You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Zarząd | TRUMPF
Zdjęcie grupowe zarządu firmy TRUMPF

Zarząd TRUMPF GmbH + Co. KG

TRUMPF jest firmą rodzinną. Chcemy zachować jej charakter. Za kontynuację działalności i ciągły rozwój w zarządzie spółki holdingowej odpowiadają członkowie zarządu.

 

Udział kobiet

Rada nadzorcza spółki Berthold Leibinger GmbH w związku z „Ustawą o egalitarnym udziale kobiet i mężczyzn w stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym, jak i sektorze publicznym” postawiła sobie następujący cel: do 30.06.2022 roku docelowy udział kobiet w zarządzie wyniesie 16,7 procent, a w radzie nadzorczej – 33 procent.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt