Wybór kraju/regionu i języka
Logo TRUMPF przy głównym wejściu do siedziby firmy

Zasady korporacyjne grupy TRUMPF

Jesteśmy firmą rodzinną z jasno określonymi wartościami w zmieniających się czasach

W związku z tym ponosimy szczególną odpowiedzialność wobec naszych klientów, partnerów, pracowników i przedsiębiorstwa. Dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów dla siebie oraz naszych działań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jesteśmy przekonani, że firma TRUMPF odniesie długoterminowy sukces tylko wtedy, gdy w najlepszy możliwy sposób spełnimy oczekiwania i życzenia naszych klientów, pracowników i właścicieli oraz jeśli zrozumiemy nasze środowisko społeczne jako część
naszej działalności. Tak jak czyniliśmy to od zawsze, nie ulegając duchowi czasu.

Klienci, pracownicy, właściciele, przedsiębiorstwo – interesariusze naszych zasad

Wymienione poniżej zasady przedsiębiorstwa ilustrują nasze wartości i cele w oparciu o cztery główne grupy interesariuszy firmy TRUMPF.
 

Nasi klienci

Nasze relacje z klientami, partnerami i dostawcami cechuje zaufanie, uczciwość oraz szacunek.

Nasze dążenie do osiągnięcia najwyższej wydajności w każdym momencie jest również czymś, co dzielimy z naszymi partnerami biznesowymi. Postępując w ten sposób, działamy konsekwentnie zgodnie z zasadami „honorowego przedsiębiorcy”.

Oferujemy naszym klientom portfolio rozwiązań, które są wiodące na świecie.

Nasze produkty i rozwiązania są technicznie na najwyższym poziomie, wydajne, bezpieczne i trwałe – dając naszym klientom wyraźną przewagę konkurencyjną.

Sukces naszej działalności zależy w dużej mierze od sukcesu naszych klientów.

Decydującą siłą napędową naszych działań jest przekonanie klientów do naszych produktów i rozwiązań. Dla nich musimy w równym stopniu stanowić gwarancję innowacyjności oraz być niezawodnym partnerem.
 

Mówimy językiem naszych klientów.

Aby nasi klienci odnieśli sukces, musimy poznać ich wymagania i potrzeby. Naszym celem jest bycie obecnym w poszczególnych regionach świata w bezpośredniej bliskości naszych klientów.

Nasi pracownicy

Dbamy o bezpieczeństwo pracy na całym świecie.

We wszystkich zakładach grupy TRUMPF wdrażamy najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie z własnością intelektualną i materialną przedsiębiorstwa z szacunkiem, ochroną i uznaniem jest dla nas wszystkich sprawą oczywistą.

W naszych wzajemnych kontaktach szacunek, uznanie i zaufanie są kluczowe.

Żyjemy w kulturze otwartej informacji zwrotnej, zajmujemy jasne stanowisko i działamy na równorzędnych zasadach. Różnorodność jest dla nas ważna pod każdym względem, także po to, abyśmy mogli utrzymać się w konkurencji o klientów, technologie i talenty. Stanowczo odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji.
 

Tworzymy w przedsiębiorstwie środowisko, które pozwala nam, pracownikom, na odpowiedzialność i indywidualną wolność – a tym samym na realizację kreatywnych rozwiązań.

Przywiązujemy dużą wagę do estetycznego otoczenia roboczego. Nasze działania są motywowane silną wolą kształtowania przyszłości. Wspieramy osobiste i zawodowe kompetencje naszych pracowników poprzez szerokie spektrum rozwoju i szkoleń.

Nasze wysokie standardy w zakresie wydajności i jakości dotyczą także naszych pracowników.

Lojalność wobec firmy TRUMPF i pełne zaangażowanie w dobrym interesie przedsiębiorstwa są dla nas czymś oczywistym. Każdy pracownik reprezentuje nas wewnątrz i na zewnątrz – i tym samym jest ambasadorem naszej firmy. Od naszego kierownictwa oczekujemy również, że będą stanowić wzór dla swoich pracowników, prowadzić swoje zespoły do sukcesu i dalej rozwijać firmę TRUMPF pod względem strategicznym.
 

Nasi właściciele

Stawiamy na zrównoważony rozwój.

Jako udziałowcy rodzinnego przedsiębiorstwa wszystkie nasze działania stawiamy w służbie utrzymania przyszłej konkurencyjności i rentowności, a także zorientowaniu na wartości naszego przedsiębiorstwa. Nasz system wartości jako akcjonariuszy obejmuje również nasze wyraźne zaangażowanie społeczne i kulturowe.

Niezależność jest dla nas ważna.

Aby to osiągnąć, dążymy do stałego, ponadprzeciętnego wzrostu i odpowiedniej rentowności, co umożliwi nam realizację badań z własnych środków oraz wysokie nakłady na rozwój, orientację na klienta i pracowników.

Tworzymy ponadczasowe wartości przedsiębiorstwa i w ten sposób zapewniamy zrównoważony sukces gospodarczy.

W naszych decyzjach przedsiębiorczych zawsze bierzemy pod uwagę lojalność wobec naszych zakładów i pracowników.
 

Środowisko przedsiębiorstwa

Postrzegamy siebie jako część przedsiębiorstwa i chcemy, aby inni mieli udział w naszym sukcesie.

W ten sposób wspieramy szczególnie te projekty, które promują wspólnotę na różnych poziomach. Cenimy sobie, gdy nasi pracownicy
angażują się w życie przedsiębiorstwa.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne zrównoważony rozwój gospodarczy i ekologiczny są dla nas szczególnie ważne jako podstawa życia dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy bardzo zaangażowani w ochronę zasobów naturalnych, jednocześnie mocno wierząc w kształtowanie świata ku lepszemu
poprzez innowacje. Aby to osiągnąć, szukamy rozwiązań wydajnych technicznie i organizacyjnie, spełniających najwyższe dostępne standardy naszych czasów – i tak już od 100 lat.

Wymiana pomysłów z kluczowymi liderami opinii publicznej, takimi jak media, politycy, naukowcy czy stowarzyszenia, jest częścią naszych aspiracji przedsiębiorczych.

Dążymy do otwartego i obiektywnego dialogu oraz odgrywamy aktywną rolę w kształtowaniu tego procesu. Odrzucamy wszelkie formy radykalizmu politycznego.

Jesteśmy zwolennikami liberalnego porządku prawnego, społecznej gospodarki rynkowej oraz wolnej konkurencji.

Przestrzegamy przepisów prawa krajowego państw, w których prowadzimy działalność, oraz szanujemy lokalne środowisko kulturowe.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Managing Board

TRUMPF is an internationally active family company. Get to know our members of the holding company's Managing Board.

Zrównoważony rozwój w firmie TRUMPF

Zrównoważony rozwój jest częścią strategii przedsiębiorstwa TRUMPF. Przejmujemy odpowiedzialność w zakresie ochrony klimatu i środowiska, angażując się w kwestie społeczne oraz odpowiedzialnie prowadząc nasze przedsiębiorstwo. Warto dowiedzieć się więcej o naszych celach, działaniach i projektach.

100 lat firmy TRUMPF: historia innowacji

W naszym jubileuszowym wydaniu specjalnym nie tylko podróżujemy przez sto lat historii przemysłu, ale także patrzymy w przyszłość i rozmawiamy z naukowcami, politykami oraz menedżerami.

Kontakt
Joanna Ratajczak
Dział handlowy
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt