Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
a group of TRUMPF employees are talking

Pracownicy

Wiedza specjalistyczna i zaangażowanie pracowników decydują o sukcesie naszego przedsiębiorstwa. Obejmuje to zrównoważone połączenie życia prywatnego i pracy, opiekę zdrowotną i ukierunkowaną promocję zróżnicowania zatrudnienia.

Życie i praca

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Elastyczne, indywidualne wyznaczanie godzin i miejsca pracy, autonomiczne obszary odpowiedzialności, uczciwość i docenianie charakteryzują środowisko pracy w TRUMPF. Do niego należą modele planowania specyficzne dla oddziału, które na przykład umożliwiają naszym pracownikom zdalną i elastyczną pracę. Rodziców odciążamy, oferując bogatą ofertę opieki nad dziećmi.

Zdrowie

Dobro naszych pracowników jest dla nas ważne. Dlatego z wielką uwagą i energią poświęcamy się dla celu, jakim jest zapewnienie im dobrych warunków pracy. Wszystkie oddziały TRUMPF oferują bogaty pakiet socjalny, badania kontrolne oraz wsparcie w zakresie wyzwań zawodowych i osobistych.

Różnorodność i równość szans

Współpraca młodszych i bardziej doświadczonych, mężczyzn i kobiet, wielu narodowości, różnych umiejętności osobistych i zawodowych czyni nas silnymi jako zespół. Wspieramy tę różnorodność w celu promowania kreatywności i stworzenia środowiska, które sprawiedliwie zaspokaja potrzeby wszystkich ludzi. TRUMPF tworzy zintegrowane stanowiska pracy, również dla osób niepełnosprawnych.

Także te tematy mogą Państwa zainteresować

Sprawy społeczne i kulturalne

Zaangażowanie społeczne jest elementem kultury naszej firmy jako przedsiębiorstwa rodzinnego. Pragniemy włączyć innych do udziału w naszym sukcesie ekonomicznym i tworzyć wartość dodaną dla społeczeństwa. Świadczone wsparcie ma charakter finansowy albo też przybiera formę członkostwa, pomysłów, wiedzy i czasu.

Edukacja

Jako firma zaawansowanych technologii TRUMPF czerpie energię z nowych pomysłów i impulsów. Wysokiej jakości edukacja jest podstawą innowacyjnego myślenia. Jest katalizatorem postępu społecznego i gospodarczego.

Społeczeństwo i polityka

Żadna firma nie działa w próżni. Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy częścią społeczeństwa, a zatem działamy z mocnym przekonaniem: firmy muszą brać odpowiedzialność za system wartości i wdrażać go aktywnie w życie.

Kontakt

mgr Marta Gryciuk
Marketing Kommunikation
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt