Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych

Firma TRUMPF GmbH + Co. KG ma przyjemność powitać Państwa na naszej stronie internetowej. Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Ochrona Państwa danych osobowych w trakcie ich przetwarzania podczas całego procesu biznesowego ma dla nas ogromne znaczenie i chcielibyśmy, aby czuli się Państwo bezpiecznie, odwiedzając nasze strony internetowe.

Poniżej wyjaśniamy, które informacje są rejestrowane podczas odwiedzania naszych stron internetowych i w jaki sposób je wykorzystujemy. Spółka TRUMPF GmbH + Co. KG jest administratorem całej międzynarodowej witryny internetowej firmy TRUMPF oraz podłączonych aplikacji sieciowych. Niniejsza deklaracja ochrony danych dotyczy wszystkich stron internetowych prowadzonych przez firmę TRUMPF. Powyższe nie dotyczy stron internetowych, do których prowadzą linki zewnętrzne umieszczone na naszych stronach.

Nasze dane kontaktowe zamieszczone są w stopce.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych wraz ze swoim zespołem są do Państwa dyspozycji.  

Pytania prosimy kierować na następujący adres e-mail: info@pl.TRUMPF.com

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to informacje takie jak poprawne nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia. Informacje, które nie są bezpośrednio związane z Państwa prawdziwą tożsamością – takie jak ulubione strony internetowe lub liczba użytkowników strony – nie są danymi osobowymi.

Państwa prawa

W odniesieniu do swoich danych osobowych mają Państwo prawo domagać się od nas informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych zgodnie z przepisami ustawowymi. Ponadto udostępniamy Państwu na żądanie Państwa dane w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej formie, w formacie umożliwiającym ich odczytanie przez maszyny. Jeśli korzystamy z Państwa danych za Państwa zgodą (wyrażoną np. podczas zapisywania się na nasz newsletter), zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć. Od momentu wycofania zgody nie będziemy już wykorzystywać Państwa danych w tym celu. Gdybyśmy w uzasadnionych przypadkach mieli interes w przetwarzaniu Państwa danych, mogą zwrócić się Państwo do nas, aby wyrazić swój sprzeciw. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych, chyba że istnieją przekonujące powody godne ochrony lub przeważające nad interesem sprzeciwu i przemawiające za dalszym przechowywaniem, lub przetwarzanie służy do dochodzenia roszczeń prawnych. Jeśli przetwarzamy dane osobowe do celów bezpośredniej reklamy, mogą Państwo w każdej chwili bez podania przyczyn sprzeciwić się ich przetwarzaniu. W takim przypadku nie będziemy już wykorzystywać danych do bezpośredniej reklamy. Naturalnie zawsze mogą się też Państwo skontaktować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi.

Informacje uzupełniające zgodnie z art. 13 RODO

 

Usuwanie danych

Jeżeli Państwa dane nie są już potrzebne do wymienionych celów włącznie z rozliczeniem, zostają usunięte. Proszę pamiętać, że podczas procesu usuwania dane zostają najpierw tylko zablokowane, a dopiero po upływie określonego czasu ostatecznie usunięte, aby zapobiec usunięciu ich przez nieuwagę lub ew. wyrządzonym umyślnie szkodom. Ze względów technicznych dane są w razie potrzeby powielane w postaci kopii zapasowych i duplikatów usług. Takie kopie są również usuwane – jeśli zajdzie taka potrzeba dopiero po upływie określonego uwarunkowanego technicznie czasu.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Udostępnione przez Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane wyłącznie w określonym celu, np. do technicznego zarządzania stronami oraz do spełniania Państwa życzeń i wymagań, a zatem z reguły do realizacji zawartych z Państwem umów lub do odpowiadania na Państwa pytania. Podczas rejestracji na naszych portalach B2B dane wykorzystywane są do logowania, a poza tym wyłącznie do celów marketingowych w ramach określonych przepisami prawa. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystywanie danych do celów marketingowych, wysyłając krótką wiadomość na następujący adres: info(at)pl.trumpf.com.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane, sprzedawane ani w żaden inny sposób przekazywane osobom spoza Grupy TRUMPF, chyba że jest to konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usług w ramach realizacji zamówienia, lub jeśli wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę.

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane zbierane są w plikach dziennika, poprzez wyszukiwarki i formularze podczas korzystania z naszych stron internetowych. Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasze serwery internetowe standardowo stale przechowują dane dotyczące połączenia z komputerem, z którego Państwo odwiedzają naszą stronę internetową, datę i czas trwania wizyty, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i typu systemu operacyjnego, jak również stronę internetową, z której Państwo nas odwiedzają, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Dodatkowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail nie będą zbierane, chyba że informacje te zostaną podane dobrowolnie, np. w ramach rejestracji, ankiety, konkursu, zawarcia umowy lub zapytania o informacje. Zapisane dane zostaną wykorzystane do śledzenia niewłaściwego użycia na serwerze internetowym, a następnie usunięte. Czas ostatniego logowania jest również używany w ramach podejścia reklamowego, o ile jest to prawnie dopuszczalne.

Korzystanie z plików cookies

Na naszych stronach internetowych używamy z reguły tzw. plików cookie sesji, przechowujących dane na potrzeby techniczne sterowania sesjami w pamięci Państwa przeglądarki. Są one usuwane najpóźniej w momencie zamknięcia przeglądarki. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych i tracą znaczenie w momencie opuszczenia naszej strony internetowej. Jeżeli zdecydują Państwo, że na Państwa komputerze nie mają być tworzone pliki cookie, mają Państwo w dalszym ciągu dostęp do większości naszych stron internetowych. Może się jednak zdarzyć, że utracą Państwo dostęp do określonych funkcji lub obszarów stron. Zwracamy ponadto uwagę na to, że przeglądarki z reguły dysponują funkcjami do zarządzania plikami cookies.

Narzędzie Google Analytics

Używamy narzędzia Google Analytics firmy Google (Google Ireland Limited, Gordan House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu (tzw. „pliki cookie”), aby pozyskiwać informacje o odwiedzanych przez Państwa witrynach internetowych.

Zleciliśmy firmie Google używanie tych informacji w celu udostępniania nam analiz dotyczących odwiedzanych przez Państwa witryn internetowych, raportów o Państwa aktywności w sieci oraz świadczenia innych usług.

Zebrane na podstawie plików cookie dane dotyczące odwiedzanych przez Państwa witryn internetowych są na ogół przekazywane w celu analizy na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Dane te nie są łączone z istniejącymi ewentualnie innymi danymi na Państwa temat zapisanymi przez Google.

Używamy w tym celu funkcji maskującej „anonymizeIP”. Przed przesłaniem Państwa adresu IP na serwer Google w USA adres jest skracany na obszarze UE. Przesłanie nieskróconego adresu IP zdarza się rzadko, a skrócenie adresu następuje wówczas na serwerach w USA.

Mogą Państwo uniemożliwić wspomniane przetwarzanie danych, podejmując następujące kroki:

Możliwe jest ustawienie Państwa przeglądarki w taki sposób, że pliki cookie nie będą zapisywane. Może to jednak sprawić, że nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej będą dostępne.

Ponadto istnieje możliwość uniemożliwienia rejestracji danych przez Google za pomocą rozszerzenia przeglądarki. Rozszerzenie jest dostępne pod tym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Jeśli korzystają Państwo ze smartfona i tabletu, alternatywą dla rozszerzenia przeglądarki jest uniemożliwienie rejestracji danych przez Google poprzez kliknięcie ten link. Spowoduje to ustawienie pliku cookie, który uniemożliwi rejestrację danych. Jeśli chcieliby Państwo ponownie odwiedzić naszą witrynę internetową na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce albo usunęli Państwo pliki cookie, należy ponownie ustawić ten plik cookie.

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych przez firmę Google zamieszczonych jest na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Funkcja Google Adwords Remarketing

Korzystamy z funkcji Adwords Remarketing udostępnionej przez firmę Google (Google Ireland Limited, Gordan House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Gdy odwiedzają Państwo strony należące do sieci reklamowej Google (Google Display Network, GND), funkcja Google Remarketing umożliwia nam prezentację tylko takich produktów, które naprawdę Państwa interesują.

W tym celu Państwa przeglądarka zapisuje pliki cookie, aby później rozpoznawać je, gdy odwiedzają Państwo strony należące do sieci GND. Dzięki analizie Państwa aktywności w sieci przedstawiane są Państwu tylko reklamy takich produktów, które już Państwo obejrzeli lub mogą Państwa zainteresować.

Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez funkcję Remarketing, można wprowadzić spersonalizowane ustawienia dotyczące wyświetlania reklam tutaj http://www.google.com/settings/ads. Alternatywą jest postępowanie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na witrynie organizacji Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Funkcja śledzenia konwersji Google Adwords

Korzystamy z funkcji śledzenia konwersji Adwords udostępnionej przez firmę Google (Google Ireland Limited, Gordan House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Funkcja śledzenia konwersji Google umożliwia nam obserwowanie czynności, jakie wykonuje użytkownik po wyświetleniu zamieszczonych przez nas treści. Służy to np. sprawdzeniu, czy użytkownik zakupił produkt lub zapisał się na nasz newsletter. Kliknięcie naszej reklamy w Google powoduje zapisanie w Państwa urządzeniu pliku cookie, co umożliwia działanie tej funkcji. Nie powstaje przy tym odniesienie do konkretnej osoby.

Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie wykorzystywanych przez funkcję śledzenia konwersji, można wprowadzić odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

Więcej informacji na temat funkcji śledzenia konwersja zamieszczonych jest na stronie https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.

Kontrola strony internetowej przez WiredMinds

W celach marketingowych oraz optymalizacyjnych korzystamy na tej stronie internetowej z produktów i usług firmy wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Są przy tym pobierane, przetwarzane i zapisywane dane, które służą do tworzenia profili użytkownika pod zmienioną nazwą. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione profile użytkownika są w pełni anonimowe. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Są one plikami tekstowymi, zapisywanymi w przeglądarce odwiedzającego stronę i służą do rozpoznawania przeglądarki. Pobrane dane, mogące zawierać także dane osobowe, są przekazywane do wiredminds lub pobierane bezpośrednio przez wiredminds. Firma wiredminds może wykorzystywać informacje pozostawiane podczas odwiedzin na stronach internetowych do tworzenia anonimowych profili użytkownika. Uzyskane w ten sposób dane nie są wykorzystywane bez oddzielnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej, w celu identyfikacji osoby odwiedzającego tę stronę internetową i nie są łączone z danymi osobowymi osoby ukrytej pod zmienioną nazwą. Jeśli pobierane są adresy IP, niezwłocznie po pobraniu usuwany jest ostatni blok cyfrowy, co zapewnia anonimowość. W każdej chwili zgodę na pobieranie, przetwarzanie i zapisywanie danych można cofnąć. Cofnięcie zgody nie działa wstecz.

Akamai (Content-Delivery-Network i Download Delivery)

Używamy sieci „Content Devilery Network” (CDN), oferowanej przez firmę Akamai. CDN jest usługą, dzięki której treść naszej oferty online, a w szczególności duże pliki multimedialne, takie jak grafiki czy skrypty, mogą być dostarczane szybciej za pomocą regionalnie rozproszonych serwerów połączonych przez Internet.

Aby móc oferować do pobrania aktualizacje naszych produktów w MyTRUMPF, używamy produktu „Download Delivery” firmy Akamai.

Dalsze informacje znajdują się pod adresem https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ 

 

Bezpieczeństwo

Firma TRUMPF GmbH + Co KG podejmuje wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem. Państwa dane są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe są szyfrowane podczas transmisji przy użyciu technologii Transport Layer Security (TSL). Oznacza to, że jeśli Twoja przeglądarka obsługuje TSL, komunikacja na TSL chronionych danych pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami odbywa się przy użyciu uznanej metody szyfrowania. Poprzez korzystanie z usług płatniczych Ingenico Payment Services GmbH (payment-services.ingenico.com) oferujemy Państwu absolutne bezpieczeństwo danych karty kredytowej. Nie są one przechowywane na naszych serwerach, lecz przetwarzane bezpośrednio przez odpowiednią instytucję płatniczą. Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że poufność przekazywanych informacji nie jest zagwarantowana. Treść wiadomości e-mail może być podglądana przez osoby trzecie. Dlatego zalecamy przesyłanie nam informacji poufnych wyłącznie pocztą.

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Mapy Google (usługa firmy Google Ireland Limited, Gordan House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) do wizualnej reprezentacji naszych lokalizacji we wtyczce Mapy Google. W przypadku korzystania z Map Google, przekazywane są dane niezbędne do korzystania i inne dane. Mogą to być na przykład informacje dotyczące urządzeń, dane protokołów z serwerów, w tym adres IP lub dane z pamięci przeglądarki internetowej. Firma Google stwierdza: „Możemy łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami i danymi osobowymi z innych usług Google” - Więcej informacji i szczegółów można znaleźć w Polityce prywatności usług Google (https://policies.google.com/privacy ).

Font Awesome

Na tych stronach internetowych używane są zewnętrzne czcionki Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Integracja tych czcionek odbywa się poprzez połączenie z serwerem, zwykle serwerem Font Awesome w USA. W ten sposób na serwer przekazywane się informacje odwiedzonych przez Państwa stronach. Font Awesome przechowuje również adres IP przeglądarki urządzenia końcowego gościa na tych stronach internetowych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome, którą można znaleźć tutaj: fontawesome.com/privacy

Korzystanie z naszych ofert na stronie internetowej

Szczegóły dotyczące danych osobowych i ich przetwarzania – marketing elektroniczny (wysyłki)

Aby optymalnie odpowiedzieć na Państwa życzenia i zainteresowania, Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany przez różne spółki Grupy TRUMPF do celów reklamowych. Dzięki biuletynowi TRUMPF i innym wysyłkom, informujemy Państwa o nas i naszych ofertach. Aby efektywnie zarządzać naszym marketingiem e-mailowym, Państwa dane zostaną wykorzystane w ramach grupy.

Jeśli zarejestrują się Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, zabezpieczymy Państwa tożsamość poprzez e-mail potwierdzający, korzystając z procedury Double-Opt-In.

Mogą Państwa w każdej chwili dostosować swoja subskrypcję e-maili lub zrezygnować z niej ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. W tym celu proszę kliknąć link „Profil Osobisty” na końcu każdego e-maila lub wysłać e-mail na adres info@pl.trumpf.com. W swoim profilu osobistym możesz całkowicie zrezygnować z subskrypcji lub dostosować i uzupełnić swoje dane. Ponadto subskrypcje poszczególnych pól zainteresowań można edytować lub odznaczać.

Używamy narzędzia Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy) do naszych procesów e-mail. Poprzez ustawienie piksela śledzącego przy otwieraniu naszych e-maili, pobierane są informacje, które umożliwiają nam ocenę zachowania użytkownika (otwarcie adresu e-mail, adresu e-mail, czasu, adresu IP). Linki w naszych e-mailach są zaprojektowane w taki sposób, że możemy zobaczyć, czy są one kliknięte czy nie. Dzięki tym informacjom możemy jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę do Państwa zainteresowań.

 

 

Rejestracja w MyTRUMPF

Mogą Państwo zarejestrować się w portalu dla klientów MyTRUMPF na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo zarejestrować się na stronie internetowej, obowiązkowe pola są zaznaczone. Potrzebujemy tam Państwa danych w celu aktywacji i wykorzystania ich do identyfikacji Państwa jako klienta i dostarczenia Państwu odpowiednich informacji. Zakres danych zależy od Państwa informacji. Dane Twojego loginu używamy wyłącznie przez okres istnienia Twojego konta MyTRUMPF. Po dezaktywacji konta dane dotyczące wyłącznie konta zostaną usunięte najpóźniej po upływie roku.

Zamówienia w sklepie internetowym

Dane wprowadzone w ramach zamówień w sklepach internetowych są wykorzystywane do realizacji zamówienia, a następnie przechowywane zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania – do celów podatkowych, na przykład przez 10 lat. Ponadto dane te będą wykorzystywane przez Grupę TRUMPF do celów reklamowych, o ile jest to prawnie dopuszczalne bez zgody osoby, której dane dotyczą. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Udział w konkursach z nagrodami

Uczestnicząc w konkursach z nagrodami, uczestnicy wyraźnie zgadzają się, że firma TRUMPF będzie przechowywać wymagane w tym celu dane przez okres konkursu w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnicy zgadzają się również, że w przypadku wygranej, ich imiona i nazwiska zostaną opublikowane na stronach internetowych związanych z konkursem. Nie przysługują roszczenia wobec faktu publikacji. Ponadto dane zebrane w trakcie konkursu będą wykorzystywane do celów reklamy produktów przez Grupę TRUMPF wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zapytania z wykorzystaniem formularzy kontaktowych

W różnych miejscach na naszych stronach internetowych oferujemy odwiedzającym możliwość skierowania do nas zapytania w dziale „Kontakt” w związku z naszymi produktami. Klikając przycisk „Wyślij”, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych. Dane te będą przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane do przetwarzania Państwa zapytań i wykorzystywane do celów reklamowych dla zapytań ze środowiska biznesowego (B2B), o ile jest to dopuszczalne bez zgody. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Po przetworzeniu Państwa zapytania dane zostaną przez nas usunięte

Downloads

Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.