Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.

Wskazówki dotyczące ochrony danych

Wskazówki dotyczące ochrony danych

Firma TRUMPF GmbH + Co. KG ma przyjemność powitać Państwa na naszej stronie internetowej. Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Ochrona Państwa danych osobowych w trakcie ich przetwarzania podczas całego procesu biznesowego ma dla nas ogromne znaczenie i chcielibyśmy, aby czuli się Państwo bezpiecznie, odwiedzając nasze strony internetowe.

Poniżej wyjaśniamy, które informacje są rejestrowane podczas odwiedzania naszych stron internetowych i w jaki sposób je wykorzystujemy. Spółka TRUMPF GmbH + Co. KG jest administratorem całej międzynarodowej witryny internetowej firmy TRUMPF oraz podłączonych aplikacji sieciowych. Niniejsza deklaracja ochrony danych dotyczy wszystkich stron internetowych prowadzonych przez firmę TRUMPF. Powyższe nie dotyczy stron internetowych, do których prowadzą linki zewnętrzne umieszczone na naszych stronach.

Dane osobowe

Dane osobowe to poszczególne informacje o charakterze podmiotowym lub przedmiotowym dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zaliczają się do nich informacje, takie jak np. nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Informacje, które nie są bezpośrednio powiązane z tożsamością osoby - jak np. ulubione strony internetowe lub liczba odwiedzających daną stronę - nie stanowią danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas korzystania z naszych stron internetowych za pośrednictwem wyszukiwarek i formularzy następuje gromadzenie danych w plikach protokołu. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu nasze serwery sieciowe zapisują w ramach procedury standardowej w pamięci trwałej dane identyfikacyjne komputera, z którego wysyłane jest zapytanie, strony internetowe, jakie Państwo u nas przeglądają, datę i czas trwania połączenia, dane typu używanej przeglądarki i rodzaju systemu operacyjnego oraz stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie. Dane osobowe inne niż powyższe, np. nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail nie są rejestrowane, chyba że zostaną przez Państwa udostępnione dobrowolnie, np. w ramach procesu rejestracji, podczas wypełniania ankiety, brania udziału w konkursie, zawierania umowy czy wysyłania zapytania. Zapisane dane są używane do ścigania nadużyć na serwerze sieciowym (zgodnie z § 31 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych), a następnie usuwane. Moment każdego ostatniego logowania jest również wykorzystywany do przesyłania materiałów o charakterze promocyjnym i reklamowym, o ile jest to zgodne z przepisami.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Udostępniane przez Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu technicznego zarządzania stronami oraz do spełniania Państwa życzeń i wymagań, a zatem z reguły do realizacji zawartych z Państwem umów lub do odpowiadania na Państwa zapytania. Podczas rejestracji na naszych portalach B2B dane wykorzystywane są do przeprowadzenia logowania, a poza tym wyłącznie w ramach zgodnych z przepisami do celów marketingowych. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystywanie danych do celów marketingowych, wysyłając krótką wiadomość na następujący adres: info(at)pl.trumpf.com.

Przekazywanie, sprzedaż czy inna forma przesyłania Państwa danych osobowych do osób spoza grupy TRUMPF nie ma miejsca, chyba że jest to konieczne w celu realizacji umowy lub wykonania usługi w ramach przetwarzania danych zamówienia lub udzielili Państwo na to swojej wyraźnej zgody.

Usuwanie danych

Jeżeli Państwa dane nie są już potrzebne do wyżej wymienionych celów włącznie z rozliczeniem, zostają usunięte. Proszę pamiętać, że podczas procesu usuwania dane zostają najpierw tylko zablokowane, a dopiero potem po upływie określonego czasu ostatecznie usunięte, aby zapobiec usunięciu ich przez nieuwagę lub ew. wyrządzonym umyślnie szkodom. Ze względów technicznych dane są w razie potrzeby powielane w postaci kopii zapasowych i duplikatów usług. Takie kopie są również usuwane - jeśli zajdzie taka potrzeba dopiero po upływie określonego uwarunkowanego technicznie czasu.

Zastosowanie plików cookies

Na naszych stronach internetowych używamy z reguły tzw. plików cookies sesji, przechowujących dane na potrzeby techniczne sterowania sesjami w pamięci Państwa przeglądarki. Są one usuwane najpóźniej w momencie zamknięcia przeglądarki. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych i tracą znaczenie w momencie opuszczenia naszej strony internetowej. Jeżeli zdecydują Państwo, że na Państwa komputerze nie mają być tworzone pliki cookies, mają Państwo w dalszym ciągu dostęp do większości naszych stron internetowych. Może się jednak zdarzyć, że utracą Państwo dostęp do określonych funkcji lub obszarów stron. Zwracamy ponadto uwagę na to, że przeglądarki z reguły dysponują funkcjami do zarządzania plikami cookies. Postępowanie z plikami cookies w przypadku analizy sieci przez osoby trzecie patrz niżej, ustęp „Pliki cookies osób trzecich na naszych stronach internetowych“.

Analiza sieci

Do analizy używamy oprogramowania analitycznego, analizującego dane pod względem statystycznym. Dane użytkowników są anonimowe. Oprogramowanie wykorzystuje tzw. pliki cookies, pliki tekstowe, zapisane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Wygenerowane przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania przez Państwa z danej strony internetowej są zapisywane. Wykorzystujemy te informacje, aby przeanalizować sposób korzystania ze strony internetowej oraz aby sporządzić raporty z aktywności na danej stronie internetowej. Do tego celu używamy oprogramowania typu open source o nazwie „Piwik“. Oznacza to, że te dane nie są przekazywane osobom trzecim, a tym samym nie istnieje ryzyko powiązania tych danych z innymi danymi dającymi się przyporządkować do Państwa osoby. 

Kontrola nad stroną internetową za pomocą WiredMinds

W celach marketingowych oraz optymalizacyjnych korzystamy na tej stronie internetowej z produktów i usług firmy wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Są przy tym pobierane, przetwarzane i zapisywane dane, które służą do tworzenia profili użytkownika pod zmienioną nazwą. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione profile użytkownika są w pełni anonimowe. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Nie są one plikami tekstowymi, zapisywanymi w przeglądarce odwiedzającego stronę i nie służą do rozpoznawania przeglądarki.

Pobrane dane, mogące zawierać także dane osobowe, są przekazywane do wiredminds lub pobierane bezpośrednio przez wiredminds. Firma wiredminds może wykorzystywać informacje pozostawiane podczas odwiedzin na stronach internetowych do tworzenia anonimowych profili użytkownika. Uzyskane w ten sposób dane nie są wykorzystywane bez oddzielnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej, w celu identyfikacji osoby odwiedzającego tę stronę internetową i nie są łączone z danymi osobowymi osoby ukrytej pod zmienioną nazwą. Jeśli pobierane są adresy IP, niezwłocznie po pobraniu usuwany jest ostatni blok cyfrowy, co zapewnia anonimowość. W każdej chwili zgodę na pobieranie, przetwarzanie i zapisywanie danych można cofnąć. Cofnięcie zgody nie działa wstecz.

Bezpieczeństwo

Firma TRUMPF GmbH + Co. KG podejmuje wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem. Dlatego dane zapisywane są w bezpiecznym środowisku operacyjnym, niedostępnym publicznie. W określonych przypadkach dane osobowe są podczas przesyłania kodowane przy użyciu tzw. technologii Secure Socket Layer (SSL). Oznacza to, że w przypadku danych chronionych protokołem SSL komunikacja między Państwa komputerem a naszymi serwerami następuje z użyciem uznanego kryptograficznego algorytmu szyfrującego, jeżeli Państwa przeglądarka obsługuje SSL. Dzięki współpracy z dostawcą usług płatniczych Ogone (http://www.ogone.de) gwarantujemy Państwu najwyższe bezpieczeństwo danych Państwa kart kredytowych. Nie są one zapisywane na naszych serwerach, lecz przetwarzane bezpośrednio przez odpowiednią instytucję finansową. Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwracamy uwagę na fakt, że poufność przekazywanych informacji nie jest zagwarantowana. Osoby trzecie mogą mieć wgląd w treść wiadomości e-mail. Dlatego zalecamy Państwu przekazywanie poufnych informacji wyłącznie drogą pocztową.

Prawo dostępu do danych osobowych/prawo do żądania usunięcia danych osobowych

Na pisemne zapytanie otrzymają Państwo od nas informacje, jakie dane dotyczące Państwa osoby (np. nazwisko, adres) znajdują się w naszym posiadaniu i do jakich celów je wykorzystujemy. Mogą Państwo zawsze sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych do celów marketingowych, o ile jest to dozwolone bez wymaganej zgody. Dane zostaną wtedy przez nas zablokowane.  Raz udzieloną zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych na podany adres e-mail lub telefonicznie mogą Państwo zawsze cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

Kontakt i zmiany

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo zwrócić do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych w firmie TRUMPF GmbH + Co. KG, który wraz ze swoim zespołem odpowie na wszelkie zapytania, sugestie lub skargi. Pytania prosimy kierować na następujący adres e-mail: info(at)pl.trumpf.com.

TRUMPF zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej deklaracji o ochronie danych bez wcześniejszej zapowiedzi. Natychmiast po dokonaniu modyfikacji udostępnimy Państwu aktualną wersję dokumentu na niniejszej stronie.

Szczegóły dotyczące danych osobowych i ich przetwarzania E-mail marketing (mailing)

Aby wyjść naprzeciw Państwa życzeniom i zainteresowaniom, Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany przez wszystkie przedsiębiorstwa grupy TRUMPF do przesyłania materiałów promocyjnych i reklamowych. Newsletter TRUMPF oraz inne mailingi posłużą do informowania Państwa o wydarzeniach z życia naszej firmy oraz o naszych ofertach.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać mailingi, potrzebujemy Państwa aktualnego adresu e-mail oraz potwierdzenia z Państwa strony, że są Państwo właścicielami podanego konta e-mail i zgadzają się na otrzymywanie mailingów. W krótkim czasie po odesłaniu zamówienia mailingu otrzymają Państwo od nas e-mail z potwierdzeniem; dopiero po kliknięciu na znajdujący się w nim link celem potwierdzenia, Państwa adres zostanie dodany do rozdzielnika i zaczną Państwo otrzymywać nadchodzące mailingi (tzw. metoda Double Opt-in).

Przy zamawianiu mailingu zapisywany jest adres IP wraz z czasem zgłoszenia i potwierdzenia, aby w razie wątpliwości móc powołać się na dane zgłoszenia. Aby nieustannie optymalizować komunikację drogą elektroniczną, analizujemy schemat połączeń z określonymi stronami w postaci tak przygotowanych danych statystycznych (np.: link A kliknęło 60% wszystkich odbiorców mailingu), aby nie można było tworzyć odniesień do poszczególnych odbiorców.

Abonament mailingowy można w każdej chwili dopasować do potrzeb lub zakończyć ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn. W tym celu należy kliknąć na link „Profil osobisty“, znajdujący się na końcu każdego mailingu. W Państwa osobistym profilu można całkowicie zrezygnować z subskrypcji mailingu lub dopasować i uzupełnić wprowadzone dane. Poza tym można edytować bądź usuwać abonamenty z różnych obszarów zainteresowań.

Niżej znajdą Państwo treść zgody udzielanej firmie TRUMPF w ramach zamówienia mailingu, stale dostępnej do wglądu. W każdym e-mailu w Państwa osobistym profilu mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę.

„Mailingi informują Państwa o aktualnych i planowanych produktach z obszarów działalności firmy TRUMPF. Podanie danych dotyczących nazwiska i zainteresowań jest dobrowolne. Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych w niżej opisany sposób. Państwa dane posłużą nam wyłącznie do tego, aby zwracać się do Państwa imiennie. Państwa dane nie zostaną przekazane osobom trzecim. W każdym mailingu dajemy Państwu możliwość samodzielnej rezygnacji lub cofnięcia zgody. W Państwa osobistym profilu mogą Państwo wyświetlić niniejszą zgodę o dowolnej porze i mają Państwo możliwość wycofania jej.“

Zamówienia w sklepie online

Dane podawane podczas składania zamówień w sklepach online są wykorzystywane do realizacji zamówienia, a następnie zapisywane zgodnie z ustawowymi okresami ich archiwizacji – do celów podatkowych na przykład na 10 lat. W dalszej kolejności firma TRUMPF i przedsiębiorstwa z nią powiązane wykorzystują dane do celów reklamowych, o ile jest to prawnie dozwolone bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę zainteresowaną. Mogą Państwo o dowolnej porze wycofać zgodę na tę formę przetwarzania danych osobowych, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych.

Uczestnictwo w konkursach

Decydując się na wzięcie udziału w konkursie, uczestnik wyraża tym samym zgodę na to, aby firma TRUMPF zapisała wymagane dane na czas trwania konkursu oraz na potrzeby realizacji konkursu. Poza tym uczestnicy wyrażają zgodę na to, aby w przypadku wygranej ich pełne dane osobowe zostały opublikowane na konkursowych stronach internetowych. Nie istnieje prawo do roszczeń do publikacji. Zgromadzone podczas konkursu dane są poza tym wykorzystywane przez grupę przedsiębiorstw TRUMPF do reklam produktów, wyłącznie jednak w zakresie zgodnym z prawem. Przekazywanie danych osobom trzecim nie ma miejsca.

Zapytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych

różnych miejscach naszych stron internetowych oznaczonych jako „Kontakt” dajemy odwiedzającym możliwość kierowania do nas zapytań, związanych z naszymi produktami. Klikając na przycisk „Wyślij“, wyrażają Państwo zgodę na zarejestrowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych. Dane są przetwarzane, zapisywane i wykorzystywane do celów związanych z realizacją zapytania jak również w przypadku zapytań z obszaru biznesowego (B2B) do celów reklamowych, o ile jest to dozwolone bez konieczności wyrażenia zgody. Mogą Państwo o dowolnej porze wycofać zgodę na tę formę wykorzystania danych osobowych, korzystając z wyżej podanych danych kontaktowych. Po przetworzeniu zapytania dane użytkowników są usuwane z naszej bazy.

Serwis i kontakt