Wybór kraju/regionu i języka

Niemcy jako miejsce prowadzenia działalności

Jak silny jest niemiecki przemysł i jak bardzo firmy powinny być regulowane? Odpowiedziami na te pytania dzieli się z nami ekonomista Lars Feld w wywiadzie:

Opanowanie zjawiska inflacji jest jedną z najpilniejszych kwestii.

Lars Feld stoi na czele Instytutu Waltera Euckena we Fryburgu, który zajmuje się fundamentalnymi kwestiami polityki regulacyjnej. Jest również profesorem polityki gospodarczej na Uniwersytecie we Fryburgu. W latach 2011–2021 Feld był członkiem niemieckiej Rady Ekspertów Gospodarczych w zakresie oceny rozwoju ogólnogospodarczego („Rat der Wirtschaftsweisen”). Był jej przewodniczącym od marca 2020 do lutego 2021 roku. W wywiadzie ekonomista opowiada o zaopatrzeniu w energię i mobilności przyszłości. Feld przewiduje powstanie licznych placów budowy w celu rozbudowy infrastruktury, gdyż nie przebiega ona w Niemczech wystarczająco szybko. Uważa również, że nie należy zbytnio zwiększać stopnia regulacji gospodarczej, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.