Voor de beschikbaarstelling en functionaliteit van deze website maken wij gebruik van cookies. Klik hier als wij ook cookies voor andere doeleinden mogen gebruiken. Informatie over het deactiveren van cookies en gegevensbescherming

Laserharden

Minder nabewerking en de mogelijkheid ook onregelmatige, driedimensionale werkstukken te bewerken zijn de voordelen van het laserharden. Dankzij de lagere warmte-inbrenging blijft de deformatie gering en de nabewerking vermindert of vervalt helemaal.

How laser hardening works

Laserharden telt tot de methoden voor het harden van randlagen. Dit wordt uitsluitend bij ijzermaterialen toegepast, die gehard kunnen worden. Dat zijn staalsoorten en gietijzersoorten met een koolstofgehalte boven de 0,2 procent.

Om het werkstuk te harden verwarmt de laserstraal tot net onder de smelttemperatuur tot ongeveer 900 tot 1400 graden Celsius. Als de gewenste temperatuur is bereikt beweegt de laserstraal en verwarmt daarbij continu het oppervlak in de verplaatsingsrichting. Door de hoge temperatuur wijzigen de koolstofatomen in het metaal van positie (austenitisering). Op het moment dat de laserstraal verder beweegt, koelt het omgevende materiaal de hete laag zeer snel af. Daarbij spreekt men van de zelfafschrikking. Door het snel afkoelen kan het metaal zich niet meer terugvormen naar de uitgangsvorm en er ontstaat martensiet. Martensiet is een zeer harde metaalsoort. De omvorming in martensiet leidt tot een verhoging van de hardheid.

Turbocharger shaft is laser-hardened

De laserstraal hardt de randlaag van het werkstuk. Typisch zijn randhardheidsdiepte van 0,1 tot 1,5 millimeter, bij sommige materialen ook 2,5 millimeter of meer. Hoe groter de randhardheidsdiepte moet worden, hoe grote het omgevende volume moet zijn, zodat de warmte snel wordt afgeleid en de hardheidzone snel genoeg afkoelt. Voor het harden zijn relatief lage vermogensdichtheden nodig. Tegelijkertijd moet het werkstuk vlak worden bewerkt. Daarom vormt men de laserstraal zo dat een zo groot mogelijk vlak wordt bestraald. Gangbaar zijn rechthoekige stralingsvlakken. Scanneroptieken worden ook voor het harden gebruikt. Ze bewegen een laserstraal met ronde focus zeer snel heen en weer. Op het werkstuk ontstaat een lijn met vrijwel gelijkmatige vermogensdichtheid. Zo kunnen er hardheidssporen worden gemaakt tot 60 millimeter breedte.

Contact
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
E-mail
Service & contact

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Netherlands
United States

Or, select a country or a region.