Wybór kraju/regionu i języka
Pracownik TRUMPF z córką

Edukacja

Firma TRUMPF z branży zaawansowanych technologii funkcjonuje dzięki nowym pomysłom i impulsom. Katalizatorem tego jest kształcenie. Przez zaangażowanie we wspieranie młodzieży, naukę i badania firma TRUMPF chce wspólnie z partnerami wzbudzić entuzjazm do tworzenia oraz fascynację techniką, gospodarką i cyfryzacją, aby dobrze przygotować naszą branżę na przyszłość.

Mecenat szkół wyższych

Graduates at TRUMPF working together

Szkoły wyższe i instytucje edukacyjne zbliżone do naszej działalności wspieramy finansowo i przez osobistą współpracę w zakresie nauczania. Technologie przyszłości prezentujemy podczas wykładów w szkołach wyższych w sposób zbliżony do praktyki. TRUMPF oferuje wykwalifikowanym absolwentom szkół wyższych promocje w dziedzinie przemysłowej oraz programy dla praktykantów. Ponadto wspieramy projekty dla młodzieży w instytucjach i stowarzyszeniach, na przykład przez finansowanie stypendiów. Dodatkowo TRUMPF współpracuje z instytucjami i partnerami przemysłowymi w krajowych i europejskich programach wsparcia, zajmując się tematami przyszłości, takimi jak mobilność elektryczna, przemysł 4.0 lub sztuczna inteligencja.

Wspieranie młodych kadr

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

TRUMPF inicjuje i wspiera projekty kształcenia w różnych formach szkolnych i dla różnych grup wiekowych. Kształcenie jest bowiem podstawą innowacji. A czym byłyby przedsiębiorstwa bez innowacji? Te projekty realizujemy w wielu zakładach TRUMPF na poziomie międzynarodowym, a w najlepszym przypadku możemy pozyskać do tego inne przedsiębiorstwa.

Partnerstwa w zakresie kształcenia w zależności od rodzaju szkoły

Tak wygląda szczegółowo podział 99 partnerstw w naszych placówkach kształcenia w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii.

  • Poziom podstawowy

  • Poziom drugi I

  • Poziom drugi II

Tak wygląda szczegółowo podział 99 partnerstw w naszych placówkach kształcenia w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii.

W te projekty i inicjatywy kształcenia angażuje się firma TRUMPF

Fabryka wiedzy

TRUMPF jest współzałożycielem „Fabryki wiedzy – firmy dla Niemiec”. Promowanie entuzjazmu dla technologii i przedsiębiorczości oraz przekazanie doświadczenia innowacyjnej firmy rodzinnej – to ambitnie realizowane cele firmy TRUMPF w Niemczech.

IT2School

W związku z cyfryzacją coraz ważniejsze jest zapoznawanie dzieci w wieku szkolnym z tematyką IT. Celem projektu IT2School jest między innymi jak najwcześniejsze zainteresowanie dzieci zawodami związanymi z IT, aby wykształcić potencjalnych specjalistów na przyszłość. IT2School to niemiecki projekt zapoczątkowany przez fabrykę wiedzy i realizowany we współpracy firmy TRUMPF z różnymi szkołami. W ramach IT2School uczniom (dziewczętom/chłopcom/różnym) z klas od czwartej do dziesiątej przybliża się technologie informatyczne z codziennego życia, co pomaga im je zrozumieć i tworzyć. Dzieci powinny w ramach zabaw zacząć rozumieć podstawowe zagadnienia IT, takie jak komunikacja, dane i język programowania oraz współdziałanie sprzętu i oprogramowania.

WECONOMY

TRUMPF wspiera konkurs dla założycieli innowacyjnych oraz zorientowanych na technologię start-upów w Niemczech. W ramach WECONOMY poszukiwane są pomysły na działalność gospodarczą, które wraz z wiedzą techniczną i dobrym modelem biznesowym mogą odmienić daną branżę. Zwycięzcy w ramach jednorocznego programu wsparcia mają możliwość przedstawienia pomysłu na swój start-up wysokiej rangi przedstawicielom branży gospodarczej oraz regularnego wymieniania się z nimi informacjami. Swoim zaangażowaniem TRUMPF chce wzmacniać przedsiębiorczość oraz konkurencyjność tutejszej gospodarki.

Młodzież bada

Przedsiębiorstwu TRUMPF z branży zaawansowanych technologii szczególnie zależy na wzmocnieniu zainteresowań techniką i naukami ścisłymi wśród młodzieży oraz na utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu kształcenia. Takie projekty jak „Młodzież bada” mają na celu wsparcie uczniów (dziewcząt/chłopców/różnych) w samodzielnej pracy oraz wzbudzenie entuzjazmu do konkretnych zagadnień. Ten entuzjazm powinien zostać wykorzystany również do orientacji zawodowej uczestników projektów. W krajach niemieckojęzycznych otrzymują oni opiekę nauczyciela w szkole oraz zespołu złożonego z ekspertów z firmy TRUMPF.

Akademia wakacyjna Tru2Future

W ramach wakacyjnej akademii Tru2Future firma TRUMPF chce obudzić w młodych ludziach w Niemczech entuzjazm do elektroniki, programowania i zagadnień cyfryzacji. Uczniowie (dziewczęta/chłopcy/różni) 8, 9 i 10 klasy przychodzą przez tydzień wakacji do firmy TRUMPF i wyposażają elektroniką kostkę z wydruku 3D. Odbywa się również praktyczne lutowanie oraz omawiane są teoretyczne podstawy połączeń. Dzięki zabawie zajęcia mogą być dostosowywane do różnych grup wiekowych oraz poziomów wiedzy i nie pojawiła się nuda. Niektórzy uczestnicy trafiają później do firmy TRUMPF na praktyki uczniowskie, kształcenie bądź studia.

KiTec
Projekt edukacyjny KiTec

Dzieci od najmłodszych lat są zafascynowane zależnościami technicznymi i próbują je zrozumieć. W przedsiębiorstwie TRUMPF chcielibyśmy zaspokoić ten głód wiedzy wśród dzieci już w wieku przedszkolnym poprzez uruchomiony w ramach fabryki wiedzy projekt KiTec we współpracy z różnymi placówkami opieki nad dziećmi oraz szkołami podstawowymi w Niemczech. W ramach realizacji projektu maluchy powinny jako „odkrywcy” same znajdować rozwiązania różnych problemów i w ten sposób wzmacniać swoje zainteresowania techniką. Oprócz wspomagania kreatywności dzieci projekt KiTec ma pomóc w rozwijaniu pozytywnej świadomości dla własnych umiejętności technicznych.

Program kształcenia CCAP

Wysokie opłaty za studia w USA utrudniają dostęp do edukacji wielu młodym ludziom, jednak program kształcenia naszej amerykańskiej spółki córki daje szerokie możliwości. Program spełnia bowiem wymogi jakości CCAP (Connecticut Credit Assessment Program). Oznacza to konkretnie, że absolwenci oprócz świadectwa ukończenia otrzymują około 40 bezpłatnych punktów na studia. Dzięki temu spełniają w dużej części wymagania niezbędne do uzyskania licencjatu.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Pracownicy TRUMPF stojący obok siebie
Społeczeństwo i polityka

Żadna firma nie działa w próżni. Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy częścią społeczeństwa, a zatem działamy z mocnym przekonaniem: firmy muszą brać odpowiedzialność za system wartości i wdrażać go aktywnie w życie.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracownicy

Wiedza i zaangażowanie naszych pracowników mają decydujące znaczenie dla sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Dlatego zapewniamy warunki ramowe umożliwiające skuteczność. Są to ciągłe doszkalanie naszych pracowników, pozytywne otoczenie robocze oraz odpowiednie wynagrodzenie.

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Kultura

Zaangażowanie społeczne należy do kultury naszej firmy rodzinnej. Chcielibyśmy, aby inni uczestniczyli w naszym sukcesie gospodarczym i tworzyli wartość dodaną dla społeczeństwa. Wsparcie oferujemy w postaci finansowej lub przez członkostwa, pomysły, wiedzę oraz czas.

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks 22 761 38 01
E-mail

mgr Marta Gryciuk
Faks 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt