Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.

Sprawy społeczne i kulturalne

Zaangażowanie społeczne jest elementem kultury naszej firmy jako przedsiębiorstwa rodzinnego. Chcemy wspólnie kształtować na zasadzie partnerstwa społeczne kwestie związane z przyszłością, a poprzez promocję projektów kulturalnych i artystycznych tworzyć inspirujące warunki dla innowacji. Świadczone wsparcie ma charakter finansowy albo też przybiera formę członkostwa, pomysłów, wiedzy i czasu.

Kultura

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting

TRUMPF wspiera wybrane instytucje kultury i twórców kultury w regionach, w których działa, wzmacniając tym samym atrakcyjność lokalizacji zarówno dla naszych pracowników, jak i dla opinii publicznej. Dzięki takiemu zaangażowaniu pomagamy ocalić skarby kultury dla następnego pokolenia.

Wystawy i muzea

Dział techniczny Muzeum Niemieckiego w Monachium wspieramy eksponatami z naszej dziedziny. Poza tym udzielamy wsparcia Muzeum Kraju Związkowego Wirtembergii, Muzeum Lindena w Stuttgarcie i Galerii Państwowej w Stuttgarcie.

Ars Electronica

Ars Electronica to festiwal łączący sztukę, technologię i społeczeństwo. Odbywa się on każdego roku w mieście Linz w Austrii Górnej. Firma TRUMPF w Pasching jest mecenasem tej inicjatywy, gdyż przybliża ona szerokiemu kręgowi odbiorców za pomocą sztuki rozwój przemysłowy w dziedzinie automatyki i technologii sterowania.

Dowiedz się więcej
Park rzeźb Bad RagARTz

W maju 2016 roku po raz szósty otwarto największy w Europie park rzeźb Bad RagARTz. Wokół szwajcarskiej miejscowości Bad Ragaz zaprezentowało swoje dzieła 90 artystów z 13 krajów. Sponsorem wydarzenia była firma TRUMPF Grüsch, która zaprosiła pracowników na zwiedzanie wystawy.

Dowiedz się więcej

Zaangażowanie społeczne

TRUMPF employees with disabilities working together

Nasze zaangażowanie w projekty społeczne opiera się na odpowiednich potrzebach społecznych w regionach, w których TRUMPF jest aktywny. Zachęcamy naszych pracowników do zaangażowania społecznego i tworzenia warunków do osobistego zaangażowania. Pracownicy spółek zależnych włączają się w regionalne sprawy w swoich oddziałach. Ponadto TRUMPF współpracuje z instytucjami dla osób niepełnosprawnych i z innymi instytucjami społecznymi.

Pomoc dla uchodźców

Nasi pracownicy wielokrotnie aktywnie pomagali uchodźcom w stawianiu pierwszych kroków w nowej ojczyźnie. W naszych niemieckich oddziałach znaleźli miejsca pracy lub praktyki uchodźcy z Afganistanu, Iraku i Syrii. W roku 2016 firma TRUMPF stworzyła dodatkowe miejsca kształcenia dla młodych uchodźców.

Inclusion Factory

„Inclusion Factory” w Taicang to warsztaty dla osób niepełnosprawnych. Idea warsztatów jest zbliżona do koncepcji pomocy społecznej w Niemczech. TRUMPF China współpracuje z placówką użyteczności publicznej, dostarczając jej pracownikom ubrania robocze i obuwie ochronne.

Dowiedz się więcej
Wsparcie organizacji użyteczności publicznej

Firma TRUMPF i DKMS (dawniej Niemiecka Kartoteka Dawców Szpiku Kostnego) ogłosiły w 2016 w Ditzingen wspólną akcję poszukiwania dawców komórek macierzystych dla chorych na białaczkę. Firma TRUMPF pokryła koszty rejestracji potencjalnych dawców.

Dowiedz się więcej
Pomoc dla ludzi w potrzebie

Pomagamy tam, gdzie lokalizacje i pracownicy firmy TRUMPF są dotknięte katastrofami. Przykładowo, wspieramy regionalne organizacje pomocy zbiórkami pieniędzy, delegując pracowników do zabezpieczenia przed katastrofami przy użyciu bezpłatnych urządzeń i narzędzi.

Dowiedz się więcej

a group of TRUMPF employees are talking
Pracownicy

Wiedza specjalistyczna i zaangażowanie pracowników decydują o sukcesie naszego przedsiębiorstwa. Dlatego zapewniamy im odpowiednie warunki, dbamy o stałe podnoszenie ich kwalifikacji oraz pozytywne środowisko pracy jak również o odpowiednie wynagrodzenie.

Edukacja

Jako firma zaawansowanych technologii TRUMPF czerpie energię z nowych pomysłów i impulsów. Wysokiej jakości edukacja jest podstawą innowacyjnego myślenia. Jest katalizatorem postępu społecznego i gospodarczego.

Społeczeństwo i polityka

Żadna firma nie działa w próżni. Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy częścią społeczeństwa, a zatem działamy z mocnym przekonaniem: firmy muszą brać odpowiedzialność za system wartości i wdrażać go aktywnie w życie.

Kontakt

mgr Marta Gryciuk
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt