultaat.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende soorten kunststoflassen:

  • contourlassen
  • gelijktijdig lassen met scanners
  • gelijktijdig lassen
  • masker lassen

Tijdens het laserlassen van kunststoffen, kan de output van de laser tot ongeveer 300 Watt worden gebruikt.

Contact
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
E-mail
Service & contact

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Netherlands
United States

Or, select a country or a region.