You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Program obróbki obrazów | TRUMPF
Program obróbki obrazów TRUMPF, zaufanie do procesu
Program obróbki obrazów TRUMPF, zaufanie do procesu
Układ sensoryczny

Program obróbki obrazów

Czujniki procesowe TRUMPF pozwalają zaufać procesowi.

Z czujnikami procesowymi TRUMPF nie ma ryzyka!

Program obróbki obrazów VisionLine firmy TRUMPF pozwoli uniknąć wadliwych detali. VisionLine automatycznie rozpoznaje pozycję elementu, przekazuje informacje do układu sterowania i dba o to, by spoina lub oznaczenie były zawsze wykonane we właściwym miejscu. System natychmiast rozpoznaje brakujące oraz już obrobione elementy. Układ sensoryczny jest dostosowany do różnych zastosowań – od spawania przez cięcie po znakowanie. Możliwe i łatwe do wdrożenia jest także kontrolowanie naniesionego kodu lub rozpoznawania tekstu (OCR). Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i wstępnie zdefiniowanym bibliotekom integracja VisionLine z procesem produkcyjnym przebiega w bardzo prosty sposób. Wystarczy kilka czynności, aby operator mógł rozpocząć pracę.

Doskonale zintegrowane rozwiązania z jednej ręki

TRUMPF pełni rolę dostawcy całego systemu - od lasera aż po układ sensoryczny i doradztwo procesowe.

Zwiększenie zdolności procesowej

Redukuje się wymogi odnośnie pozycjonowania elementów bez obniżania jakości.

Prostota i samoobsługa

Ustawiacz sam opracowuje wszystkie zadania obróbki obrazów – nawet bez wcześniejszego przygotowania.

Przejrzystość i bezpieczeństwo

Dane obrazów można w każdej chwili zapisać w pamięci, gwarantując ich rozpoznawalność.

Zgrzewanie uzwojenia agrafkowego za pomocą programu obróbki obrazów VisionLine

Zgrzewanie uzwojenia agrafkowego za pomocą programu obróbki obrazów VisionLine

Typowym zastosowaniem programu obróbki obrazów VisionLine jest
identyfikacja położenia uzwojenia agrafkowego w stojanach wykorzystywanych w silnikach elektrycznych.

Spawanie elementów elektronicznych

System obróbki obrazów rozpoznaje przeznaczone do spawania piny, na przykład w elektronicznych jednostkach sterujących, czujnikach i organach wykonawczych.

Spawanie laserowe połączeń

Spawanie połączeń

Dzięki programowi obróbki obrazów rozpoznaje się spoiny podczas spawania wymienników ciepła albo szyn foteli, co umożliwia ich spawanie we właściwym miejscu.

Znakowanie tekstem i kodami za pomocą programu obróbki obrazów VisionLine Mark

Znakowanie tekstem i kodami

Przed procesem znakowania program obróbki obrazów VisionLine znajduje właściwą pozycję, a po znakowaniu kontroluje, czy naniesione oznaczenie oraz jego jakość odpowiada wartości zadanej.

Program obróbki obrazów do zastosowań cięcia i spawania
Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania
Konfiguracja   
Dostępne systemy TruLaser Cell 3000 TruMark Station 5000, TruMark Station 7000
Dostępne lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse Serie TruMark 3000/5000, TruMicro Mark 2000
Dostępne opcje Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000)
Adjust, Detect, Trace, Trace Pro
Dostępne ogniskowe 150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular)
150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50)
200 / 300 mm (BEO D70)
90 / 135 / 160 / 264 mm (PFO 20-2)
255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2)
255 / 450 mm (PFO 3D-2)
160 / 163 / 254 mm (TruMark)
160 mm (TruMicro Mark)
Oświetlenie LED , λ = 625 nm LED , λ = 850 nm
Parametr   
Najmn. czytelna wielk. modułu DMC - 30 μm
Obsługiwane kody - BC412, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 4, GS1-128, GS1 Databar, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR, Aztec, PDF417, Maxicode, OCR/OCV
Obsługiwane czcionki - System Font (Arial, Calibri, Cambria, Courier, Times New Roman)
Machine Font (różne czcionki systemu Windows, takie jak OCR-A, OCR-B lub Helvetica)
Typ. czas przetw. obrazu 80 ms - 150 ms 200 ms
Typ. dokładność wyszuk. odstępu roboczego ± 50 μm f = 150 mm (TruLaser Cell 3000) ± 150 μm (TruMark)
± 50 μm (TruMicro Mark)
Typ. dokładność rozpozn. położenia ± 20 μm w centrum obrazu ± 20 μm w centrum obrazu
Program obróbki obrazów do zastosowań cięcia i spawania

Program obróbki obrazów do zastosowań cięcia i spawania

Program obróbki obrazów oparty na kamerze
zapewnia przegląd całości procesu cięcia i spawania. Opcje Basic, Detect i Project pozwalają na wybór między prostą obserwacją przedmiotu obrabianego, rozpoznawaniem cech lub specyficznie określonym przez klienta rozszerzeniem. W przypadku TruLaser Cell 3000 dodatkowo dostępna jest opcja Adjust. Służy ona do automatycznego ustawiania odstępu roboczego.

Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania

Program obróbki obrazów do zastosowań znakowania

W przypadku zastosowania w znakowaniu program obróbki obrazów przekonuje różnymi możliwościami. Niezależnie od tego, czy pole widzenia kamery przechodzi przez soczewkę skanera, czy kamera jest zainstalowana z boku, czy stosowane są obie kamery – możliwości są różne. Opcje Adjust, Detect, Trace oraz Trace Pro umożliwiają wybór między automatycznym wyszukiwaniem odstępu roboczego, rozpoznawaniem cech, odczytywaniem kodu oraz kontrolą i rozpoznawaniem tekstu (OCR).

Program obróbki obrazów, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Cyfrowy obraz z kamery z krzyżem celowniczym w ognisku laserowym pomaga w obserwacji przedmiotu obrabianego i w przyuczaniu. Szczególna zaleta ujawnia się przy zastosowaniu VisionLine Basic w zestawieniu z optycznymi układami skanującymi TRUMPF serii PFO. Koryguje się tutaj przesunięcie między światłem lasera a światłem obserwacji poza obrębem środka pola skanowania, dzięki czemu pozycja ogniska pokazana na obrazie pokrywa się z rzeczywistą pozycją ogniska laserowego.

Program obróbki obrazów VisionLine Adjust
VisionLine Adjust

Automatyczne ustawianie położenia ogniska ustala właściwą odległość od przedmiotu obrabianego na podstawie pomiaru stopnia ostrości. W ten sposób można zaoszczędzić czas potrzebny na ustawianie urządzenia – wystarczy jedno wciśnięcie przycisku.

Program obróbki obrazów VisionLine Trace
VisionLine Trace

Odczytywanie naniesionego kodu 1D lub 2D pozwala zapewnić, że jego treść jest właściwa i możliwa do odczytania. Optymalne oświetlenie sprawia, że nawet trudne warunki przemysłowe nie stanowią problemu. Pozycja oraz orientacja kodu zostaną również zwrócone.

Program obróbki obrazów VisionLine Trace Pro
VisionLine Trace Pro

Dodatkowo podczas odczytywania kodu można także zweryfikować jakość oznakowania, przykładowo według standardów jakości AIM DPM. Dzięki temu można optymalnie monitorować proces i dokumentować rezultaty. Możliwe jest również rozpoznawanie tekstu (OCR).

VisionLine Detect służy do rozpoznawania cech
VisionLine Detect

Funkcja rozpoznawania cech daje możliwość integrowania w prosty sposób programów obróbki obrazów z procesem produkcji. Z biblioteki szablonów można wybierać pasujące cechy rozpoznawalne wielu przypadków zastosowania i konfigurować je w interfejsie użytkownika komputera panelowego.

VisionLine Project
VisionLine Project

Wraz z dodatkowym pakietem usług TRUMPF dostarcza kompletne rozwiązanie do złożonych zadań obróbki obrazów. Z zastrzeżeniem, że badanie wykonalności zakończy się powodzeniem, programowanie stabilnego procesowo programu obróbki obrazów odbywa się łącznie ze szczegółową dokumentacją.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Serwis i kontakt