You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruConvert DC 1008 | TRUMPF
Przetwornice DC/DC do systemów bateryjnych
Przetwornice DC/DC do systemów bateryjnych
Falowniki
TRUMPF Hüttinger

TruConvert DC 1008

Perfekcyjna technika ładowania i rozładowania

Idealna konstrukcja dla systemu magazynowania energii

Dwukierunkowe przetwornice DC/DC TruConvert DC 1008 firmy TRUMPF Hüttinger zostały opracowane specjalnie do zastosowania z bateriami przepływowymi, ale nadają się również do dowolnych innych baterii, np. litowo-jonowych lub ołowiowych. Charakteryzują się dużą szybkością reakcji i wydajnością oraz w połączeniu z TruConvert AC 3025 pozwalają na bezpośrednie podłączenie baterii niskiego napięcia do 3 fazowej sieci prądu przemiennego.

Nawet przy skokach obciążenia powyżej 200% falowniki dwukierunkowe reagują w czasie krótszym niż 10 ms. Współczynniki sprawności wynoszące nawet 97,3% umożliwiają bardzo wydajną pracę systemu magazynowania energii.

Krótki czas reakcji

Falownik baterii reaguje na zmiany obciążenia powyżej 200% w czasie krótszym niż 10 ms.

Wysoka wydajność

Sprawność wynosząca nawet 97,3% pozwala na bardzo efektywne działanie systemu magazynowania energii.

Ładowanie i rozładowywanie od 0 V

Do formatowania baterii przepływowych (RFB – Redox Flow Battery) nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii.

Wytrzymały / przemysłowy wzór

Przemienniki baterii są przeznaczone do eksploatacji przez co najmniej 20 lat.

Skalowalność

Równoległe przełączanie poszczególnych modułów dla realizacji wysokich wymagań wydajnościowych.

Oddzielanie potencjału

Do bezpiecznego odłączania akumulatorów od sieci.

Wydajne i oszczędne wykorzystanie systemów magazynowania energii baterii

Wydajne i oszczędne wykorzystanie systemów magazynowania energii baterii

Nowoczesność wymaga inteligentnych rozwiązań w dziedzinie przyszłościowego i pewnego zasilania prądowego. Przejście od centralnego do niescentralizowanego wytwarzania energii ma centralne znaczenie. Dwukierunkowe przemienniki umożliwiają efektywne i ekonomiczne wykorzystanie systemów magazynowania energii baterii. Przetwarzają prąd zmienny na prąd stały, który jest dostarczany do baterii (np. baterii redox flow lub litowo-jonowej). Zmagazynowaną energię można w każdej chwili przekształcić z powrotem na prąd zmienny.

Przykład konfiguracji

Różnorodność konfiguracji dostosowanych do potrzeb klienta pozwala na każdorazowe dobranie właściwego systemu magazynowania energii.

-/-
Optymalnie dostosowane do wykorzystania z systemami energii baterii przepływowych

Maksymalna wydajność dla systemu magazynowania energii

Falowniki dwukierunkowe z mocą od 8 kW do 25 kW są odpowiednie do małych, jak i dużych systemów magazynowania energii i dzięki zmiennemu napięciu sieciowemu zasilania mogą być używane bez dostosowywania na całym świecie. Sprawność ≤ 96% w szerokim zakresie napięcia umożliwia wyjątkowo wydajne funkcjonowanie systemu magazynowania energii. Można je podłączać równolegle i dzięki temu adaptować bez problemu do wysokich mocy. Ponadto umożliwiają wewnętrzne oddzielenie potencjałów w celu bezpiecznej izolacji baterii od sieci.

PV Wechselrichter in Standardgehäusen

Proste łączenie z istniejącymi systemami

Moduły w obudowach standardowych 19" można szczególnie łatwo zintegrować także z istniejącymi systemami magazynowania energii lub z instalacjami fotowoltaicznymi lub wiatrowymi. Nic nie stoi na przeszkodzie rozszerzeniu systemu magazynowania energii o kolejne źródła energii lub o stację ładowania.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt