Safety First – TruLaser Center 7030

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość i ilustracje mają za zadanie zwiększenie świadomości inwestora i operatora, a także zapobiegać powstawaniu szkód osobowych podczas pracy z obrabiarkami laserowymi. Nie zamierzano przedstawiać wszystkich typowych lub możliwych do przewidzenia błędów obsługi.

Ze względu na ciągłe zmiany dotyczące technologii maszyn, firma TRUMPF i producenci tej aplikacji nie mogą ponosić żadnej odpowiedzialności za kompletność i aktualność wszystkich zawartych informacji. Prosimy zwrócić uwagę: treści są zgodne z niemieckimi przepisami dotyczącymi dopuszczeń i użytkowania i bazują na stanie techniki ze stycznia 2020 r.

Treści

  • nie zwalniają z obowiązków inwestora ani z przestrzegania z obowiązujących zawsze przepisów krajowych i wymogów lokalnych,
  • nie zastępują pozostałej dokumentacji, szczególnie instrukcji obsługi ani żadnych danych specyficznych maszyny,
  • nie zastępują szkoleń zalecanych przez firmę TRUMPF,
  • w razie wątpliwości lub problematycznej sytuacji nie zastępują fachowych porad serwisu klienta firmy TRUMPF.

 

Jeśli rozumieją Państwo powyższe treści, prosimy kliknąć potwierdzenie, aby przejść do filmów dotyczących bezpieczeństwa.