Wybór kraju/regionu i języka
.NEW
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

Wysokiej wydajności druk 3D do przemysłowej produkcji seryjnej

.NEW
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

Przy użyciu form wstępnych można naprawiać uszkodzone detale za pomocą druku 3D lub drukować seryjnie elementy hybrydowe.

.NEW
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

TruPrint 5000 z opcją wstępnego nagrzewania do 500°C gwarantuje wysoką jakość elementów oraz sprawny proces produkcyjny

.NEW
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

TruPrint 5000 Green Edition

Szybsza droga do wysokiej jakości elementu 3D

Wysokowydajny, częściowo zautomatyzowany system druku 3D TruPrint 5000 umożliwia przemysłową produkcję seryjną. Funkcje, takie jak opcjonalne podgrzewanie wstępne do temperatury 500°C oraz wyposażenie multilasera pełnopolowego obejmujące trzy lasery włóknowe TRUMPF o mocy 500 W stanowią doskonałe możliwości wykonywania najbardziej wymagających zadań w przemyśle. Maszyna szybko i niezawodnie wykonuje wysokiej jakości elementy z różnych materiałów metalowych – spełniając jednocześnie wysokie wymogi jakości w dziedzinie budowy narzędzi i form – również za pomocą druku 3D na półfabrykatach form wstępnych, w lotnictwie i astronautyce oraz w technice medycznej. Opcjonalnie wszystkie procesy produkcyjne: przesiewanie, drukowanie, stygnięcie i wytrząsanie proszku mogą się odbywać w atmosferze gazu ochronnego W zestawieniu z zewnętrznym systemem zarządzania detalami i proszkiem oraz systemami monitorującymi marki TRUMPF jest ona przystosowana do przemysłowej seryjnej produkcji addytywnej.

Dzięki opcji form wstępnych TruPrint 5000 wspiera hybrydową produkcję elementów. Struktury elementów, które mają być wytwarzane addytywnie, są w tym celu nanoszone na półfabrykat. To innowacyjne rozwiązanie zostało zaprojektowane w szczególności z myślą o łatwej obsłudze narzędzi i budowy form.

Maksymalna produktywność

Dzięki wysoce dynamicznym strategiom skanowania za pomocą SCANahead trzy 500-watowe lasery Fullfield Multilaser naświetlają jednocześnie cały obszar obróbki i w ten sposób gwarantują optymalną jakość powierzchni bez spoin. Dodatkowo pozycjonowanie źródeł laserowych jest automatycznie monitorowane i w razie potrzeby korygowane.

Wysoka jakość elementu

Opcjonalne podgrzewanie wstępne płyty substratu do temperatury 500°C zapewnia wysoką jakość elementów oraz procesu konstrukcyjnego. Wszystkie istotne etapy procesu mogą się odbywać w atmosferze gazu ochronnego.

Automatyczne uruchamianie procesu

Automatyczne uruchamianie procesu umożliwia szybkie zbrojenie oraz zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu.

Produkcja hybrydowa dzięki formom wstępnym

Dzięki opcji form wstępnych wspierana jest hybrydowa produkcja elementów. Używając półfabrykatów form wstępnych, oszczędzają Państwo czas i koszty oraz jednocześnie mogą korzystać z zalet produkcji addytywnej.

Zewnętrzny system zarządzania detalami i proszkiem

TruPrint 5000 umożliwia wykonywanie prac równolegle do produkcji: optymalizację procesu ustawiania, zwiększenie produktywności i uniknięcie kontaktu z proszkiem.

Monitoring przemysłowy

Nanoszenie proszku, jeziorko spawalnicze, stan i produktywność maszyn są zawsze pod kontrolą, co zapewnia pełną kontrolę nad jakością części.

TruPrint 5000 to częściowo zautomatyzowana wysokowydajna drukarka 3D. Po zastosowaniu cylindra roboczego w TruPrint 5000 maszyna, dzięki funkcji automatycznego uruchamiania procesu, przejmuje czynność rozpoczęcia procesu konstruowania. Pozwala to na zastąpienie ręcznego procesu zbrojenia i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Nasze szybkowymienne cylindry robocze i proszkowe skracają czasy przezbrajania, a jednocześnie zwiększają produktywność i wydajność maszyny. Wciąż gorący element stygnie w zamkniętym cylindrze poza maszyną na stanowisku do chłodzenia w obecności gazu ochronnego.
Opcja formy wstępnej do produkcji hybrydowej
Wysoce dynamiczne strategie skanowania skracają czas procesu
Nasz ekspert ds. produkcji addytywnej objaśnia funkcje maszyny TruPrint 5000.
Nasz ekspert druku 3D wyjaśnia, że optymalny strumień gazu jest decydujący dla solidnego procesu druku 3D.
Oprogramowanie TruTops Print – warto skorzystać z łatwego przygotowywania danych dzięki Build Processor i Multilaser Assistant firmy TRUMPF dla TruPrint 5000.
Porównanie czasu multilasera TruPrint 5000 marki TRUMPF
Maksymalna produktywność z naszym Fullfield Multilaser firmy TRUMPF

Dzięki wysoce dynamicznym strategiom skanowania za pomocą SCANahead trzy 500-watowe lasery Fullfield Multilaser naświetlają jednocześnie cały obszar obróbki i w ten sposób gwarantują optymalną jakość powierzchni bez spoin. Ponadto funkcja Automatic Multilaser Alignment Plus automatycznie monitoruje położenie źródeł laserowych i w razie potrzeby koryguje je, zapewniając powtarzalną jakość elementów.

Szeroki wybór materiałów i lepsza jakość elementów dzięki wstępnemu podgrzewaniu nawet do 500°C
Różnorodność materiałów i lepsza jakość elementów dzięki opcjonalnego podgrzewaniu wstępnemu do temperatury 500°C

Dzięki opcjonalnemu podgrzewaniu wstępnemu do temperatury 500°C w przypadku wielu zastosowań i materiałów w branży budowy narzędzi i form, lotnictwa i astronautyki lub medycyny osiąga się wyraźnie lepszą jakość elementów. Korzyścią w przypadku stopu tytanu (Ti6AI4V) jest m.in. mniej struktur szkieletowych i pęknięć naprężeniowych. Ponadto w przypadku niektórych materiałów, takich jak H11 (1.2343) i H13 (1.2344) obróbka jest możliwa w temperaturze wynoszącej przynajmniej 500°C.

Produkcja hybrydowa dzięki formom wstępnym

Czas uzyskać przewagę wśród konkurencji dzięki sprytnemu projektowi przygotowanemu w 3D z połączeniem technologii produkcji: wystarczy wydrukować własnę strukturę addytywną na tanich, konwencjonalnie produkowanych półfabrykatach form wstępnych. Poprzez panel operatorski na półfabrykacie należy umieścić geometrię, którą chcą Państwo wydrukować – można to zrobić ręcznie lub automatycznie, w zależności od stopnia rozbudowy. Za pomocą kamery Powder Bed Monitoring można zwizualizować pasowanie. Warto zastosować to rozwiązanie do zrównoważonego, ponownego przetwarzania pojedynczych elementów lub do produkcji seryjnej. Dzięki temu zyskają Państwo na wysokiej i powtarzalnej jakości elementów.

Melt Pool Monitoring
Melt Pool Monitoring

Możliwość korzystania ze szczegółowej kontroli jakości i dokumentacji krok po kroku. Pozwala to na wczesne rozpoznawanie odchyłek procesu i wizualizację krytycznych obszarów elementu. Dane można automatycznie analizować w odniesieniu do elementu referencyjnego. Ponadto można w prosty sposób równolegle obserwować jeziorka spawalnicze.

Zasada cylindrów wymiennych maszyn TruPrint marki TRUMPF
Zasada zintegrowanych cylindrów wymiennych

Szybkowymienne cylindry robocze i materiałowe umożliwiają zbrojenie cylindrów i wypakowywanie zadań konstrukcyjnych oraz stygnięcie elementów równolegle do procesu konstrukcyjnego. Skraca to czasy standardowe i pomocnicze oraz podwyższa produktywność maszyny.

Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem
Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem

Użytkownik zyskuje na zbrojeniu i wypakowywaniu jednej lub kilku maszyn równolegle w czasie głównym: Krótkie czasy przepływu dużych ilości proszku oraz zamknięty obieg proszku zapewniają wysoką produktywność i ułatwiają obsługę. Centralne komponenty, stacja sit, stacja wypakowania i silos proszkowy, tworzą przy tym bazę dla przemysłowej produkcji seryjnej. Opcjonalnie wszystkie procesy produkcyjne: przesiewanie, drukowanie, stygnięcie i wytrząsanie proszku mogą się odbywać w atmosferze gazu ochronnego.

Interfejs użytkownika Touchpoint Print

Touchpoint Print jest prostym interfejsem użytkownika do obsługi systemu drukowania 3D. Nawigacja jest intuicyjna i odbywa się za pomocą gestów dotykowych, takich jak np. przesuwanie palcem. Widoki obejmują tylko najważniejsze informacje, a odpowiadające rzeczywistości wizualizacje 3D ułatwiają proces zbrojenia maszyny.

TruTops Print
TruTops Print

Oprogramowanie do przygotowywania danych TruTops Print firmy TRUMPF stanowi innowacyjne wsparcie w zakresie przygotowywania zadań konstrukcyjnych za pomocą form wstępnych. Liczne instancje downskin gwarantują najlepszą jakość detali i możliwość konstrukcji dla wszystkich geometrii elementów. W ten sposób można uzyskać nawet najdrobniejsze struktury – również bez podpór.

Wymiennik ciepła

W przemyśle lotniczym i kosmicznym z metalowej drukarki 3D można wyprodukować duże elementy bez pęknięć i delaminacji. Dzięki TruPrint 5000 i opcji podgrzewania do 500°C można drukować np. wymienniki ciepła z tytanu (Ti64) o wysokiej jakości i ekonomicznie – bez elementów wybrakowanych i strat materiału.

Einspritzdüsenring der Blasius GERG GmbH

Pierścień dyszy wtryskowej

Dzięki TruPrint 5000 materiały o wysokiej wydajności mogą być przetwarzane w sposób wysoce produktywny na skalę przemysłową. Przemysł lotniczy i kosmiczny, energetyczny i samochodowy korzysta z nowego materiału Ti6242, który może być przetwarzany przez TruPrint 5000 w temperaturze 500°C z niezawodnością procesu i bez naprężeń własnych w elemencie, jak np. pierścień dyszy wtryskowej firmy Blasius GERG GmbH.

Suwak wykonany addytywnie

Hybrydowa budowa narzędzi i form z wykorzystaniem form wstępnych i druku 3D

Produkcja addytywna umożliwia wytwarzania elementów odlewanych z głębokimi żebrami z zachowaniem bezpieczeństwa procesu. Dzięki chłodzeniu w pobliżu konturów efektywnie unika się przegrzewania półkulistych obszarów geometrii suwaka, dzięki czemu można realizować krótsze czasy cyklu. Równocześnie struktura mikrokrystaliczna części odlewanej jest ulepszana, co pozwala na przenoszenie większych obciążeń. Dzięki opcji form wstępnych TruPrint 5000 wspiera hybrydową produkcję elementów. Struktury części, które mają być wytwarzane addytywnie, są w tym celu nanoszone na półfabrykat. Preform Basic jest szczególnie przeznaczone do łatwej obsługi narzędzi i budowy form.

Produkcja narzędzi za pomocą form wstępnych i PBF

Opcja form wstępnych pozwala TruPrint 5000 na masową produkcję wykrojnika w sposób oszczędny pod względem kosztów i materiałów, drukując tylko tam, gdzie jest to naprawdę konieczne. Preform Advanced automatycznie umożliwia wysoce precyzyjne pozycjonowanie głowic frezujących do druku na konwencjonalnie produkowanych półfabrykatach. Projekt firmy Paul Horn GmbH.

Bionicznie zoptymalizowany wymiennik ciepła

Komputerowo wspomagane opracowanie efektywnego wymiennika ciepła średniej wielkości przez Hypergenic. Spadek ciśnienia został zredukowany o 50% w porównaniu z konwencjonalnym wymiennikiem ciepła. Celem było zminimalizowanie spadku ciśnienia przy jednoczesnym osiągnięciu maksymalnej wydajności chłodzenia, co było możliwe tylko dzięki konstrukcji dodatku. Wymiennik ciepła został wydrukowany z Ti6242. Zaprojektowane przez Hyperganic.

Implant wykonany przy użyciu TruPrint 1000

Panewka kości biodrowej z tytanu Ti6Al4V ELI

Różne wzory siatek na panewce zostały wydrukowane z wysoką rozdzielczością szczegółów na maszynach TruPrint. Dzięki podgrzewaniu wstępnemu do 500°C można znacznie zmniejszyć liczbę struktur wsporczych, możliwe staje się nawet układanie detali w stosy. Oba etapy mają pozytywny wpływ na cały proces produkcyjny poprzez obniżenie kosztów materiałowych i skrócenie cyklu produkcyjnego.

Star Tracker – uchwyt kamery satelitarnej

Uchwyt na satelicie

W przeciwieństwie do konwencjonalnego procesu wytwarzania metodą frezowania, co wiąże się z usunięciem 95% materiału, wytwarzanie struktury satelity metodami addytywnymi pozwala na redukcję masy o 28% przy jednoczesnym zwiększeniu sztywności o 45%.

Rozdzielacz wtryskowy produkowany metodą generatywną przy użyciu maszyn TruPrint firmy TRUMPF

Budowa narzędzi i form

W Powder Bed Fusion firmy Laupp GmbH, udoskonalonym dzięki procesowi laserowego wytapiania materiałów proszkowych (LMF), zredukowano liczbę etapów procesu z pięciu do jednego i wyeliminowano miejsca wymagające uszczelnienia. Zbliżone do konturów kanały regulujące temperaturę wyprodukowanego z tytanu i za pomocą opcji podgrzewania wstępnego 500°C detalu seryjnego zapewniają większą wydajność i redukcję kosztów eksploatacji.

Przegub Cardana wykonany metodą druku 3D z nagrzewaniem wstępnym 500°C

Lotnictwo i astronautyka

Jeśli przegub Cardana (ang. "gimbal”) zostanie wydrukowany z opcją nagrzewania wstępnego 500°C, znacząco ogranicza się naprężenia własne w elemencie ze stopu Ti6AI4V. Daje to wiele nowych możliwości projektowania, szczególnie w przypadku konstrukcji masywnych elementów.

Uchwyty polerowane

Budowa narzędzi i form

Główny element firmy Reinhard Bretthauer GmbH o wysokim połysku, który został wydrukowany ze stopu H11 z opcją nagrzewania wstępnego 500°C, jest pozbawiony pęknięć i charakteryzuje się gęstością na poziomie ponad 99,9%. Polerowalność jest wyjątkowo wysoka – nie można stwierdzić różnic w porównaniu z produkcją konwencjonalną. Właściwości chłodzenia są porównywalne z miedzią, ale dzięki zintegrowanym kanałom chłodzącym można stabilnie produkować części z tworzywa sztucznego metodą wtryskiwania, a przez to znacząco skrócić czas cyklu.

Łopatka turbiny do silnika w przemyśle lotniczym i kosmicznym

Kiedy łopatka turbiny ulega zużyciu, decyzja często sprowadza się do dwóch opcji: wyrzucić czy naprawić? Produkcja hybrydowa z opcją Preform Basic pozwala zaoszczędzić koszty, materiał i czas na ponowne zakupy. W tym celu wadliwa część łopatki turbiny jest frezowana; na istniejącym detalu odbywa się druk 3D z wykorzystaniem Powder Bed Fusion. Jest to spora zaleta, zwłaszcza w przypadku napiętych łańcuchów dostaw.

TruPrint 5000
Kubatura (siłownik) Średnica 300 mm x 400 mm Wysokość
Efektywna kubatura (gdy podgrzewanie wstępne >200°C) Średnica 290 mm x 400 mm Wysokość
Tworzywa zdatne do obróbki Metale spawalne w postaci proszku, np. stale szlachetne, stale narzędziowe i stopy aluminium, tytanu oraz stopy na bazie niklu. Aktualna dostępność materiałów i parametrów na życzenie.
Podgrzewanie wstępne (standard) Do 200 °C
Podgrzewanie wstępne (opcja) Do 500 °C
Maksymalna moc lasera na przedmiocie obrabianym (laser włóknowy TRUMPF) 500 W
Średnica promienia (standard) 80 μm
Grubość warstwy 30 - 150 μm
Prędkość narastania 5 - 180 cm³/h 1
Minimalna mierzalna zawartość tlenu Do 100 ppm
Przyłącze i zużycie  
Przyłącze elektryczne (napięcie) 400 V
Przyłącze elektryczne (natężenie) 32 A
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) 50 Hz
Gaz ochronny Azot, argon
Konstrukcja  
Masa (z filtrem, szafą sterowniczą, proszkiem) 7085 kg
Wymiary (z filtrem, szafą sterowniczą) (szer. x wys. x gł.) 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm
Wymiary (z filtrem, szafą sterowniczą) (szer. x gł. x wys.) z opcją wstępnego podgrzewania 500 °C 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm

TruTops Print

Dzięki TruTops Print firma TRUMPF oferuje pasujące rozwiązanie oprogramowania, aby wyciągnąć to, co najlepsze z maszyn TruPrint. Nowoczesny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie funkcje i umożliwia szybki dostęp do wszystkich funkcji. Wysoka elastyczność i indywidualne możliwości przygotowywania danych, takie jak segmentowanie z, a także intuicyjne i przejrzyste zarządzanie w pełni dostępnymi parametrami zapewniają najwyższą wydajność i znakomitą produktywność przy najwyższej jakości druku i powtarzalności, a także możliwość zabudowy przy minimalnym wsparciu. Wysoka jakość utworzonych danych wektorowych w formacie WZA może zostać zweryfikowana zintegrowanym narzędziem BuildJob Viewer.

TruTops Print Multilaser Assistant

Do optymalnego korzystania z multilasera pełnopolowego TruPrint 5000 potrzebna jest funkcjonalność inteligentnego i elastycznego sterowania. Taką funkcjonalność zapewnia wbudowana w TruTops Print aplikacja Multilaser Assistant, w której konfigurowany jest podział laserów, co pozwala zoptymalizować zadanie konstrukcyjne pod względem produktywności i jakości. Ponadto w aplikacji tej istnieje możliwość wizualizacji kolejności obróbki oraz prognozowania czasu produkcji.

Przygotowanie danych pasujące do cyklu pracy

Do płynnego cyklu przygotowywania danych TruTops Print jest już połączony z licznymi systemami CAD/CAM. Dzięki tej ofercie są Państwo niezwykle elastyczni w wyborze oprogramowania do przygotowywania danych. To Państwo decydują, które rozwiązanie idealnie pasuje do przebiegu Państwa pracy.

Opcja: przyrząd do nanoszenia z profilem X

Użytkownik uzyskuje perfekcyjny, jednolity efekt nanoszenia proszku a możliwość korzystania z czterech różnych stron profilu zapewnia długą żywotność przyrządu powlekacza z profilem X oraz bardzo sprawny przebieg procesu.
Wskazówka: ta opcja jest kompatybilna w przypadku wstępnego podgrzania do temperatury 200°C.

Opcja: przyrząd do nanoszenia – szczotki z włókna węglowego

Odporne na działanie ciepła szczotki z włókna węglowego umożliwiają szybkie i niezawodne naniesienie proszku, szczególnie w przypadku temperatury wstępnego podgrzania powyżej 200°C.

Opcja: podgrzewanie wstępne do temperatury 500°C

Wysoką jakość elementów osiąga się poprzez opcjonalne podgrzewanie wstępne płyty substratu do temperatury 500°C. Zapewnia to niezawodność procesu produkcyjnego w przypadku wielu materiałów w przypadku wielu materiałów – do idealne rozwiązanie do branży, w których klienci mają wysokie wymagania dotyczące aplikacji (wstępne podgrzanie maszyny podstawowej do 200°C). Połączenie przemysłowej zasady wymiennych cylindrów ze stacją chłodzącą umożliwia stygnięcie gorącego zadania konstrukcyjnego równolegle do produkcji W ten sposób zwiększa się produktywność drukarki 3D.

Opcja formy wstępnej

Dzięki opcji Preform Basic drukowanie wykonywane jest tylko w miejscu, w którym jest to naprawdę konieczne dla danego detalu. Oszczędza to nie tylko czas drukowania, ale także koszty maszyn i proszku oraz wspiera zrównoważoną produkcję hybrydową, jak również ponowne przetwarzanie wadliwych komponentów.

Aby uzyskać automatyczne i oparte na czujnikach rozwiązanie za pomocą znaczników, warto skorzystać z opcji Preform Advance. Dzięki temu w produkcji seryjnej można uzyskać powtarzalne i bardzo dokładne wyniki.

Opcja Powder Bed Monitoring

Zintegrowana kamera w komorze roboczej TruPrint i automatyczny program obróbki obrazów pozwala na automatyczny monitoring łoża proszku. Dzięki temu można uzyskać stały przegląd stanu elementów i analizować parametry jakościowe krok po kroku. Brakujący proszek jest wykrywany w opcji automatycznego powlekania dodatkowego, a dana warstwa jest automatycznie korygowana przez nową powłokę proszkową.

Opcja Melt Pool Monitoring

Odchylenia w procesie stapiania laserem mogą być wcześnie wykrywane przez czujniki, które dodatkowo umożliwiają wizualizowanie krytycznych obszarów na elemencie. Wszystkie jeziorka spawalnicze trzech laserów Fullfield Multilaser mogą być monitorowane równolegle.

Opcje kalibracji

Opcja Laser Power Measurement jest dostępna dla TruPrint 5000. Moc lasera można sprawdzić w dowolnym momencie, gwarantując tym samym optymalny proces. Ponadto w ten sposób wypełniają Państwo potencjalne obowiązki weryfikacyjne.

Monitorowanie TruPrint

Inteligentne rozwiązania monitorujące firmy TRUMPF umożliwiają łatwą kontrolę, analizę i kalibrację procesów przeprowadzanych na maszynach TruPrint – co z kolei przekłada się na efektywniejszą produkcję i wyższą jakość elementów. Profesjonalny monitoring umożliwia prezentowanie i analizę danych rejestrowanych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków oraz efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na panelu operatorskim TruPrint lub analizować offline za pomocą opcji Monitoring Analyzer. TruTops Monitor oprócz uzyskania przejrzystości pozwala na uzyskanie dostępu zdalnego za pośrednictwem komputera lub tabletu. Interfejs OPC UA zapewnia ponadto pełną elastyczność, umożliwiając podłączenie do własnego systemu oprogramowania. Dzięki dodatkowo dostępnym funkcjom kalibracji przed rozpoczęciem zadania konstrukcyjnego można sprawdzić parametry istotne dla procesu pod kątem optymalnych warunków produkcji.

Dla przemysłowej produkcji seryjnej decydujące jest optymalne postępowanie z proszkiem i elementami. System przemysłowego zarządzania detalami i proszkiem marki TRUMPF umożliwia zbrojenie i wypakowywanie jednej lub kilku maszyn równolegle w czasie głównym – zwiększa to produktywność i ekonomiczność dla naszych klientów. Standardowe interfejsy i modułowa budowa gwarantują przy tym najwyższą elastyczność.

Proszek metalu TRUMPF do produkcji addytywnej

Proszki i parametry

Wysokiej jakości proszek metalu stanowi podstawę niezawodnych warunków procesu podczas produkcji addytywnej. Połączenie zalecanych proszków i prawidłowych parametrów prowadzi do wysokiej jakości właściwości materiału w przypadku elementów drukowanych w technologii 3D.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Przypisy
  • Rzeczywisty współczynnik narastania wynikający z ekspozycji i powłoki. Zależnie od konfiguracji maszyny, parametru procedury, tworzywa i stopnia napełnienia.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

TruPrint 5000 Green Edition

TruPrint 5000 Green Edition to średnioformatowy system drukowania 3D do obróbki materiałów odblaskowych, takich jak miedź. Dzięki drukarce 3D otwierają się nowe możliwości produkcji addytywnej dużych elementów, cewek indukcyjnych czy komponentów do wymagających zastosowań chłodniczych, np. w energetyce i optoelektronice.

Historia sukcesu: firma Siemens Energy wspiera zasilanie za pomocą czystej energii przy użyciu druku 3D

Firma Siemens Energy z powodzeniem włączyła TruPrint 5000 do procesów produkcji addytywnej. Opcja podgrzewania wstępnego drukarki 3D do temperatury 500°C umożliwia firmie wydajną produkcję komponentów do przyjaznych dla klimatu turbin gazowych ze stopów wysokotemperaturowych.

Opcja nagrzewania wstępnego 500°C: First time right

Maszyna TruPrint 5000 i opcja wstępnego nagrzewania 500°C pozwalają na efektywne kosztowo drukowanie wysokiej jakości elementów z Ti64, H11 i H13 – bez elementów wybrakowanych i marnowania materiału.

Kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
E-mail
Na żywo
Salon wystawowy produkcji addytywnej Więcej informacji
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji Wsparcie kwalifikacji IQ/OQ Więcej informacji
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt