You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Zapewnienie zgodności działalności z regulacjami | TRUMPF

Zapewnienie zgodności działalności z regulacjami

Jako przodującemu na świecie dostawcy technologii zależy nam na zaufaniu naszych partnerów handlowych, naszych pracowników oraz opinii publicznej. Zaufanie to zależy w decydującym stopniu od zachowania każdego pracownika z osobna. Wytyczną dla zachowania każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów prawa oraz spełnianie innych istotnych, ustanowionych przez firmę TRUMPF standardów i wymagań etycznych. Od kierownictwa firmy i pracowników bez wyjątków wymaga się postępowania godnego uczciwego biznesmena i respektowania przepisów prawa. Tylko w ten sposób możemy wzmocnić reputację naszej firmy.

Kodeks postępowania TRUMPF

Firma TRUMPF wprowadziła w 2009 roku program zgodności działalności z regulacjami. Istotnym elementem tego programu jest kodeks postępowania TRUMPF (Code of Conduct) stanowiący zestawienie podstawowych reguł, których przestrzegania firma TRUMPF oczekuje od kierownictwa firmy i wszystkich pracowników w odniesieniu do nienagannego etycznie zachowania w kontaktach handlowych na całym świecie. Kodeks postępowania jest dostępny w następujących językach:

bułgarskim, chińskim, niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rumuńskim, rosyjskim, hiszpańskim, tajskim, czeskim, tureckim i węgierskim.

Adres e-mail do kontaktów w kwestiach zgodności działalności z regulacjami

Poufne informacje dotyczące naruszeń zasad zgodności z regulacjami można przekazywać za pomocą e-maila (compliance@de.trumpf.com) kierownikowi Centralnego działu prawnego i M&A. W przypadku informacji przekazywanych w dobrej wierze zapewnia się informatorowi dyskrecję.

Zewnętrzny system informatorów w sprawach zgodności z regulacjami

Od wiosny 2017 roku firma TRUMPF dodatkowo umożliwia na swojej stronie internetowej dostęp do zewnętrznego systemu informatorów. Za pośrednictwem tego systemu każdy może zgłaszać nieprawidłowości w kwestii zgodności z regulacjami oraz zadawać pytania odnoszące się do tego tematu („ask & tell”). Oprócz pracowników taką możliwość uzyskują także klienci, dostawcy i inne osoby spoza firmy. Informacje można przekazywać także za pomocą smartfonów.  

Firmą, która stworzyła ten zapewniający pełną anonimowość system, jest nasz zewnętrzny dostawca usług, szwajcarskie przedsiębiorstwo Integrity Line z siedzibą w Zurychu. Gwarancją anonimowości informatora z technicznego punktu widzenia jest to, iż platforma komunikacyjna nie działa na serwerach firmy TRUMPF, lecz na bezpiecznym serwerze Integrity Line. Informator albo pytający może, ale nie musi ujawniać swojej tożsamości. Oczywiście można dobrowolnie podawać swoje dane osobowe.  

System informatorów jest dostępny pod następującym linkiem: trumpf.integrityplatform.org

Pliki do pobrania

Dowiedz się więcej

Kontakt
Joanna Ratajczak
Dział handlowy
E-mail
Serwis i kontakt