Społeczeństwo i polityka

Żadna firma nie działa w próżni. Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy częścią społeczeństwa, a zatem działamy z mocnym przekonaniem: firmy muszą brać odpowiedzialność za system wartości i wdrażać go aktywnie w życie. Ta twórcza moc znajduje odzwierciedlenie w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych firmy. Mamy określone jednolite zasady postępowania dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie i angażujemy się w liczne projekty i inicjatywy społeczno-polityczne i naukowe. Myślimy długoterminowo i aktywnie współtworzymy warunki ramowe naszego przedsiębiorstwa.

Zapewnienie zgodności działalności z regulacjami

Zwracamy uwagę na przestrzeganie regulacji i przepisów krajowych i międzynarodowych. TRUMPF stara się, aby cała grupa wyznawała te same wartości a każdy pracownik zachowywał się wzorowo. Dlatego wprowadziliśmy ogólnoświatowy program zgodności i przyjęliśmy kodeks postępowania. W nim propagujemy konkretne zachowania i wspieramy wrażliwość na problematyczne zachowania.

Dialog polityczny

TRUMPF szuka dialogu z decydentami i interesariuszami. W ten sposób nasze kierownictwo jak i nasz zarząd są aktywne w grupach roboczych, sieciach i stowarzyszeniach, a tym samym konstruktywnie wspierają rozwój przyszłościowych dziedzin, takich jak cyfrowa transformacja przemysłu wytwórczego. W licznych organach lokalnych, krajowych i międzynarodowych pracujemy na rzecz lepszego zrozumienia potrzeb naszej branży i usprawnienia wymiany pomiędzy ekonomią i polityką.

Członkostwa i sieci

Ze względu na pozycję naszego przedsiębiorstwa wstępujemy jako członkowie do różnych stowarzyszeń i w ten sposób aktywnie współtworzymy społeczno-polityczne, ekonomiczne i naukowe ramy. Zachęcamy naszych pracowników do zrzeszania się i współdziałania w stowarzyszeniach branżowych i grupach roboczych.

Darowizny i sponsoring

TRUMPF przywiązuje wielką wagę do promowania racjonalnych projektów i instytucji w społeczeństwie. Dlatego bardzo ważne są darowizny i działania sponsoringowe. Wspieramy odpowiednie zadania, jak również nasze priorytety: edukację, pracowników, kulturę i tematy społeczne oraz politykę, zarówno finansowo, jak i poprzez osobiste zaangażowanie.

Dowiedz się więcej

Kontakt
mgr Marta Gryciuk
Marketing Kommunikation
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.