TRUMPF metal powder for additive manufacturing
TRUMPF metal powder for additive manufacturing
Systemy drukowania 3D

Proszek metalowy do produkcji addytywnej

Proszek i parametry TruServices – najlepszy proszek do TruPrint

Znakomite tworzywa metalowe do optymalnych warunków procesowych

Dzięki szerokiej ofercie proszków metalowych otrzymują Państwo od firmy TRUMPF także materiały odpowiednie do systemów drukowania 3D TruPrint. W oparciu o bieżące zapotrzebowanie klienta dostarczamy wysokiej jakości proszki metalowe ze stopów aluminium, tytanu, kobaltu i chromu, na bazie niklu lub miedzi oraz stali szlachetnych i narzędziowych. Wszystkie proszki metalowe TRUMPF, dzięki rozległej wiedzy naszych ekspertów w zakresie materiałów, są zoptymalizowane do realizacji idealnego procesu konstruowania na urządzeniach TruPrint. W celu trwałego zapewnienia wysokiej jakości na bieżąco wykonujemy czasochłonne analizy proszków i elementów. Także parametry procesu dla urządzeń TruPrint opracowano przy użyciu naszych proszków TruServices. W ten sposób współgrające ze sobą elementy, takie jak proszki, parametry i urządzenia TruPrint firmy TRUMPF, tworzą idealną podstawę dla skutecznego procesu konstruowania metodą Laser Metal Fusion.

Idealnie dostosowanie

Właściwości naszych proszków są specjalnie dostosowane do procesu LMF na urządzeniach TruPrint o parametrach TRUMPF.

Szybka dostępność

Dzięki dużym zapasom magazynowym i krótkim czasom dostawy użytkownik zawsze dysponuje potrzebnym proszkiem.

Stała jakość

Wymagające dużego nakładu pracy analizy każdej partii zapewniają wysoką jakość i powtarzalność procesów konstrukcyjnych.

Stopy aluminium

Aluminium AlSi9Cu3-A LMF

Aluminium AlSi9Cu3-A LMF jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem żarowytrzymałemu stopowi aluminium 3.2163 (AlSiCu3) wg normy DIN EN 1706. Utwardzanie dyspersyjne stopu zapewnia wysoką wytrzymałość i twardość w temperaturze pokojowej jak również większą żarowytrzymałość.

Charakterystyczne właściwości:

 • Dobre właściwości termiczne
 • Dobra żarowytrzymałość
 • Niska masa
 • Dobra wytrzymałość właściwa
 • Wysoka odporność dynamiczna

Typowe branże:

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Budowa maszyn

Kompatybilne produkty

TruPrint Serie 3000
Aluminium AlSi10Mg-A LMF

Aluminium AlSi10Mg-A LMF jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem odpornemu na korozję stopowi aluminium 3.2381 (AlSi10Mg) wg normy DIN EN 1706, który przekonuje bardzo dobrą wytrzymałością właściwą, dobrymi właściwościami termicznymi oraz wysoką odpornością na zmiany temperatury.

Charakterystyczne właściwości:

 • Dobra wytrzymałość właściwa
 • Wysoka odporność dynamiczna
 • Wysoka odporność na korozję
 • Niska masa

Typowe branże:

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Lotnictwo i astronautyka
 • Budowa maszyn&
Aluminium AlSi12-A LMF

Aluminium AlSi12-A LMF jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem odpornemu na korozję stopowi aluminium 3.2582 (AlSi12Mg) wg normy DIN EN 1706. Ten eutektyczny stop charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością właściwą, dobrymi właściwościami termicznymi oraz wysoką odpornością na pękanie na gorąco.

Charakterystyczne właściwości:

 • Dobra wytrzymałość właściwa
 • Bardzo dobra odporność na korozję
 • Znakomite właściwości spawalnicze
 • Niska masa

Typowe branże:

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Lotnictwo i astronautyka
 • Budowa maszyn&

Kompatybilne produkty

TruPrint Serie 1000

Pobieranie arkuszy danych materiałowych dot. stopów aluminium

Chcą Państwo poznać więcej szczegółów technicznych dotyczących naszych proszków ze stopem aluminium? Zachęcamy do pobrania już teraz arkuszy danych materiałowych. 

Dokumentacja – proszki metalu


Stale szlachetne

Stal szlachetna 316L-A LMF

Stal szlachetna 316L-A LMF jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem odpornej na korozję stali CrNi 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) wg normy 10088-1. Wysoka zawartość chromu i niklu zapewnia bardzo wysoką odporność na korozję dzięki wytwarzaniu się na powierzchni warstwy pasywacyjnej.

Charakterystyczne właściwości:

 • Wysoka odporność na korozję dzięki warstwie pasywacyjnej
 • Wysoka odporność na obciążenie dynamiczne i ciągliwość
 • Duża odporność na kwasy

Typowe branże:

 • Technika medyczna
 • Branża olejowa i gazowa
 • Budowa okrętów
Stal szlachetna 630-A LMF

Stal szlachetna 630-A LMF jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem utwardzanej dyspersyjnie, martenzytowej stali szlachetnej 1.4542 (X5CrNiCuNb17-4) wg normy 10088-1. Stop ten wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz odpornością na korozję.

Charakterystyczne właściwości:

 • Bardzo dobre właściwości mechaniczne
 • Dobra odporność na korozję
 • Dobra kowalność
 • Dobra spawalność

Typowe branże:

 • Budowa urządzeń
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Lotnictwo i astronautyka

Pobieranie arkuszy danych materiałowych dot. stali szlachetnych

Chcą Państwo poznać więcej szczegółów technicznych dotyczących różnych naszych proszków ze stali szlachetnej? Zachęcamy do pobrania już teraz arkuszy danych materiałowych. 
 

Dokumentacja – proszki metalu


Stopy kobaltu i chromu

BEGO Mediloy S-Co

Mediloy S-Co jest proszkiem ze stopu na bazie CoCr, który opracowano do zastosowań w technice dentystycznej. Mediloy S-Co jest produktem medycznym klasy IIa wg Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG. Firma TRUMPF oferuje ten produkt we współpracy z firmą BEGO. Mediloy S-Co przetestowano i certyfikowano specjalnie do zastosowania LMF z parametrami TRUMPF w systemach TruPrint. Ponadto stop ten odpowiada normom ISO 22674:2006 (typ 4) i EN ISO 9693-1.

Charakterystyczne właściwości:

 • Bardzo dobra odporność na korozję
 • Znakomita biokompatybilność
 • Bardzo duża wytrzymałość i twardość

Typowe branże:

 • Technika medyczna/dentystyczna

Kompatybilne produkty

TruPrint Serie 1000
Kobalt-chrom CoCr-B LMF

CoCr-B LMF jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają stopowi 2.4778 (CoCr28Mo6) wg ASTM-F75-12. Stop ten wyróżnia się niezwykłą biokompatybilnością oraz wysoką odpornością na zużycie.

Charakterystyczne właściwości:

 • Wysoka odporność na rozciąganie i zginanie
 • Wysoka odporność na korozję dzięki warstwie pasywacyjnej z tlenku chromu
 • Bardzo dobra biokompatybilność
 • Duża twardość i odporność na zużycie wskutek wydzielenia węglików
 • Wysoka odporność termiczna

Typowe branże:

 • Technika medyczna
 • Lotnictwo i astronautyka
 • Budowa maszyn

Kompatybilne produkty

TruPrint Serie 1000

Pobieranie arkuszy danych materiałowych dot. stopów kobaltu i chromu

Chcą Państwo poznać więcej szczegółów technicznych dotyczących naszych proszków ze stopami kobaltu i chromu? Zachęcamy do pobrania już teraz arkuszy danych materiałowych. 

Dokumentacja – proszki metalu


Stopy miedzi

Brąz 90/10-A LMF

Brąz 90/10-A jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem odpornemu na korozję stopowi brązu CC480K (CuSn10) wg normy DIN EN 1982.

Charakterystyczne właściwości:

 • Wysoka ciągliwość
 • Dobra odporność na korozję
 • Długa żywotność

Typowe branże:

 • Jubilerstwo
 • Budowa urządzeń
 • Budowa maszyn

Kompatybilne produkty

TruPrint Serie 1000

Pobieranie arkuszy danych materiałowych dot. stopów miedzi

Chcą Państwo poznać więcej szczegółów technicznych dotyczących naszych proszków ze stopami miedzi? Zachęcamy do pobrania już teraz arkuszy danych materiałowych. 

Dokumentacja – proszki metalu


Stop na bazie niklu

Stop na bazie niklu 625-A LMF

Nadstop 625-A LMF jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem stopowi na bazie niklu 2.4856 (NiCr22Mo9Nb) wg normy DIN 17744 / ASTM B446. Stop ten wyróżnia się właściwościami wysokotemperaturowymi oraz doskonałą odpornością na korozję.

Charakterystyczne właściwości:

 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość trwała i odporność na załamanie
 • Dobra wytrzymałość zmęczeniowa
 • Doskonała odporność na korozję i kwasy
 • Bardzo wysoka odporność na wysokie temperatury

Typowe branże:

 • Energetyka
 • Budowa urządzeń
 • Lotnictwo i astronautyka
 • Budowa okrętów

Kompatybilne produkty

TruPrint Serie 3000
Stop na bazie niklu 718-A LMF

Nadstop 718-A LMF jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem utwardzanemu dyspersyjnie stopowi na bazie niklu 2.4668 (NiCr19NbMo) wg norm& DIN 17744 / ASTM B637. Stop ten wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wysokie temperatury uzyskiwaną dzięki obróbce cieplnej.

Charakterystyczne właściwości:

 • Wysoka odporność na utlenianie do 1000°C
 • Bardzo wysoka odporność na wysokie temperatury
 • Dobra odporność na korozję
 • Utwardzanie dyspersyjne w fazach międzymetalicznych

Typowe branże:

 • Budowa urządzeń
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Energetyka&
 • Lotnictwo i astronautyka

Pobieranie arkuszy danych materiałowych dot. stopu na bazie niklu

Chcą Państwo poznać więcej szczegółów technicznych dotyczących naszych proszków ze stopem na bazie niklu? Zachęcamy do pobrania już teraz arkuszy danych materiałowych. 

Dokumentacja – proszki metalu


Stopy tytanu

Tytan Ti2-A LMF

Tytan Ti2-A LMF jest rozpylanym gazami obojętnymi, czystym proszkiem tytanowym, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem niestopowemu stopowi tytanu 3.7035 (Ti 2 (Grade 2)) wg ASTM F76. Stop ten charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością właściwą oraz niezwykłą biokompatybilnością.

Charakterystyczne właściwości:

 • Bardzo wysoka udarność
 • Dobra odporność na korozję
 • Znikoma rozszerzalność cieplna
 • Bardzo dobra biokompatybilność

Typowe branże:

 • Technika medyczna
 • Lotnictwo i astronautyka
 • Budowa urządzeń
 • Ozdoby

Kompatybilne produkty

TruPrint Serie 1000
Tytan Ti64 ELI-A LMF

Tytan Ti64 ELI-A LMF jest proszkiem tytanowym rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z tego proszku odpowiadają swoim składem 3.7165 (Ti6Al4V ELI (Grade 23)) wg normy ASTM F136. Dodatek „ELI” to skrót od „Extra Low Interstitials” i odnosi się do zanieczyszczeń tlenem, węglem, azotem i żelazem. Niska zawartość tych elementów oznacza większą ciągliwość i odporność na pękanie. W przypadku zastosowania komercyjnego jako produktu medycznego konieczne jest przestrzeganie lokalnych regulacji prawnych.

Charakterystyczne właściwości:

 • Wysoka wytrzymałość właściwa
 • Dobra odporność na korozję
 • Bardzo dobra biokompatybilność
 • Bardzo wysoka ciągliwość i odporność na pękanie

Typowe branże:

 • Technika medyczna
 • Lotnictwo i astronautyka
 • Energetyka

Pobieranie arkuszy danych materiałowych dot. stopów tytanu

Chcą Państwo poznać więcej szczegółów technicznych dotyczących naszych proszków ze stopami tytanu? Zachęcamy do pobrania już teraz arkuszy danych materiałowych. 

Dokumentacja – proszki metalu


Stale narzędziowe

Stal narzędziowa 1.2709-A LMF

Stal narzędziowa 1.2709-A LMF jest proszkiem rozpylanym gazami obojętnymi, który opracowano i przetestowano do zastosowania w systemach TruPrint. Detale wykonane z użyciem tego proszku odpowiadają swoim składem utwardzalnej przez wydzielenie martenzytu stali narzędziowej 1.2709 (X3NiCoMoTi 18-9-5) w oparciu o amerykańską normę AISI 18Ni (300) Maraging steel. Materiał ten wyróżnia się korzystną kombinacją dużej odporności ze szczególną lepkością. Elementy z tej stali są łatwo skrawalne i dzięki polerowaniu ich powierzchnia zyskuje bardzo dobrą jakość. Ponadto stop wyróżnia się bardzo dobrą przewodnością termiczną, małą rozszerzalnością cieplną i dobrą spawalnością.

Charakterystyczne właściwości:

 • Wysoka trwałość przy jednocześnie wysokiej odporność na obciążenia dynamiczne
 • Utwardzanie dyspersyjne w fazach międzymetalicznych
 • Bardzo dobra spawalność
 • Dobra skrawalność
 • Dobra przewodność termiczna
 • Mała rozszerzalność termiczna

Typowe zastosowania:

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Budowa narzędzi i form
 • Lotnictwo i astronautyka

Pobieranie arkuszy danych materiałowych dot. stali narzędziowych

Chcą Państwo poznać więcej szczegółów technicznych dotyczących naszych proszków ze stali narzędziowej? Zachęcamy do pobrania już teraz arkuszy danych materiałowych. 

Dokumentacja – proszki metalu


Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
After Sales Lasertechnik
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.