Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
TRUMPF employees walking up-stairs

Kwalifikacje w firmie TRUMPF

TRUMPF – gwarancja innowacyjności. To nasza najważniejsza obietnica składana klientom. Możemy jej dotrzymać tylko poprzez stałe i długofalowe podnoszenie kwalifikacji wszystkich naszych pracowników.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty pracowników jest naszą sprawą. Dlatego stosujemy pewną stałą ramę. Podczas ustandaryzowanej rozmowy kwalifikacyjnej kierownicy i pracownicy przekazują sobie indywidualnie i regularnie informacje dotyczące celów rozwoju. Propozycje i pomysły naszych pracowników są wówczas kluczową kwestią. W związku z tym każdy pracownik może kierować na własną odpowiedzialność swoim osobistym rozwojem i przyspieszać go. Wspieramy naszych pracowników i promujemy ich silne strony.

Kwalifikacje zawodowe

TRUMPF jako przedsiębiorstwo zaawansowanych technologii stawia czoła wyzwaniom dzięki optymalnie wykwalifikowanym pracownikom. Firma wspiera swoich pracowników innowacyjnymi metodami nauczania i obszerną ofertą, która jest przemyślana i dostosowana do potrzeb, poprzez techniczne seminaria oraz dokształcanie w zakresie IT, zarządzania jakością, znajomości języków czy w dziedzinie zagadnień i produktów specyficznych dla przedsiębiorstwa.

Wiedza interdyscyplinarna

Wiedza fachowa jest uzupełniana o wiedzę interdyscyplinarną. TRUMPF ma różnorodną ofertę podnoszenia kwalifikacji za pomocą specyficznych metod w zakresie interdyscyplinarnym. Mogą to być tematy związane z komunikacją, podnoszeniem kompetencji interkulturowych czy też wiedza w zakresie ochrony zdrowia.

Specyficzny rozwój grup docelowych

Wspieramy rozwój naszych pracowników. Kierujemy się różnymi potrzebami różnych grup docelowych i oferujemy dla nich dopasowane programy rozwoju i kwalifikacji.

TRUMPF employees talking about a machine
Wspieranie talentów

Młode kadry kierownicze wybieramy z własnych szeregów. W ramach procesu analizy potencjału identyfikujemy talenty i budujemy ścieżki kariery wspólnie z naszymi pracownikami. Oferujemy do tego specjalne programy wsparcia, moduły szyte na miarę dotyczące tematu „kierownictwo” i wymianę informacji z najwyższym szczeblem kierownictwa.

Rozwój doświadczonych kadr kierowniczych

Także doświadczone kadry kierownicze w firmie TRUMPF mogą się stale rozwijać zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Nasza oferta rozwoju w tym zakresie obejmuje zagadnienia z obszarów ekonomii, strategii i zarządzania. Współpracujemy z renomowanymi krajowymi i międzynarodowymi szkołami biznesu. Dodatkowe oferty, jak programy mentorskie, indywidualne coachingi oraz przejęcie odpowiedzialności za projekt czy rotacja kadr w innych obszarach, innych lokalizacjach lub za granicą uzupełniają proponowane możliwości rozwoju.

Rozwój ekspertów, kierowników projektów i programów

Obok „klasycznej” kariery kierowniczej TRUMPF proponuje także drogi alternatywne. Dla przedsiębiorstwa z sektora zaawansowanych technologii duże znaczenie mają eksperci, kierownicy projektów i programów, którzy będą doskonalić produkty i dostosowywać je do przyszłych potrzeb.

Specyficzne programy funkcyjne

Wspólnie z działami specjalistycznymi analizujemy specyficzne potrzeby z uwzględnieniem aktualnych trendów. Na tej podstawie opracowujemy programy kwalifikacji dla różnych funkcji.

Programy międzynarodowe

Wspieramy wymianę międzyoddziałową i oferujemy różne możliwości gromadzenia doświadczeń międzynarodowych. Nasi pracownicy dzięki delegacjom lub zaangażowaniu w projekty międzynarodowe mają możliwość pracy przez dłuższy lub krótszy okres za granicą, podnoszenia kompetencji międzykulturowych i uczestnictwa w ogólnoświatowej sieci. Oprócz tego pobyty zagraniczne są dla nas ważnym elementem rozwoju kadr kierowniczych.

Dowiedz się więcej

TRUMPF employees sitting in a row and laughing
Różnorodność

Międzykulturowość, integracja społeczna, równość szans: wierzymy bardzo głęboko w to, że nasze przedsiębiorstwo staje się lepsze, kiedy współdziałają w nim ludzie o różnych osobowościach.

5 dobrych powodów, by zdecydować się na produkty TRUMPF

Jako globalna firma rodzinna możemy zaoferować bezpieczne miejsca pracy dające możliwości indywidualnego rozwoju w wyjątkowej kulturze organizacyjnej.

A group of TRUMPF employees are having a meeting
Praca międzynarodowa

Promujemy zatrudnienie w naszych międzynarodowych oddziałach. To sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i współpracy międzynarodowej. Pobyty za granicą to także ważny element rozwoju kariery.

Kontakt

Corporate Human Resources (TRUMPF Huettinger)
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt