a group of TRUMPF employees are talking

Pracownicy

Wiedza specjalistyczna i zaangażowanie pracowników decydują o sukcesie naszego przedsiębiorstwa. Obejmuje to zrównoważone połączenie życia prywatnego i pracy, opiekę zdrowotną i ukierunkowaną promocję zróżnicowania zatrudnienia.

Życie i praca

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Elastyczne, indywidualne wyznaczanie godzin i miejsca pracy, autonomiczne obszary odpowiedzialności, uczciwość i docenianie charakteryzują środowisko pracy w TRUMPF. Do niego należą modele planowania specyficzne dla oddziału, które na przykład umożliwiają naszym pracownikom zdalną i elastyczną pracę. Rodziców odciążamy, oferując bogatą ofertę opieki nad dziećmi.

Zdrowie

Dobro naszych pracowników jest dla nas ważne. Dlatego z wielką uwagą i energią poświęcamy się dla celu, jakim jest zapewnienie im dobrych warunków pracy. Wszystkie oddziały TRUMPF oferują bogaty pakiet socjalny, badania kontrolne oraz wsparcie w zakresie wyzwań zawodowych i osobistych.

Różnorodność i równość szans

Współpraca młodszych i bardziej doświadczonych, mężczyzn i kobiet, wielu narodowości, różnych umiejętności osobistych i zawodowych czyni nas silnymi jako zespół. Wspieramy tę różnorodność w celu promowania kreatywności i stworzenia środowiska, które sprawiedliwie zaspokaja potrzeby wszystkich ludzi. TRUMPF tworzy zintegrowane stanowiska pracy, również dla osób niepełnosprawnych.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
mgr Marta Gryciuk
Marketing Kommunikation
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.