Wybór kraju/regionu i języka
Globus z metalu, wykonany techniką druku 3D

Środowisko

Firma TRUMPF, jako przedsiębiorstwo działające długofalowo, uważa za część swojej odpowiedzialności korporacyjnej rozważne obchodzenie się z surowcami i możliwe unikanie negatywnych skutków na środowisko naturalne. W związku z tym stawiamy sobie ambitne, globalne cele w zakresie ochrony klimatu i naszą strategią klimatyczną wspieramy cel 1,5 stopnia paryskiego porozumienia klimatycznego. W ten sposób wyraźnie podążamy ścieżką redukcji określoną przez inicjatywę Science Based Targets Initiative.

Ochrona klimatu

Firma TRUMPF zainwestuje do 2030 r. ok. 80 milionów euro w ochronę klimatu. Konkretnie skupimy się na następujących działaniach: 

Redukcja zużycia energii

Rocznie chcemy wprowadzić środki oszczędnościowe w wysokości 1,5% dla prądu i 3% dla gazu ziemnego i oleju opałowego (w porównaniu do roku 2018/19). Do 2030 r. zredukujemy nasze zużycie o 25,5 gigawatogodziny i zainwestujemy na ten cel ok. 40 milionów euro.  Naszym nadrzędnym celem jest do 2030 r. utrzymać nasze zużycie energii na stałym poziomie mimo naszego rozwoju.

Zrównoważone zasilanie prądowe

Firma TRUMPF konsekwentnie rozszerza własne wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Do 2027 r. powinniśmy wyposażyć wszystkie odpowiednie powierzchnie dachowe naszych światowych zakładów w instalacje fotowoltaiczne. Ponadto 100% naszej energii będziemy pobierać ze źródeł odnawialnych dzięki zakupowi wysokiej jakości certyfikatów i zwracać uwagę na to, by zielona energia pochodziła z młodych, niedotowanych instalacji. 

Kompensacja emisji, których nie da się uniknąć.

Firma TRUMPF wykorzystuje certyfikaty do kompensacji nieuniknionych emisji, które powstają w drodze spalania paliw, oleju opałowego i gazu ziemnego. W średniej perspektywie chcemy znacznie zmniejszyć to postępowanie, poprzez bezpośredni i zwiększający się udział w projektach dotyczących zrównoważonego rozwoju. W tym celu firma TRUMPF współpracuje z organizacjami, które realizują projekty ochrony środowiska na całym świecie i jednocześnie w ten sposób wspierają korzyści dla lokalnej społeczności. Wszystkie projekty są wyróżnione złotym standardem lub porównywalnymi certyfikatami.

Efektywność energetyczna

Wydajność energetyczna stanowi dla firmy TRUMPF najwyższy priorytet, aby nie dochodziło do powstawania emisji. Bardzo ważne jest dla nas,  aby priorytetowo nie kupować certyfikatów, lecz w ogóle nie powodować powstawania emisji gazów cieplarnianych. Rozpoczyna się to przy projektowaniu produktów i wyborze komponentów. Nasze procedury, urządzenia i budynki odpowiadają najnowszemu stanowi techniki. System zarządzania energią certyfikowany zgodnie z ISO 50001 jest stosowany od kilku lat we wszystkich europejskich zakładach produkcyjnych.

Wydajność energetyczna ma wiele aspektów

Budynki i infrastruktura

W planowaniu i użytkowaniu naszych budynków stosujemy rygorystyczne normy. W szczególności skupiamy się na trwałości naszych budynków i infrastruktury. W naszych największych zakładach pracujemy z zasadniczymi planami energetycznymi, które odzwierciedlają scenariusze połączenia w sieć i optymalizacji strumieni ciepła i zimna. Ponadto przez regeneracyjne wytwarzanie energii obniżamy również nasze emisje CO2.

Energooszczędne procesy

Naszym celem jest ciągła optymalizacja naszych procesów w produkcji i próbach. W okresach bez produkcji chcemy ograniczać do minimum zużycie energii i dlatego regularnie analizujemy wszystkie procesy produkcji.

W ten sposób obniżamy emisję na całym świecie

Nie tylko pokaz – wydajność energetyczna w Ditzingen w Niemczech

W naszej sali pokazowej w Ditzingen dzięki konsekwentnemu stosowaniu trybów energooszczędnych naszych laserów na ciele stałym i automatycznemu wyłączaniu na noc i podczas weekendów oszczędzamy prawie 170 ton CO2.

Instalacja geotermalna w Taicang w Chinach

Podczas rozbudowy zakładu TRUMPF w Taicang zainstalowaliśmy 170 sond na głębokości 100 metrów oraz jedną pompę ciepła, aby wykorzystać temperaturę w ziemi do ogrzewania i chłodzenia budynku przy wykorzystaniu energii geotermalnej. W ten sposób roczna oszczędność wynosi około 415 ton CO2.

Optymalizacja w zakładzie w Ditzingen w Niemczech

Podczas produkcji i projektowania wzmacniaczy laserowych o dużej sprawności, służących do produkowania mikrochipów używanych w branży półprzewodników, ciągle optymalizujemy nasze procesy, również pod względem efektywności energetycznej. Dzięki przekształceniu procesów i stosowaniu precyzyjnej energooszczędnej instalacji do oczyszczania udało się zaoszczędzić około 207 ton CO2. Instalacja w energooszczędny sposób usuwa pozostałości z części toczonych i frezowanych.

Optymalizacja oświetlenia we wszystkich budynkach w Farmington w USA

Świetlówki w USA wymieniliśmy na diody LED o wysokiej mocy, jeszcze bardziej optymalizując w ten sposób wydajność energetyczną. Ta oszczędność wyniosła ok. 100 ton CO2.

Elektrociepłownia blokowa w Hettingen w Niemczech

Elektrociepłownia blokowa w Hettingen wytwarza prąd dla naszej produkcji. Powstające przy tym ciepło odlotowe jest wykorzystywane do ogrzewania budynków. Oszczędność: do 100 ton CO2rocznie.

Zarządzanie wyłączanie w dziale produkcji w Pasching w Austrii

Podstawowe zapotrzebowanie na energię maszyn do produkcji narzędzi do gięcia w Pasching obniżono dzięki konsekwentnemu wyłączaniu energii na koniec zmiany i przez weekend. Oszczędność wynosi 50 t CO2 rocznie. Austriackie Federalne Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki przyznało za to firmie TRUMPF Austria nagrodę aktywności klimatycznej za skuteczne działania na rzecz ochrony klimatu.

Przekształcenie procesu lakierowania w Libercu w Czechach

Po przekształceniu procesu lakierowania farba potrzebuje do wyschnięcia mniej ciepła niż dotychczas. W ten sposób zmniejszyło się zużycie gazu, a oszczędności wynoszą 50 ton CO2rocznie.

Zmiana oświetlenia we Fryburgu w Niemczech.

We Fryburgu w roku obrachunkowym 2018/19 zmieniono oświetlenie na LED na dużej powierzchni. Związane z tym oszczędności wynoszą 180 ton CO2 rocznie.

Mobilność

Ruch w mieście nocą

Bez względu na sposób, w jaki nasi pracownicy docierają do pracy, proponujemy im atrakcyjne oferty, które pomagają ograniczać emisję CO2. Jednocześnie chcemy, aby mobilność w zakładzie w Ditzingen oraz ruch między poszczególnymi zakładami firmy był zorganizowany w sposób jak najbardziej przyjazny dla surowców naturalnych. Oprócz tego do 2030 r. o 25% w porównaniu z rokiem obrotowym 2018/19 zredukujemy w naszej flocie emisję CO2. Osiągniemy to między innymi dzięki elektryfikacji samochodów służbowych i samochodów flotowych firmy TRUMPF..

W ten sposób TRUMPF umożliwia ekologiczną mobilność

Zakładowe zarządzanie mobilnością

TRUMPF chce znacznie zmniejszyć ślad CO2 swoich pracowników w drodze do pracy. Oferujemy przy tym możliwość korzystnego wynajmu roweru służbowego. Ponadto rowerzyści mają do dyspozycji wiele miejsc do parkowania rowerów, rowerów elektrycznych oraz motocykli, a także prysznice i zamykane szafki. Nasi pracownicy otrzymują również firmowy bilet na dojazd do pracy komunikacją miejską. Do przejazdów na terenie zakładu w Ditzingen stosowane są również hulajnogi, czyli elektryczny środek transportu Deutsche Post, którego jednym z projektantów była właśnie firma TRUMPF.

Elektromobilność

W 2019 roku w Ditzingen firma TRUMPF otworzyła jedną z największych w Niemczech stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Pracownicy mają do dyspozycji 86 punktów ładowania na nowym parkingu należącym do firmy. Zainstalowane ładowarki mają łączną moc blisko 1000 kilowatów. Dają one pracownikom możliwość wygodnego ładowania samochodu w czasie pracy. Jako przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii jesteśmy jednak nie tylko użytkownikiem alternatywnych technologii napędów elektrycznych, lecz również ważnym dostawcą wyposażenia. Wiele laserów TRUMPF jest wykorzystywanych między innymi do produkcji akumulatorów do silników elektrycznych na całym świecie.

Jesteśmy członkiem

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Portfolio produktów TRUMPF
Produkty i łańcuch dostaw

TRUMPF wyróżnia się na rynku bardzo innowacyjnymi produktami i usługami, które znajdują zastosowanie w przemyśle i są niezawodne. Zapraszamy do przeczytania o naszych wysokich wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa maszyn, wydajności energetycznej i zasobów.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracownicy

Wiedza i zaangażowanie naszych pracowników mają decydujące znaczenie dla sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Dlatego zapewniamy warunki ramowe umożliwiające skuteczność. Są to ciągłe doszkalanie naszych pracowników, pozytywne otoczenie robocze oraz odpowiednie wynagrodzenie.

Pracownicy TRUMPF stojący obok siebie
Społeczeństwo i polityka

Żadna firma nie działa w próżni. Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy częścią społeczeństwa, a zatem działamy z mocnym przekonaniem: firmy muszą brać odpowiedzialność za system wartości i wdrażać go aktywnie w życie.

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks 22 761 38 01
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt