Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TRUMPF employees talking about a sample part

Profesjonaliści

Doceniamy ludzi, którzy chcą coś zmienić i wraz z nami trwale usprawnić świat obrabiarek i technologii laserowej. Dlatego oferujemy ciekawe możliwości we wszystkich obszarach, osobistej odpowiedzialności, szerokiego zakresu zadań na każdym szczeblu kariery w kraju i za granicą oraz współpracy, która charakteryzuje się uznaniem, życzliwością i zaufaniem.

Zastosowania

Badania i rozwój

Projektowanie podstawowe
Od teorii poprzez eksperyment, aż po rozwój modułów maszynowych - w dziale projektowania podstawowego w firmie TRUMPF można pracować przy wstępnym projektowaniu w zakresie cięcia laserowego, dynamiki maszyn, układów sterowania, układów sensorycznych i elementów wykonawczych.

Projektowanie układów sterowania
Dział projektowania układów sterowania zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem rozwiązań programowych do układów sterowania i automatyki naszych maszyn. Kładziemy nacisk na projektowanie w oparciu o maszyny.

Eksperyment i symulacja
W dziedzinie eksperymentów i symulacji tworzymy plany testów, przeprowadzamy eksperymenty na prototypach i systematycznie identyfikujemy dane i procedury procesowe.

Aplikacja
W naszych centrach aplikacji laserowych staniesz się generatorem nowych procesów produkcyjnych opartych na laserach i zaprojektujesz aplikacje dla naszych klientów.

Projekty klientów
W naszych projektach klientów odmiana jest gwarantowana: międzynarodowi klienci z wielu branż i szeroki zakres technologii TRUMPF, tu nie ma miejsca na nudę.

Konstrukcja
Na podstawie symulacji i obliczeń metodą elementów skończonych projektujemy i konstruujemy nasze maszyny w ramach strategii platformowej zorientowanej na arenę międzynarodową dla każdej technologii.

 

Projektowanie oprogramowania i techniki informacyjne

Projektowanie oprogramowania

W TRUMPF możesz pracować z setkami programistów w sprawnych zespołach: począwszy od Human Machine Interface poprzez systemy programowania CAD/CAM, aż po układy sterowania linii produkcyjnych i całych fabryk.

Techniki informacyjne
W serwisach informacji biznesowych wprowadza się digitalizację TRUMPF w łańcuchy tworzenia wartości – poziomo w stosunku do klienta i pionowo z ERP, aż do automatyzacji i usieciowienia produkcji w ramach naszej inicjatywy Przemysł 4.0.

Wytwarzanie addytywne

W ramach wytwarzania przyrostowego kształtujemy przyszłość technologii produkcji. Jako część młodego i rozwijającego się zespołu dążymy do celu, jakim jest wdrożenie druku 3D w metalu w technologii medycznej i stomatologicznej, w przemyśle lotniczym i w motoryzacji.

Finanse

Controlling
W Controllingu upewniamy się, że w całej grupie TRUMPF spełniane są jednolite normy handlowe. W Controllingu prezentujemy również funkcjonalną perspektywę, na przykład w Controllingu sprzedaży, rozwoju, produkcji czy IT.

Rachunkowość
W rachunkowości tworzymy skonsolidowane sprawozdania finansowe, oraz w ramach funkcji Shared Service - poszczególne sprawozdania finansowe licznych spółek zależnych.

Podatki i cła – handel zagraniczny
Jako członek naszego zespołu zwrócisz uwagę na wszystkie przepisy podatkowe, celne i w zakresie handlu zagranicznego. W ten sposób zapewniasz naszą konkurencyjność.

Treasury
W dziale Treasury zapewniamy wypłacalność TRUMPF. Zabezpieczamy ryzyko stóp procentowych oraz ryzyko walutowe oraz doradzamy naszym międzynarodowym spółkom zależnym w sprawach finansowych.

Internal Audit
Internal Audit to część zarządzania ryzykiem w TRUMPF. Widzimy siebie nie tylko jako organ nadzoru, ale pomagamy także w realizacji procesów biznesowych.

Banking
TRUMPF Financial Services to spółka finansowania sprzedaży i bank grupy TRUMPF. Oferujemy naszym klientom na całym świecie rozwiązania finansowe dla naszych maszyn.

Marketing i sprzedaż

Centralne jednostki sprzedaży opracowują i wdrażają strategie sprzedaży dla naszych dwóch obszarów, techniki laserowej i obrabiarek. W centralnych jednostkach sprzedaży TRUMPF łączy marketing, komunikację i badania rynkowe, a także zarządzanie krajowe, sektorowe, zarządzanie produktem i obsługę kluczowych klientów. Oprócz działalności handlowej dział sprzedaży zajmuje się również zadaniami technicznymi w dużych lub specjalnych projektach, w których potrzebna jest wiedza techniczna.

Rozwój przedsiębiorstwa i Inhouse Consulting

Rozwój przedsiębiorstwa i strategia
Centralny dział rozwoju przedsiębiorstwa jest prawą ręką Zarządu i wspiera go w procesie opracowywania strategii dla całej grupy i poszczególnych działów.

Inhouse Consulting
W celu rozwinięcia organizacji i dalszego rozwijania procesów TRUMPF Inhouse Consulting obejmujący wyspecjalizowane obszary i obszary centralne pełni rolę konsultanta lub kierownika projektu.

Produkcja, gospodarka materiałowa i zarządzanie jakością

Produkcja
W centralnym obszarze produkcji będziesz odpowiedzialny/-a za strategiczne ukierunkowanie naszej sieci produkcyjnej i ulepszanie, wraz Zarządem grupy, naszego systemu produkcji SYNCHRO i globalnego łańcucha dostaw.

Zaopatrzenie
Zaopatrzenie w TRUMPF charakteryzuje ścisły związek pomiędzy naszymi produktami i usługami. W ramach zespołu będziesz pracował na poziomie międzynarodowym przy projektach i wdrażaniu strategii zaopatrzenia w różnych oddziałach.

Logistyka części zamiennych
Szybka dostawa oryginalnych części firmy TRUMPF jest częścią naszego zobowiązania wobec klientów. Pozwala to stale poprawiać naszą sieć dostaw części światowych rynków.

Zarządzanie jakością
Pracownicy tego centralnego działu określają przejrzyście aktualny poziom jakości i są partnerami dla naszych działów i filii w kwestii jakości i procesów.

Serwis techniczny

Technicy serwisowi instalują nowe maszyny i urządzenia, rozwiązują problemy techniczne i przeprowadzają konserwacje, naprawy i modernizacje.

Pacownicy

W dziale personalnym szukamy osób, które pasują do naszej rodzinnej firmy opartej na wartościach, kwalifikujemy je i tworzymy trwałe relacje, które są korzystne dla obu stron.

Poznajcie nas

Kontakt
Corporate Human Resources (TRUMPF Huettinger)
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.