Wybór kraju/regionu i języka

Laser o ultrakrótkim czasie impulsu

Od około dziesięciu lat istnieje nowa generacja laserów, tzw. lasery o ultrakrótkim czasie impulsu. Laureat Nagrody Nobla Gérard Mourou wyjaśnia, jakich imponujących czynów mogą dokonać te lasery w przyszłości.

Myślę, że te ultrakrótkie impulsy mogą przynieść społeczeństwu duże korzyści.

Gérard Mourou jest francuskim fizykiem. Jego badania koncentrują się na fizyce laserów i nieliniowym układzie optycznym. W 2018 roku Mourou otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, wraz z Arthurem Ashkinem i Donną Strickland. Lasery o ultrakrótkim czasie impulsu opierają się na zasadach opisanych przez niego i badaczy, z którymi współpracował. Mourou wierzy, że mogą one dokonać wielkich rzeczy. W wywiadzie wyjaśnia, jak można je wykorzystać do generowania promieniowania, które w przyszłości mogłoby nie tylko lepiej leczyć raka, ale także pomóc w utylizacji odpadów jądrowych.