Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
TRUMPF employee testing a component

Zarządzanie jakością w TRUMPF

TRUMPF to synonim jakości, innowacyjnych rozwiązań i wydajnych procesów. W ten sposób oferujemy naszym klientom rzeczywistą wartość dodaną.

portrait of Dr.-Ing. Mathias Kammüller member of managing board of TRUMPF

Najwyższa i trwała jakość to cecha wyróżniająca firmę TRUMPF na całym świecie. Dlatego nasze działania opieramy na jednolitych standardach i regułach, które, tam gdzie jest to konieczne, są uzupełniane o krajowe regulacje.

Dr inż. Mathias Kammüller
Dyrektor zarządzający TRUMPF GmbH + Co. KG, odpowiedzialny za produkcję, zarządzanie jakością oraz za zaopatrzenie

Nasze zasady

Nasze zasady jakości są realizowane w naszej pracy i produktach dzięki jednolitemu systemowi zarządzania jakością – to standard, który dotyczy całej grupy TRUMPF. Nasze dziewięć zasad jakości stanowi drogowskaz we współpracy i w procesie ciągłego doskonalenia naszych procesów i produktów.

process icon
PROSTE PROCESY

„Naszym zadaniem jest ułatwianie”

Świat jest wystarczająco skomplikowany. Nasi klienci, pracownicy i partnerzy są zadowoleni, gdy coś po prostu działa. Dlatego kształtujemy i opisujemy nasze procesy w sposób zrozumiały, efektywny i wydajny. To takie proste.

flash icon
KONSTRUKTYWNA KULTURA BŁĘDÓW

„Mówimy o błędach i skutecznie je eliminujemy”

Błędy się zdarzają. Sprawiamy, że stają się one przejrzyste. W każdym błędzie tkwi szansa na dalszy rozwój. W związku z tym rozwiązujemy problem wspólnie i upewniamy się, że ten sam błąd już nigdy się nie powtórzy. Odbywa się to bezpośrednio na miejscu zdarzenia, czyli dokładnie tam, gdzie wystąpił błąd. Aby uniknąć błędów od samego początku, skupiamy się również na prewencyjnym zapewnianiu jakości.

tool icon
PORZĄDEK

„Porządek pozwala zyskać czas dla tego, co najbardziej istotne: dla naszej pracy”

Przejrzyste struktury ułatwiają przegląd. Dotyczy to m.in. zadbanego środowisko pracy, w którym wszystko ma swoje miejsce. Także koledzy poradzą sobie lepiej, a my wszyscy będziemy mogli skupić się na naszych zadaniach. Tak więc praca staje bardziej przyjemna.

arrow icon
JASNE ZADANIA

„Ustalamy, co chcemy wspólnie osiągnąć”

Tylko ten, kto zna swój cel, może go osiągnąć. W związku z tym definiujemy ściśle określone wymagania, a następnie konsekwentnie je realizujemy. Wspólnie ustalamy etapy i decydujemy, do kiedy chcemy je osiągnąć. Po drodze kilkakrotnie sprawdzamy, w którym miejscu jesteśmy. W ten sposób dochodzimy sprawnie do celu.

icon person watching in a mirror
SAMOODPOWIEDZIALNOŚĆ

„Bierzemy odpowiedzialność”

Każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość osiąganych przez siebie wyników. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i partnerów. Wspieramy się wzajemnie i przekonujemy wysoką jakością. Stale o tym pamiętamy.

icon magnifier
KONTROLA JAKOŚCI

„Mamy naszą jakość pod kontrolą”

Regularnie oceniamy i dokumentujemy jakość naszej pracy. W tym celu definiujemy mierzalne cechy jakościowe i obiektywnie sprawdzamy ich występowanie. Wskaźniki pomagają nam zmierzyć jakość procesów. Odchylenia usuwamy skutecznymi metodami. Jesteśmy gotowi dopiero wówczas, gdy wymogi klienta i nasze standardy jakości są spełnione. Bo to, co się liczy, to mocny wynik.

watch icon
TERMINOWOŚĆ

„Przestrzegamy terminów”

Dotrzymujemy obietnic. Dlatego terminy planujemy realistyczne. Jeżeli mimo to mamy ważny powód do przesunięcia terminu, powiadamiamy o tym naszych partnerów odpowiednio wcześniej. Ponieważ termin to termin.

handshake icon
WSPÓŁPRACA

„Pracujemy konstruktywnie z odpowiednimi ludźmi”

Wiele procesów ma punkty wspólne z innymi działami oraz obszarami funkcjonalnymi. Tutaj pracujemy razem skutecznie. Kładziemy duży nacisk na otwartość, rzeczowość i życzliwość. Ponieważ jesteśmy silniejsi razem.

stairs icon
STAŁE ULEPSZANIE

„Jesteśmy otwarci na nowe pomysły”

TRUMPF żyje z pomysłów swoich pracowników. Tu nie chodzi tylko o duże projekty. Liczy się ciągłe doskonalenie całej organizacji. Z tego powodu każdy pracownik identyfikuje możliwości poprawy i szuka przyczyn oraz rozwiązań. Jeżeli z rozwiązania wynika wymierne ulepszenie, staje się ono standardem. Plan, Do, Check, Act.

Stosujemy nasze zasady metodycznie, na miejscu

Nie pozostawiamy ciągłego doskonalenia przypadkowi; realizujemy je metodycznie. W praktyce działamy w ramach kroków plan-wykonanie-sprawdzenie-dopasowanie (Plan-Do-Check-Act). Cykl ten powtarzamy nieustannie, dążąc do doskonałości. To nie dzieje się „gdzieś tam”, lecz „tu na miejscu”, wraz z uczestnikami.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

Metodologia A3 oraz raport 8D prowadzą nas w sposób zorganizowany przez proces rozwiązywania problemu.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

Do rozwiązywania trudnych problemów używamy DMAIC i jego narzędzi statystycznych pochodzących z metody 6 Sigma.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

Oprócz stosowania zapobiegawczych i reaktywnych środków jakości ważne jest dla nas skuteczne badanie odpowiednich elementów i cech.

Dowiedz się więcej

TRUMPF Logo at the headquarters main entrance
Zasady biznesowe

Nasz sukces polega na hołdowaniu wspólnym wartościom i dążeniu do wspólnych celów. Obowiązujące zasady korporacyjne stanowią podstawę sukcesu.

People at TRUMPF shaking hands
Dostawcy

Działania zakupowe mają bezpośredni wpływ na sukces firmy TRUMPF. Jest to zależne od innowacyjnych i sprawdzonych dostawców.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
SYNCHRO – System Lean Management TRUMPF

Nasz system produkcji umożliwia dopasowanie do siebie pracy naszych pracowników i środków produkcji w celu wytworzenia najlepszych produktów.

Kontakt

Dr inż. Bartłomiej Bonarski
Quality Manager
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail

Certyfikaty

Certyfikat
Certyfikat wg normy europejskiej DIN EN ISO 9001
Certyfikat wg normy europejskiej DIN EN ISO 9001
pdf - 1 MB
Serwis i kontakt