Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling

SYNCHRO – System Lean Management TRUMPF

Pod pojęciem „SYNCHRO” kryje się nasz system tworzenia wartości wprowadzony w 1998 roku. System ten leży u podstaw wszystkich realizowanych przez nas procesów biznesowych i umożliwia zsynchronizowanie ze sobą zaangażowania naszych pracowników, środków produkcji i wyposażenia w celu wytworzenia najlepszych produktów z jak najmniejszymi stratami.

SYNCHRO w praktyce

Zasadą SYNCHRO jest doskonałość dzięki przejrzystości: chcemy działać wzorowo w wymiarze ekonomicznym, technologicznym i ludzkim. Kultura ciągłego ulepszania – to jest SYNCHRO w pigułce.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
Tworzenie doskonałych procesów

Doskonałość procesu oznacza zsynchronizowanie wszystkich procesów przez przepływ, równoważenie, „ciągnięcie” i zasadę zera błędów: zasada przepływu pozwala skrócić czas cyklu i sprawia, że problemy są szybko widoczne. Zoptymalizowane równoważenie linii zapewnia równomierne wykorzystanie i umożliwia zwiększenie wydajności. Zasada „pull” skraca czas przebiegu i przyspiesza przepływ materiałów. Radzenie sobie z błędami otwarcie umożliwia stałą poprawę.

A group of TRUMPF employees having a business meeting in the clean room at the laser resonator assembling
Przejrzyste definiowanie celów

Doskonałość zarządzania w TRUMPF polega na rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu na miejscu poprzez kierowanie. Cele są jasno określone i podane do wiadomości wszystkich zaangażowanych w ten proces. Ta otwartość sprzyja odpowiedzialności osobistej, wyznacza kierunki i służy zapobieganiu błędów.

Kultura ciągłego doskonalenia

Doskonałości nie można zarządzić, trzeba nią żyć. W związku z tym SYNCHRO to również doskonałość w zachowaniu: nasza kultura zarządzania charakteryzuje się szacunkiem i odpowiedzialnością wobec naszych pracowników. Stworzyliśmy system zrozumienia i rozwiązywania problemów, co minimalizuje marnotrawstwo i wzmacnia samoodpowiedzialność.

Standardized toolbox at the clean room at the laser resonator assembly at TRUMPF
Żyć świadomie ze standardami

I, co również ważne, wysoką jakość można osiągnąć tylko dzięki jasno zdefiniowanym standardom.

Dowiedz się więcej

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Profil firmy

W profilu naszej firmy znajdą Państwo zwięzłe fakty i dane liczbowe oraz film o grupie TRUMPF.

TRUMPF Logo at the headquarters main entrance
Zasady biznesowe

Nasz sukces polega na hołdowaniu wspólnym wartościom i dążeniu do wspólnych celów. Obowiązujące zasady korporacyjne stanowią podstawę sukcesu.

TRUMPF employee testing a component
Zarządzanie jakością

Jakość naszych produktów i usług opiera się na określonych standardach i metodach oraz świadomości jakości głęboko zakorzenionej w naszych pracownikach.

Kontakt

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt