Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
A group of TRUMPF employees are having a meeting

Świat jest naszym rynkiem

TRUMPF to przedsiębiorstwo działające na całym świecie, posiadające ponad 70 spółek zależnych w blisko 30 krajach. Ze względu na różne lokalizacje i rozmaite kultury współpraca międzynarodowa jest ważnym czynnikiem w drodze do sukcesu.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca między lokalizacjami to u nas codzienność. Spółki z różnych krajów współpracują ze sobą w zakresie najróżniejszych kwestii, oddziałując w ten sposób na globalną strategię grupy TRUMPF. Zespoły projektantów na całym świecie pracują nad jednym produktem. Grupy projektowe i działy specjalistyczne wykraczają poza granice lokalizacji. Nasze maszyny są produkowane i montowane na całym świecie. Krótko mówiąc: ożywiamy i wspieramy wewnętrzną globalizację.

A TRUMPF employee is leaving a building

O powodzeniu międzyoddziałowej współpracy decyduje połączenie naszych pracowników i kadr kierowniczych w międzynarodową sieć. Proponujemy różne możliwości takiej wymiany informacji:

  • Począwszy od naszych przyszłych talentów w ramach programów wdrażania nowych pracowników czy też praktyk.
  • Oddelegowanie na kilka lat czy też angażowanie naszych pracowników w ograniczone czasowo projekty międzynarodowe postrzegamy jako szansę na zmianę.
  • Poza tym wspieramy obsadzanie stanowisk pracownikami z różnych krajów.
Praktyki zagraniczne

Już podczas studiów proces zbierania międzynarodowego doświadczenia staje się coraz ważniejszy. Oferujemy studentom możliwość zdobycia go w ramach stażu za granicą w różnych oddziałach i przygotowania się do międzynarodowego środowiska pracy, tak wcześnie, jak to możliwe.

Programy wdrożeniowe

Nasze programy wdrożeniowe dla absolwentów zapewniają wiele możliwości poznania przedsiębiorstwa. Od rozmaitych stron. W różnych lokalizacjach.

Oddelegowania

Oddelegowania są ważnym elementem rozwoju kariery. Dlatego nasi pracownicy na okres od trzech do pięciu lat wyjeżdżają do jednego z zakładów zagranicznych. W całym procesie od pierwszej rozmowy informacyjnej aż do powrotu z delegacji towarzyszy im wyspecjalizowany zespół, partner i rodzina. Cała rodzina może dokładniej poznać kraj i lokalne warunki jeszcze przed wyjazdem podczas Look and See Trip. Ponadto nasz program Dual Career pomaga w zawodowej i społecznej integracji partnera w kraju docelowym.

Udział w międzynarodowych projektach

W ramach projektów rozwojowych stale potrzebujemy przepływu wiedzy specjalistycznej oraz wsparcia podczas krótkotrwałej międzynarodowej wymiany. Dlatego ogłaszamy takie międzynarodowe projekty i czekamy na aplikacje naszych pracowników, co wspiera proces wymiany w sposób przejrzysty i trwały.

Dowiedz się więcej

TRUMPF employees walking up-stairs
Możliwość rozwoju

Wspieramy naszych pracowników poprzez różne oferty osobistego rozwoju kwalifikacji zawodowych i promowanie interdyscyplinarnej wiedzy.

TRUMPF employees sitting in a row and laughing
Różnorodność

Międzykulturowość, integracja społeczna, równość szans: wierzymy bardzo głęboko w to, że nasze przedsiębiorstwo staje się lepsze, kiedy współdziałają w nim ludzie o różnych osobowościach.

5 dobrych powodów, by zdecydować się na produkty TRUMPF

Jako globalna firma rodzinna możemy zaoferować bezpieczne miejsca pracy dające możliwości indywidualnego rozwoju w wyjątkowej kulturze organizacyjnej.

Kontakt

Corporate Human Resources (TRUMPF Huettinger)
Faks +48 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt