Wybór kraju/regionu i języka
a group of TRUMPF employees are talking

Pracownicy

Wiedza i zaangażowanie naszych pracowników mają decydujące znaczenie dla sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Dbamy więc o warunki ramowe zapewniające skuteczność w bezpiecznym środowisku. Należą do niego równowaga w życiu i pracy zawodowej, dobre samopoczucie oraz konkretne wspieranie różnorodności wśród pracowników.

Bezpieczeństwo, higiena, praca

Mężczyzna z zabezpieczeniem roboczym (okulary, rękawice, ochronniki słuchu)

Dobre samopoczucie naszych pracowników jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego z całą niezbędną uwagą i energią poświęcamy się celowi, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zachowanie ich zdrowia i motywacji.

„Każdego wypadku można uniknąć” – taka jest nasza zasada

Prewencja to dla nas codzienność

Każdego wypadku w pracy oraz każdej choroby zawodowej można uniknąć. Stosujemy kulturę BHP ukierunkowaną na prewencję. W razie potrzeby zapewniamy szybką i odpowiednią reakcję.

Tworzymy systemy pracy bezpiecznie i z myślą o pracownikach

TRUMPF gwarantuje innowacyjność i produkty najwyższej jakości. Takie same założenia w odniesieniu do bezpieczeństwa i ergonomii wprowadzamy w naszych zakładach pracy, na stanowiskach pracy i w procesach roboczych. Już podczas planowania uwzględniamy aktualny stan techniki w danym regionie. Aktywnie włączamy naszych pracowników w proces tworzenia. Przez analizy niebezpieczeństw i środki stosowane na ich podstawie zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zdrowie każdej osoby ma dla nas najwyższy priorytet.

Chcemy z wyprzedzeniem wykrywać zagrożenia dla zdrowia przez profilaktyczne działania w ramach medycyny pracy. Zwracamy uwagę na oznaki problemów zdrowotnych i w razie potrzeby wspieramy naszych pracowników. W uzupełnieniu przedstawiamy oferty prowadzenia zdrowego trybu życia.

Osoby z kadry kierowniczej postępują wzorowo

Kadra kierownicza odpowiada za BHP w swoim obszarze. Zachowuje się wzorowo i wskazuje swoim pracownikom sposoby postępowania zgodne z bezpieczeństwem.

Pracownicy TRUMPF postępują zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

Pracownicy angażują się w tworzenie dobrych i bezpiecznych warunków pracy, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i nie stwarzają zagrożenia dla siebie ani dla innych.

Kwalifikacje i rozwój

TRUMPF employees walking up-stairs

Dobrze wyedukowani i bardzo zmotywowani pracownicy są gwarantem naszej konkurencyjności i siły innowacji. Podstawą tego jest ciągłe doskonalenie się oraz dokształcanie na własną odpowiedzialność. Postępujemy dokładnie według potrzeb naszych grup docelowych oraz oferujemy indywidualnie dostosowane programy rozwoju i kwalifikacji.

Życie i praca

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Elastyczne, indywidualne wyznaczanie czasu i miejsca pracy, autonomiczne obszary odpowiedzialności, uczciwość i docenianie – to charakteryzuje środowisko pracy w TRUMPF. Należą do niego modele planowania specyficzne dla oddziału, które na przykład umożliwiają naszym pracownikom zdalną i elastyczną pracę. Rodziców odciążamy, proponując bogatą ofertę opieki nad dziećmi.

Różnorodność i równość szans

Różnorodność i równość szans

O sile naszego zespołu stanowi współdziałanie młodszych i starszych, kobiet i mężczyzn, osób różnych narodowości oraz pracowników o różnych zdolnościach personalnych i zawodowych. Wspieramy tę różnorodność, aby promować bogactwo pomysłów i tworzymy środowisko spełniające potrzeby wszystkich pracowników. TRUMPF tworzy zintegrowane miejsca pracy w zakładzie i uważa się za firmę dającą szanse osobom z niepełnosprawnością. Komisja ds. osób z poważnym stopniem niepełnosprawności (SBV) angażuje się we wspieranie i integrowanie osób z niepełnosprawnością oraz doradzanie im w przedsiębiorstwie. Ponadto TRUMPF regularnie przekazuje wycofany z eksploatacji sprzęt przedsiębiorstwu pożyteczności publicznej z branży IT AfB, dbając w ten sposób dwa miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Corporate Volunteering

Corporate Volunteering

W firmie TRUMPF odpowiedzialność wykracza także poza granice przedsiębiorstwa. Nasi pracownicy mogą działać się jako multiplikatorzy przez określoną liczbę godzin rocznie w czasie pracy. Projekty nie ograniczają się do kształcenia dzieci i młodzieży, lecz obejmują również projekty przygotowujące do wymogów rynku pracy dla uchodźców lub osób niepełnosprawnych. Zmiana perspektywy jest przy tym prawdziwą sytuacją win-win: z jednej strony pracownicy otrzymują nowe, kreatywne impulsy i mają okazję zobaczyć inne sposoby pracy, a z drugiej strony atrakcyjna oferta zapewnia mocniejsze przywiązanie do przedsiębiorstwa.

Program kulturalny w firmie TRUMPF

Pracownicy gromadzą się przed obrazem

Nasz bogaty program kulturalny dla pracowników stwarza kreatywne otoczenie dla innowacji i zmiany perspektywy. Świeże impulsy z dziedziny sztuki, literatury oraz muzyki pobudzają również kreatywność w otoczeniu roboczym. Jednocześnie wydarzenia poprawiają komunikację i wymianę informacji między pracownikami, którzy w codziennej pracy raczej rzadziej by się kontaktowali.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Kultura

Zaangażowanie społeczne należy do kultury naszej firmy rodzinnej. Chcielibyśmy, aby inni uczestniczyli w naszym sukcesie gospodarczym i tworzyli wartość dodaną dla społeczeństwa. Wsparcie oferujemy w postaci finansowej lub przez członkostwa, pomysły, wiedzę oraz czas.

Pracownicy TRUMPF stojący obok siebie
Społeczeństwo i polityka

Żadna firma nie działa w próżni. Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy częścią społeczeństwa, a zatem działamy z mocnym przekonaniem: firmy muszą brać odpowiedzialność za system wartości i wdrażać go aktywnie w życie.

Pracownik TRUMPF z córką
Edukacja

Jako firma zaawansowanych technologii TRUMPF czerpie energię z nowych pomysłów i impulsów. Wysokiej jakości edukacja jest podstawą innowacyjnego myślenia. Jest katalizatorem postępu społecznego i gospodarczego.

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks 22 761 38 01
E-mail

mgr Marta Gryciuk
Faks 22 761 38 01
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt