Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.

Edukacja

Jako firma zaawansowanych technologii TRUMPF czerpie energię z nowych pomysłów i impulsów. Wysokiej jakości edukacja jest podstawą innowacyjnego myślenia. Jest katalizatorem postępu społecznego i gospodarczego. Chcemy rozbudzić entuzjazm dla zagadnień technicznych i wiedzy ekonomicznej, aby być bardziej konkurencyjnym w przyszłości.

Wspieranie młodych kadr

Firma TRUMPF inicjuje i wspiera projekty kształcenia w różnych formach szkolenia i dla różnych grup wiekowych. Uczniowie szkół podstawowych opracowują swój własny produkt i uczą się przy tym nieco o kierowaniu przedsiębiorstwem. Uczniowie szkół średnich doskonalą swoje kompetencje społeczne podczas długookresowych praktyk organizowanych w zakładzie, zwiększając w ten sposób swoje szanse zawodowe. Gimnazjaliści mają dostęp do procesów technicznych. Te projekty są realizowane na całym świecie w licznych lokalizacjach TRUMPF. Zachęcamy inne przedsiębiorstwa do współdziałania w tym zakresie.

Fabryka wiedzy

TRUMPF jest współzałożycielem "Fabryki wiedzy – firmy dla Niemiec". Promowanie entuzjazmu dla technologii i przedsiębiorczości oraz przekazanie doświadczenia innowacyjnej firmy rodzinnej – to cele firmy TRUMPF.

Dowiedz się więcej
Młodzież bada

Firma TRUMPF wspiera młodych ludzi w pracach badawczych: mogą brać udział w konkursie „Jugend forscht” (Młodzież bada) oraz składać wizyty w dziale kształcenia i pracować nad swoim projektem w naszej firmie.

Dzień dziecka

TRUMPF bierze udział w Dniu Dziecka Przemysłu w Górnej Austrii, aby odpowiednio wcześnie zainteresować dzieci techniką. Firma inscenizuje różne działania, aby przybliżyć młodzieży codzienną pracę w TRUMPF na różnych etapach – od zamówienia po dostawę gotowego urządzenia.

Dowiedz się więcej

Badania i rozwój

Graduates at TRUMPF working together

Wspieramy katedry wyższych uczelni i wydziały techniczne środkami finansowymi i poprzez współpracę w procesie nauczania. Technologie przyszłości przybliżamy w praktyce na wykładach prowadzonych na uczelniach. Posiadającym odpowiednie kwalifikacje absolwentom TRUMPF oferuje promocje branżowe i programy szkoleniowe. Oprócz tego wspieramy projekty kształcenia młodzieży w instytucjach i zrzeszeniach, na przykład katedrę międzypokoleniowej polityki ekonomicznej na WHU. Ponadto TRUMPF pracuje w krajowych i europejskich programach finansowania wraz z instytutami i partnerami przemysłowymi nad zagadnieniami dotyczącymi przyszłości, takimi jak elektromobilność, fotowoltaika, Przemysł 4.0.

Dowiedz się więcej

Sprawy społeczne i kulturalne

Zaangażowanie społeczne jest elementem kultury naszej firmy jako przedsiębiorstwa rodzinnego. Pragniemy włączyć innych do udziału w naszym sukcesie ekonomicznym i tworzyć wartość dodaną dla społeczeństwa. Świadczone wsparcie ma charakter finansowy albo też przybiera formę członkostwa, pomysłów, wiedzy i czasu.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracownicy

Wiedza specjalistyczna i zaangażowanie pracowników decydują o sukcesie naszego przedsiębiorstwa. Dlatego zapewniamy im odpowiednie warunki, dbamy o stałe podnoszenie ich kwalifikacji oraz pozytywne środowisko pracy jak również o odpowiednie wynagrodzenie.

Społeczeństwo i polityka

Żadna firma nie działa w próżni. Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy częścią społeczeństwa, a zatem działamy z mocnym przekonaniem: firmy muszą brać odpowiedzialność za system wartości i wdrażać go aktywnie w życie.

Kontakt

mgr Marta Gryciuk
Marketing Kommunikation
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt