Aby udostępniać treści i zapewnić funkcjonalność tej witryny, wykorzystujemy pliki cookies. Aby zezwolić na wykorzystywanie przez nas plików cookies także w innych celach, kliknij tutaj. Informacje dotyczące dezaktywacji plików "cookies" i ochrony danych
Program obróbki obrazów TRUMPF, zaufanie do procesu
Program obróbki obrazów TRUMPF, zaufanie do procesu
Układ sensoryczny

Program obróbki obrazów

Czujniki procesowe TRUMPF pozwalają zaufać procesowi.

Z czujnikami procesowymi TRUMPF nie ma ryzyka!

Program obróbki obrazów VisionLine firmy TRUMPF pozwoli uniknąć wadliwych detali. VisionLine automatycznie rozpoznaje pozycję elementu, przekazuje informacje do układu sterowania i dba o to, by spoina lub oznaczenie były zawsze wykonane we właściwym miejscu. System natychmiast rozpoznaje brakujące oraz już obrobione elementy. Układ sensoryczny jest dostosowany do różnych zastosowań – od spawania po znakowanie. Możliwe i łatwe do wdrożenia jest także kontrolowanie naniesionych kodów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i wstępnie zdefiniowanym bibliotekom integracja VisionLine z procesem produkcyjnym przebiega w bardzo prosty sposób. Wystarczy kilka czynności do tego, by operator mógł rozpocząć pracę.

Doskonale zintegrowane rozwiązania z jednej ręki

TRUMPF pełni rolę dostawcy całego systemu - od lasera aż po układ sensoryczny i doradztwo procesowe.

Zwiększenie zdolności procesowej

Redukuje się wymogi odnośnie pozycjonowania elementów bez obniżania jakości.

Prostota i samoobsługa

Ustawiacz sam opracowuje wszystkie zadania obróbki obrazów – nawet bez wcześniejszego przygotowania.

Przejrzystość i bezpieczeństwo

Dane obrazów można w każdej chwili zapisać w pamięci, gwarantując ich rozpoznawalność.

VisionLine Interface

Za pośrednictwem interfejsu można integrować ze sterownikiem lasera systemy firm zewnętrznych do rozpoznawania cech.

Znakowanie za pomocą VisionLine
Precyzyjne cięcie dzięki programowi obróbki obrazów
- / -

Spawanie elementów elektronicznych

System obróbki obrazów rozpoznaje przeznaczone do spawania piny, na przykład w elektronicznych jednostkach sterujących, czujnikach i organach wykonawczych.

Spawanie laserowe połączeń

Spawanie połączeń

Dzięki programowi obróbki obrazów rozpoznaje się spoiny podczas spawania wymienników ciepła albo szyn foteli, co umożliwia ich spawanie we właściwym miejscu.

Znakowanie tekstem i kodami za pomocą programu obróbki obrazów VisionLine Mark

Znakowanie tekstem i kodami

Przed procesem znakowania program obróbki obrazów VisionLine znajduje właściwą pozycję, a po znakowaniu kontroluje, czy naniesione oznaczenie oraz jego jakość odpowiada wartości zadanej.

- / -
Program obróbki obrazów, VisionLine Basic

VisionLine Basic

Cyfrowy obraz z kamery z krzyżem celowniczym w ognisku laserowym pomaga w obserwacji przedmiotu obrabianego i w przyuczaniu. Szczególna zaleta ujawnia się przy zastosowaniu VisionLine Basic w zestawieniu z optycznymi układami skanującymi TRUMPF serii PFO. Koryguje się tutaj przesunięcie między światłem lasera a światłem obserwacji poza obrębem środka pola skanowania, dzięki czemu pozycja ogniska pokazana na obrazie pokrywa się z rzeczywistą pozycją ogniska laserowego.

Program obróbki obrazów VisionLine Adjust

VisionLine Adjust

Automatyczne ustawianie położenia ogniska ustala właściwą odległość od przedmiotu obrabianego na podstawie pomiaru stopnia ostrości. W ten sposób można zaoszczędzić czas potrzebny na ustawianie urządzenia – wystarczy jedno wciśnięcie przycisku.

Program obróbki obrazów VisionLine Trace

VisionLine Trace

Odczytanie naniesionego kodu 1D lub 2D zapewnia, że został on naniesiony poprawnie i że jest czytelny. Optymalne oświetlenie zapewni, że nawet trudne warunki przemysłowe nie będą stanowić problemu. Pozycja oraz orientacja kodu zostaną również zwrócone.

Program obróbki obrazów VisionLine Trace Pro

VisionLine Trace Pro

Dodatkowo podczas odczytywania kodu można także zweryfikować jakość oznakowania, przykładowo według standardów jakości AIM DPM. Dzięki temu można optymalnie monitorować proces i dokumentować rezultaty.

VisionLine Detect służy do rozpoznawania cech

VisionLine Detect

Funkcja rozpoznawania cech daje możliwość integrowania w prosty sposób programów obróbki obrazów z procesem produkcji. Z biblioteki szablonów można wybierać pasujące cechy rozpoznawalne wielu przypadków zastosowania i konfigurować je w interfejsie użytkownika komputera panelowego.

VisionLine Project

VisionLine Project

Wraz z dodatkowym pakietem usług TRUMPF dostarcza kompletne rozwiązanie do złożonych zadań obróbki obrazów. Z zastrzeżeniem, że badanie wykonalności zakończy się powodzeniem, programowanie stabilnego procesowo programu obróbki obrazów odbywa się łącznie ze szczegółową dokumentacją.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Twoim kraju.

Także te tematy mogą Państwa zainteresować

Serwis i kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Poland . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Poland
United States

Or select a country or region.