Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
A stack of TRUMPF annual reports

Nasze sprawozdania z działalności

Jeśli chcesz zapoznać się z naszym rocznym sprawozdaniem online lub zamówić go w formie drukowanej, tutaj znajdziesz bieżący raport i archiwum z ostatnich pięciu lat.

Keyvisual TRUMPF Pressekonferenz 2018

„Przed czasem”

Motywem tytułowym sprawozdania naszej firmy w 2017/18 r. jest fotograficzna imitacja słynnego eksperymentu z podwójną szczeliną (doświadczenia Younga). W taki sposób angielski optyk Thomas Young wykazał, że światło można traktować jako falę, ale także jako cząstki. Odkrycie to stanowiło pierwsze, ważne podstawy do zapanowania nad światłem, co w konsekwencji także do powstania lasera. Bez tego nie można byłoby sobie dziś nawet wyobrazić wielu technologii przyszłości jak np. sztucznej inteligencja, pojazdów autonomicznych oraz usieciowanych fabryk.

Dowiedz się więcej

Kontakt
mgr Marta Gryciuk
Marketing Kommunikation
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.