You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Środowisko | TRUMPF
Globus z metalu, wykonany techniką druku 3D

Środowisko

Funkcjonujące w oparciu o długofalową strategię przedsiębiorstwo TRUMPF za część swojej odpowiedzialności firmowej uważa rozważne korzystanie z zasobów oraz w miarę możliwości unikanie działań szkodliwych dla środowiska.

Ochrona klimatu

Firma TRUMPF dąży do tego, aby produkować materiały bez emisji CO2 w swoich zakładach na całym świecie do końca 2020 roku. Aby osiągnąć ten cel, stosujemy następujące rozwiązania:

Efektywność energetyczna

Do roku 2020/21 ponad 6 mln euro zostanie przeznaczonych na ograniczenie zużycia energii w zakładach produkcyjnych TRUMPF. Bieżącą optymalizację zapewniamy przez nasz certyfikowany system zarządzania energią.

Zasilanie prądowe o niewielkiej emisji CO2

Przekształcamy nasze zasilanie prądowe i będziemy pozyskiwać prąd całkowicie z energii odnawialnych. Oprócz przekształcenia naszych umów w sprawie prądu będziemy również więcej inwestować we własne wytwarzanie.

Kompensacja emisji, których nie da się uniknąć.

Na przykład ze spalania paliw, oleju opałowego i gazu ziemnego. W perspektywie średnioterminowej firma TRUMPF chce znacząco zmniejszyć środki wydawane na uzyskiwanie certyfikatów, np. przez bezpośrednie uczestnictwo w projektach ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

Efektywność energetyczna

Od ponad dekady firma TRUMPF w różnych zakładach pracuje nad zwiększeniem wydajności energetycznej. Do roku obrachunkowego 2020/21 zużycie energii grupy TRUMPF ma się zmniejszyć o 6800 ton CO2 lub 8% zużycia w roku obrachunkowym 2016/17. System zarządzania energią certyfikowany według ISO 50001 jest stosowany we wszystkich europejskich zakładach produkcyjnych, niezależnie od tego, czy są do tego zobowiązane przepisami prawa, czy nie. To daje nam skuteczne narzędzie do systematycznej kontroli zużycia energii – parametru wskazującego najistotniejszy wpływ na środowisko

Wydajność energetyczna ma wiele aspektów

Budynki i infrastruktura

W planowaniu i użytkowaniu naszych budynków stosujemy rygorystyczne normy. W szczególności skupiamy się na trwałości naszych budynków i infrastruktury. W naszych największych zakładach pracujemy z zasadniczymi planami energetycznymi, które odzwierciedlają scenariusze połączenia w sieć i optymalizacji strumieni ciepła i zimna. Ponadto przez regeneracyjne wytwarzanie energii obniżamy również nasze emisje CO2.

Energooszczędne procesy

Naszym celem jest ciągła optymalizacja naszych procesów w produkcji i próbach. W okresach bez produkcji chcemy ograniczać do minimum zużycie energii i dlatego regularnie analizujemy wszystkie procesy produkcji.

W ten sposób oszczędzamy energię na całym świecie

Nie tylko pokaz – wydajność energetyczna w Ditzingen w Niemczech

W naszej sali pokazowej w Ditzingen dzięki konsekwentnemu stosowaniu trybów energooszczędnych naszych laserów na ciele stałym i automatycznemu wyłączaniu na noc i podczas weekendów oszczędzamy prawie 170 ton CO2.

Instalacja geotermalna w Taicang w Chinach

Podczas rozbudowy zakładu TRUMPF w Taicang zainstalowaliśmy 170 sond na głębokości 100 metrów oraz jedną pompę ciepła, aby wykorzystać temperaturę w ziemi do ogrzewania i chłodzenia budynku przy wykorzystaniu energii geotermalnej. W ten sposób roczna oszczędność wynosi około 415 ton CO2.

Optymalizacja w zakładzie w Ditzingen w Niemczech

Podczas produkcji i projektowania wzmacniaczy laserowych o dużej sprawności, służących do produkowania mikrochipów używanych w branży półprzewodników, ciągle optymalizujemy nasze procesy, również pod względem efektywności energetycznej. Dzięki przekształceniu procesów i stosowaniu precyzyjnej energooszczędnej instalacji do oczyszczania udało się zaoszczędzić około 207 ton CO2. Instalacja w energooszczędny sposób usuwa pozostałości z części toczonych i frezowanych.

Optymalizacja oświetlenia we wszystkich budynkach w Farmington w USA

Świetlówki w USA wymieniliśmy na diody LED o wysokiej mocy, jeszcze bardziej optymalizując w ten sposób wydajność energetyczną. Ta oszczędność wyniosła ok. 100 ton CO2.

Elektrociepłownia blokowa w Hettingen w Niemczech

Elektrociepłownia blokowa w Hettingen wytwarza prąd dla naszej produkcji. Powstające przy tym ciepło odlotowe jest wykorzystywane do ogrzewania budynków. Oszczędność: do 100 ton CO2rocznie.

Zarządzanie wyłączanie w dziale produkcji w Pasching w Austrii

Podstawowe zapotrzebowanie na energię maszyn do produkcji narzędzi do gięcia w Pasching obniżono dzięki konsekwentnemu wyłączaniu energii na koniec zmiany i przez weekend. Oszczędność wynosi 93 MWh rocznie. Austriackie Federalne Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki przyznało za to firmie TRUMPF Austria nagrodę aktywności klimatycznej za skuteczne działania na rzecz ochrony klimatu.

Przekształcenie procesu lakierowania w Libercu w Czechach

Po przekształceniu procesu lakierowania farba potrzebuje do wyschnięcia mniej ciepła niż dotychczas. W ten sposób zmniejszyło się zużycie gazu, a oszczędności wynoszą 50 ton CO2rocznie.

Zmiana oświetlenia we Fryburgu w Niemczech.

We Fryburgu w roku obrachunkowym 2018/19 zmieniono oświetlenie na LED na dużej powierzchni. Związane z tym oszczędności wynoszą 180 ton CO2 rocznie.

Mobilność

Ruch w mieście nocą

Bez względu na sposób, w jaki nasi pracownicy docierają do pracy, proponujemy im atrakcyjne oferty, które pomagają ograniczać emisję CO2. Jednocześnie chcemy stworzyć warunki zapewniające jak najmniejsze wykorzystanie zasobów w przypadku mobilności w zakładzie w Ditzingen oraz między poszczególnymi zakładami firmy.

W ten sposób TRUMPF umożliwia ekologiczną mobilność

Zakładowe zarządzanie mobilnością

TRUMPF chce znacznie zmniejszyć ślad CO2 swoich pracowników w drodze do pracy. Dlatego oferujemy między innymi możliwość wynajęcia roweru firmowego na korzystnych warunkach finansowych. Z tej oferty skorzystało już prawie 20% załogi w Ditzingen. Ponadto rowerzyści mają do dyspozycji wiele miejsc do parkowania rowerów, rowerów elektrycznych oraz motocykli, a także prysznice i zamykane szafki. Nasi pracownicy otrzymują również firmowy bilet na dojazd do pracy komunikacją miejską. Do przejazdów na terenie zakładu w Ditzingen stosowane są również hulajnogi, czyli elektryczny środek transportu Deutsche Post, którego jednym z projektantów była właśnie firma TRUMPF.

Więcej informacji
Elektromobilność

W 2019 roku w Ditzingen firma TRUMPF otworzyła jedną z największych w Niemczech stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Pracownicy mają do dyspozycji 86 punktów ładowania na nowym parkingu należącym do firmy. Zainstalowane ładowarki mają łączną moc blisko 1000 kilowatów. Dają one pracownikom możliwość wygodnego ładowania samochodu w czasie pracy. Jako przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii jesteśmy jednak nie tylko użytkownikiem alternatywnych technologii napędów elektrycznych, lecz również ważnym dostawcą wyposażenia. Wiele laserów TRUMPF jest wykorzystywanych między innymi do produkcji akumulatorów do silników elektrycznych na całym świecie.

Więcej informacji

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks 22 761 38 01
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt