Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.

Żadna firma nie działa w próżni. Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy częścią społeczeństwa, a zatem działamy z mocnym przekonaniem: firmy muszą brać odpowiedzialność za system wartości i wdrażać go aktywnie w życie. Ta twórcza moc znajduje odzwierciedlenie w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych firmy. Mamy określone jednolite zasady postępowania dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie i angażujemy się w liczne projekty i inicjatywy społeczno-polityczne i naukowe. Myślimy długoterminowo i aktywnie współtworzymy warunki ramowe naszego przedsiębiorstwa.

Zapewnienie zgodności działalności z regulacjami

Zwracamy uwagę na przestrzeganie regulacji i przepisów krajowych i międzynarodowych. TRUMPF stara się, aby cała grupa wyznawała te same wartości a każdy pracownik zachowywał się wzorowo. Dlatego wprowadziliśmy ogólnoświatowy program zgodności i przyjęliśmy kodeks postępowania. W nim propagujemy konkretne zachowania i wspieramy wrażliwość na problematyczne zachowania.

Dialog polityczny

TRUMPF szuka dialogu z decydentami i interesariuszami. W ten sposób nasze kierownictwo jak i nasz zarząd są aktywne w grupach roboczych, sieciach i stowarzyszeniach, a tym samym konstruktywnie wspierają rozwój przyszłościowych dziedzin, takich jak cyfrowa transformacja przemysłu wytwórczego. W licznych organach lokalnych, krajowych i międzynarodowych pracujemy na rzecz lepszego zrozumienia potrzeb naszej branży i usprawnienia wymiany pomiędzy ekonomią i polityką.

Członkostwa i sieci

Ze względu na pozycję naszego przedsiębiorstwa wstępujemy jako członkowie do różnych stowarzyszeń i w ten sposób aktywnie współtworzymy społeczno-polityczne, ekonomiczne i naukowe ramy. Zachęcamy naszych pracowników do zrzeszania się i współdziałania w stowarzyszeniach branżowych i grupach roboczych.

Darowizny i sponsoring

TRUMPF przywiązuje wielką wagę do promowania racjonalnych projektów i instytucji w społeczeństwie. Dlatego bardzo ważne są darowizny i działania sponsoringowe. Wspieramy odpowiednie zadania, jak również nasze priorytety: edukację, pracowników, kulturę i tematy społeczne oraz politykę, zarówno finansowo, jak i poprzez osobiste zaangażowanie.

Dowiedz się więcej

Sprawy społeczne i kulturalne

Zaangażowanie społeczne jest elementem kultury naszej firmy jako przedsiębiorstwa rodzinnego. Pragniemy włączyć innych do udziału w naszym sukcesie ekonomicznym i tworzyć wartość dodaną dla społeczeństwa. Świadczone wsparcie ma charakter finansowy albo też przybiera formę członkostwa, pomysłów, wiedzy i czasu.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracownicy

Wiedza specjalistyczna i zaangażowanie pracowników decydują o sukcesie naszego przedsiębiorstwa. Dlatego zapewniamy im odpowiednie warunki, dbamy o stałe podnoszenie ich kwalifikacji oraz pozytywne środowisko pracy jak również o odpowiednie wynagrodzenie.

Edukacja

Jako firma zaawansowanych technologii TRUMPF czerpie energię z nowych pomysłów i impulsów. Wysokiej jakości edukacja jest podstawą innowacyjnego myślenia. Jest katalizatorem postępu społecznego i gospodarczego.

Kontakt

mgr Marta Gryciuk
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt