Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruLaser Tube 5000 ze stacją usuwania detali
TruLaser Tube 5000 ze stacją usuwania detali
Automatyzacja

Stacja usuwania detali

Ostrożny rozładunek i sortowanie

Ostrożny rozładunek i sortowanie

Stacja usuwania detali TruLaser Tube bardzo ostrożnie wyładowuje cięte rury na stoły taśmowe, na palety koszowe albo do pojemników. Stoły taśmowe służą jako bufor detali gotowych. Stąd odbiera się detale na ergonomicznej wysokości równolegle do produkcji. Elastyczna stacja usuwania odpadów TruLaser Tube 7000 sortuje dodatkowo gotowe detale. Taśmowy przenośnik odpadów usuwa resztki równolegle w czasie głównym do podstawionych skrzynek.

Usuwanie odpadów równolegle w czasie głównym

Taśmociąg usuwa odpady równolegle w czasie głównym do skrzynek.

Elastyczne sortowanie detali

Stacja usuwania odpadów TruLaser Tube 7000 nie tylko wyładowuje gotowe detale, ale także je sortuje.

Bezpieczny bufor detali gotowych

Gotowe detale mogą być usuwane na stoły taśmowe w sposób bezpieczny dla materiału.

TruLaser Tube 5000 ze stacją usuwania detali

TruLaser Tube 5000 ze stacją usuwania detali

W razie potrzeby można wyładować cięte rury przy użyciu stołu taśmowego

TruLaser Tube 5000 fiber ze stacją usuwania detali

TruLaser Tube 5000 fiber ze stacją usuwania detali

Taśmowy przenośnik odpadów usuwa odpady w sposób wygodny dla użytkownika

TruLaser Tube 7000 ze stacją usuwania detali

TruLaser Tube 7000 ze stacją usuwania detali

-/-

Zautomatyzowane maszyny pracują produktywniej, wspomagają przepływ materiału i podnoszą bezpieczeństwo procesu. Warto wyposażyć posiadane komponenty układu automatycznego w sprytne funkcje.

Stół taśmowy

W razie potrzeby można wyładować cięte rury przy użyciu stołu taśmowego

Taśmowy przenośnik odpadów

Taśmowy przenośnik odpadów usuwa odpady w sposób wygodny dla użytkownika.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Także te tematy mogą Państwa zainteresować

Kontakt
TRUMPF Polska
Faks +48 22 575 39 01
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.