Sprawy społeczne i kulturalne

Zaangażowanie społeczne jest elementem kultury naszej firmy jako przedsiębiorstwa rodzinnego. Chcemy wspólnie kształtować na zasadzie partnerstwa społeczne kwestie związane z przyszłością, a poprzez promocję projektów kulturalnych i artystycznych tworzyć inspirujące warunki dla innowacji. Świadczone wsparcie ma charakter finansowy albo też przybiera formę członkostwa, pomysłów, wiedzy i czasu.

Kultura

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting

TRUMPF wspiera wybrane instytucje kultury i twórców kultury w regionach, w których działa, wzmacniając tym samym atrakcyjność lokalizacji zarówno dla naszych pracowników, jak i dla opinii publicznej. Dzięki takiemu zaangażowaniu pomagamy ocalić skarby kultury dla następnego pokolenia.

Wystawy i muzea

Dział techniczny Muzeum Niemieckiego w Monachium wspieramy eksponatami z naszej dziedziny. Poza tym udzielamy wsparcia Muzeum Kraju Związkowego Wirtembergii, Muzeum Lindena w Stuttgarcie i Galerii Państwowej w Stuttgarcie.

Ars Electronica

Ars Electronica to festiwal łączący sztukę, technologię i społeczeństwo. Odbywa się on każdego roku w mieście Linz w Austrii Górnej. Firma TRUMPF w Pasching jest mecenasem tej inicjatywy, gdyż przybliża ona szerokiemu kręgowi odbiorców za pomocą sztuki rozwój przemysłowy w dziedzinie automatyki i technologii sterowania.

Więcej informacji
Park rzeźb Bad RagARTz

W maju 2016 roku po raz szósty otwarto największy w Europie park rzeźb Bad RagARTz. Wokół szwajcarskiej miejscowości Bad Ragaz zaprezentowało swoje dzieła 90 artystów z 13 krajów. Sponsorem wydarzenia była firma TRUMPF Grüsch, która zaprosiła pracowników na zwiedzanie wystawy.

Więcej informacji

Zaangażowanie społeczne

TRUMPF employees with disabilities working together

Nasze zaangażowanie w projekty społeczne opiera się na odpowiednich potrzebach społecznych w regionach, w których TRUMPF jest aktywny. Zachęcamy naszych pracowników do zaangażowania społecznego i tworzenia warunków do osobistego zaangażowania. Pracownicy spółek zależnych włączają się w regionalne sprawy w swoich oddziałach. Ponadto TRUMPF współpracuje z instytucjami dla osób niepełnosprawnych i z innymi instytucjami społecznymi.

Pomoc dla uchodźców

Nasi pracownicy wielokrotnie aktywnie pomagali uchodźcom w stawianiu pierwszych kroków w nowej ojczyźnie. W naszych niemieckich oddziałach znaleźli miejsca pracy lub praktyki uchodźcy z Afganistanu, Iraku i Syrii. W roku 2016 firma TRUMPF stworzyła dodatkowe miejsca kształcenia dla młodych uchodźców.

Inclusion Factory

„Inclusion Factory” w Taicang to warsztaty dla osób niepełnosprawnych. Idea warsztatów jest zbliżona do koncepcji pomocy społecznej w Niemczech. TRUMPF China współpracuje z placówką użyteczności publicznej, dostarczając jej pracownikom ubrania robocze i obuwie ochronne.

Więcej informacji
Wsparcie organizacji użyteczności publicznej

Firma TRUMPF i DKMS (dawniej Niemiecka Kartoteka Dawców Szpiku Kostnego) ogłosiły w 2016 w Ditzingen wspólną akcję poszukiwania dawców komórek macierzystych dla chorych na białaczkę. Firma TRUMPF pokryła koszty rejestracji potencjalnych dawców.

Więcej informacji
Pomoc dla ludzi w potrzebie

Pomagamy tam, gdzie lokalizacje i pracownicy firmy TRUMPF są dotknięte katastrofami. Przykładowo, wspieramy regionalne organizacje pomocy zbiórkami pieniędzy, delegując pracowników do zabezpieczenia przed katastrofami przy użyciu bezpłatnych urządzeń i narzędzi.

Dowiedz się więcej

Kontakt
mgr Marta Gryciuk
Marketing Kommunikation
Faks +48 22 761 38 01
E-mail

TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.