Edukacja

Jako firma zaawansowanych technologii TRUMPF czerpie energię z nowych pomysłów i impulsów. Wysokiej jakości edukacja jest podstawą innowacyjnego myślenia. Jest katalizatorem postępu społecznego i gospodarczego. Chcemy rozbudzić entuzjazm dla zagadnień technicznych i wiedzy ekonomicznej, aby być bardziej konkurencyjnym w przyszłości.

Wspieranie młodych kadr

Firma TRUMPF inicjuje i wspiera projekty kształcenia w różnych formach szkolenia i dla różnych grup wiekowych. Uczniowie szkół podstawowych opracowują swój własny produkt i uczą się przy tym nieco o kierowaniu przedsiębiorstwem. Uczniowie szkół średnich doskonalą swoje kompetencje społeczne podczas długookresowych praktyk organizowanych w zakładzie, zwiększając w ten sposób swoje szanse zawodowe. Gimnazjaliści mają dostęp do procesów technicznych. Te projekty są realizowane na całym świecie w licznych lokalizacjach TRUMPF. Zachęcamy inne przedsiębiorstwa do współdziałania w tym zakresie.

Fabryka wiedzy

TRUMPF jest współzałożycielem "Fabryki wiedzy – firmy dla Niemiec". Promowanie entuzjazmu dla technologii i przedsiębiorczości oraz przekazanie doświadczenia innowacyjnej firmy rodzinnej – to cele firmy TRUMPF.

Więcej informacji
Młodzież bada

Firma TRUMPF wspiera młodych ludzi w pracach badawczych: mogą brać udział w konkursie „Jugend forscht” (Młodzież bada) oraz składać wizyty w dziale kształcenia i pracować nad swoim projektem w naszej firmie.

Dzień dziecka

TRUMPF bierze udział w Dniu Dziecka Przemysłu w Górnej Austrii, aby odpowiednio wcześnie zainteresować dzieci techniką. Firma inscenizuje różne działania, aby przybliżyć młodzieży codzienną pracę w TRUMPF na różnych etapach – od zamówienia po dostawę gotowego urządzenia.

Więcej informacji

Badania i rozwój

Graduates at TRUMPF working together

Wspieramy katedry wyższych uczelni i wydziały techniczne środkami finansowymi i poprzez współpracę w procesie nauczania. Technologie przyszłości przybliżamy w praktyce na wykładach prowadzonych na uczelniach. Posiadającym odpowiednie kwalifikacje absolwentom TRUMPF oferuje promocje branżowe i programy szkoleniowe. Oprócz tego wspieramy projekty kształcenia młodzieży w instytucjach i zrzeszeniach, na przykład katedrę międzypokoleniowej polityki ekonomicznej na WHU. Ponadto TRUMPF pracuje w krajowych i europejskich programach finansowania wraz z instytutami i partnerami przemysłowymi nad zagadnieniami dotyczącymi przyszłości, takimi jak elektromobilność, fotowoltaika, Przemysł 4.0.

Dowiedz się więcej

Kontakt
mgr Marta Gryciuk
Marketing Kommunikation
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.