Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

Wysokiej wydajności druk 3D do przemysłowej produkcji seryjnej

Porównanie czasu multilasera TruPrint 5000 marki TRUMPF
.NEW
Porównanie czasu multilasera TruPrint 5000 marki TRUMPF
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

Maksymalna produktywność z multilaserem pełnopolowym firmy TRUMPF

.NEW
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

Laserowe łączenie metali (LMF)

-/-

Szybsza droga do wysokiej jakości elementu 3D

Wysokowydajny, częściowo zautomatyzowany system drukowania 3D TruPrint 5000 umożliwia przemysłową produkcję seryjną. Dzięki takim funkcjom, jak wstępne podgrzewanie do 500°C i wyposażeniu w multilaser pełnopolowy z trzema laserami włóknowymi TRUMPF o mocy 500 W, użytkownik jest świetnie przygotowany do najbardziej wymagających aplikacji przemysłowych. Maszyna szybko i niezawodnie wykonuje wysokiej jakości elementy z różnych materiałów metalowych, spełniając jednocześnie wysokie wymogi jakości w dziedzinie budowy narzędzi i form, w lotnictwie i astronautyce oraz w technice medycznej. W zestawieniu z zewnętrznym systemem zarządzania detalami i proszkiem oraz systemami monitorującymi marki TRUMPF jest ona przystosowana do przemysłowej seryjnej produkcji addytywnej.

Maksymalna produktywność

3 lasery włóknowe o mocy 500 W naświetlają równocześnie całą komorę obróbkową, zapewniając optymalną jakość powierzchni bez spoin.

Wysoka jakość elementu

Wstępne rozgrzewanie płyty substratu aż do 500°C gwarantuje wysoką jakość elementów oraz sprawny proces produkcyjny.

Budowanie za naciśnięciem przycisku

Automatyczne uruchamianie procesu ułatwia eksploatację maszyny.

Wysokie wykorzystanie maszyny

Szybka i bezpieczna wymiana cylindrów zwierających i materiałowych umożliwia równoległą pracę w czasie głównym.

System mocowania z punktem zerowym umożliwia szybkie zbrojenie

Idealna baza dla kolejnych etapów procesu, takich jak cięcie, frezowanie czy szlifowanie.

Monitoring przemysłowy

Nanoszenie proszku, jeziorko spawalnicze, stan i produktywność maszyn są zawsze pod kontrolą, co zapewnia pełną kontrolę nad jakością części.

TruPrint 5000 to częściowo zautomatyzowana wysokowydajna drukarka 3D. Maszyna za pomocą przycisku automatycznie przejmuje uruchomienie procesu roboczego po włożeniu cylindra roboczego do TruPrint 5000. Pozwala to na zastąpienie ręcznego procesu zbrojenia i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Porównanie czasu multilasera TruPrint 5000 marki TRUMPF
Multilaser pełnopolowy 3 × 500 W

Maksymalna produktywność z pełnopolowym multilaserem firmy TRUMPF: Trzy lasery włóknowe TRUMPF o mocy 500 W naświetlają równocześnie całą komorę obróbkową (100% obszaru zachodzenia) – zapewnia to najwyższą szybkość zmian. Wszystkie lasery można elastycznie przyporządkowywać w komorze obróbkowej, uzyskane elementy odznaczają się optymalną jakością powierzchni bez szwów.

Szeroki wybór materiałów i lepsza jakość elementów dzięki wstępnemu podgrzewaniu nawet do 500°C
Szeroki wybór materiałów i lepsza jakość elementów dzięki wstępnemu podgrzewaniu nawet do 500°C

Wstępne podgrzanie nawet do 500°C pozwala na uzyskanie znacząco lepszej jakości części, co jest szczególnie istotne w branżach narzędziowej i formierskiej, powietrzno-kosmicznej i medycznej. Korzyścią jest m.in. mniej struktur szkieletowych i pęknięć naprężeniowych. Ponadto w przypadku niektórych materiałów obróbka jest możliwa w temperaturze wynoszącej przynajmniej 500°C.

Melt Pool Monitoring
Melt Pool Monitoring

Możliwość korzystania ze szczegółowej kontroli jakości i dokumentacji krok po kroku. Pozwala to na wczesne rozpoznawanie odchyłek procesu i wizualizację krytycznych obszarów elementu. Dane można automatycznie analizować w odniesieniu do elementu referencyjnego. Ponadto można w prosty sposób równolegle obserwować jeziorka spawalnicze.

Zasada cylindrów wymiennych maszyn TruPrint marki TRUMPF
Zasada zintegrowanych cylindrów wymiennych

Szybko wymieniane cylindry zwierające i materiałowe umożliwiają zbrojenie cylindrów i wypakowywanie zadań konstrukcyjnych równolegle do procesu konstrukcyjnego. Skraca to czasy standardowe i pomocnicze oraz podwyższa produktywność maszyny.

Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem
Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem

Użytkownik zyskuje na zbrojeniu i wypakowywaniu jednej lub kilku maszyn równolegle w czasie głównym: Krótkie czasy przepływu dużych ilości proszku oraz zamknięty obieg proszku zapewniają wysoką produktywność i ułatwiają obsługę. Centralne komponenty, stacja sit, stacja wypakowania i silos proszkowy, tworzą przy tym bazę dla przemysłowej produkcji seryjnej.

Cienkie włókno tworzy rezonator dla laserów TruFiber
Wydajny laser marki TRUMPF

Lasery włóknowe o mocy 500 W wykorzystują w pracy fale długości około 1 070 nm. Dzięki indywidualnej regulacji średnicy ogniska w zakresie od 100 do 500 μm reagują elastycznie na różne wymagania w zakresie elementów.

Suwak wykonany addytywnie

Budowa narzędzi i form

Produkcja addytywna umożliwia wytwarzania elementów odlewanych z głębokimi żebrami z zachowaniem bezpieczeństwa procesu. Dzięki chłodzeniu w pobliżu konturów efektywnie unika się przegrzewania półkulistych obszarów geometrii suwaka, dzięki czemu można realizować krótsze czasy cyklu. Równocześnie struktura mikrokrystaliczna części odlewanej jest ulepszana, co pozwala na przenoszenie większych obciążeń.

Star Tracker – uchwyt kamery satelitarnej

Przemysł kosmiczny

W przeciwieństwie do konwencjonalnego procesu wytwarzania metodą frezowania, co wiąże się z usunięciem 95% materiału, wytwarzanie struktury satelity metodami addytywnymi pozwala na redukcję masy o 28% przy jednoczesnym zwiększeniu sztywności o 45%.

Rozdzielacz wtryskowy produkowany metodą generatywną przy użyciu maszyn TruPrint firmy TRUMPF

Budowa narzędzi i form

W tym rozdzielaczu wtryskowym, udoskonalonym dzięki procesowi laserowego wytapiania materiałów proszkowych (LMF), zredukowano liczbę etapów procesu z pięciu do jednego i wyeliminowano miejsca wymagające uszczelnienia. Zbliżone do konturów kanały regulujące temperaturę zapewniają większą wydajność i redukcję kosztów eksploatacji.

Implant wykonany przy użyciu TruPrint 1000

Technika medyczna

Dzięki Laser Metal Fusion osiąga się wysoki stopień indywidualizacji i spełnia się najwyższe wymagania dotyczące materiałów w produktach techniki medycznej.

Lekka budowa kątownika montażowego wygenerowanego za pomocą TruPrint 1000

Lotnictwo i astronautyka

Topologicznie zoptymalizowany projekt tego wspornika, typowego elementu w lotnictwie i astronautyce, umożliwia zaoszczędzenie materiału i ciężaru.

Tuleja komory wstępnej produkowana metodą generatywną za pomocą maszyn TruPrint firmy TRUMPF

Budowa narzędzi i form

Dzięki Laser Metal Fusion (LMF) osiągnięto w tej tulei komory wstępnej optymalną regulację temperatur oraz termiczne odsprzężenie dysz kanałów gorących. Tego typu kanałów regulujących temperaturę nie da się wykonać metodą konwencjonalną.

-/-
TruPrint 5000
Kubatura (siłownik) Durchmesser 300 mm x 400 mm Höhe
Efektywna kubatura (gdy podgrzewanie wstępne >200°C) Durchmesser 290 mm x 400 mm 400 mm Höhe
Tworzywa zdatne do obróbki Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-, Nickelbasis-, Titan-Legierungen. Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage.
Podgrzewanie wstępne (standard) Bis zu 200 °C
Podgrzewanie wstępne (opcja) Bis zu 500 °C
Źródło lasera Laser włóknowy 3 x 500 W
Moc lasera na przedmiocie obrabianym 480 W Maximal
Średnica promienia (możliwość indywidualnego ustawienia) 100 - 500 μm
Grubość warstwy 30 - 150 μm
Prędkość narastania 5 - 180 cm³/h 2
Minimalna mierzalna zawartość tlenu Bis zu 100 ppm
Przyłącze i zużycie  
Przyłącze elektryczne (napięcie) 400 V
Przyłącze elektryczne (natężenie) 32 A
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) 50 Hz
Gaz ochronny Azot, argon
Konstrukcja  
Wymiary (z filtrem, szafą sterowniczą) (szer. x wys. x gł.) 4586 mm x 2026 mm x 1628 mm
Masa (z filtrem, szafą sterowniczą, proszkiem) 7085 kg

TruTops Print z pakietem oprogramowania Siemens NX

Na początku łańcucha procesowego produkcji addytywnej przygotowywane są dane do programu konstrukcji i produkcji 3D. Pakiet oprogramowania TruTops Print z Siemens NX wspomaga użytkownika we wszystkich czynnościach roboczych przetwarzania danych na potrzeby druku 3D. W ten sposób generowane są struktury szkieletowe i elastyczne przyporządkowywanie laserów do komory obróbkowej. Zintegrowany procesor kompilacji bez problemu przenosi dane projektu do odczytywanego przez maszynę pliku zadania konstrukcyjnego. W ten sposób wytwarzane części są dzielone na pojedyncze warstwy, wytwarzane w procesie druku i odpowiednio definiowane są tory lasera. Ponadto oprogramowanie zwiększa wydajność podczas konfiguracji indywidualnych strategii oświetlania elementów. Klarowny cykl pracy pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

Przyrząd do nanoszenia z profilem X

Użytkownik uzyskuje perfekcyjny, jednolity efekt nanoszenia proszku a możliwość korzystania z czterech różnych stron profilu zapewnia długą żywotność przyrządu powlekacza z profilem X oraz bardzo sprawny przebieg procesu.
Wskazówka: ta opcja jest kompatybilna w przypadku wstępnego podgrzania do temperatury 200°C.

Przyrząd do nanoszenia – szczotki z włókna węglowego

Odporne na działanie ciepła szczotki z włókna węglowego umożliwiają szybkie i niezawodne naniesienie proszku, szczególnie w przypadku temperatury wstępnego podgrzania powyżej 200°C.

Dodatkowa kaseta ze szkłem ochronnym do elementów optycznych

W kasecie ze szkłem ochronnym do elementów optycznych znajdują się dodatkowe szkła ochronne do platformy obróbkowej, szkło ochronne do lasera, szkło ochronne do pirometru i szkło ochronne do kamery monitorującej proces. Zintegrowany przedmuch gazu zapobiega szybkiemu zabrudzeniu szkła ochronnego. Aby można wyjąć całą kasetę ze szkłem ochronnym, szkła ochronne mogą być czyszczone także poza maszyną.

Podgrzewanie wstępne nawet do 500°C

Wstępne podgrzanie płyty substratu aż do 500°C pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości części. Zapewnia to niezawodność procesu produkcyjnego w przypadku wielu materiałów w przypadku wielu materiałów – do idealne rozwiązanie do branży, w których klienci mają wysokie wymagania dotyczące aplikacji (wstępne podgrzanie maszyny podstawowej do 200°C).

Rozwiązania monitorujące do produkcji addytywnej

Durch intelligente Monitoringlösungen von TRUMPF lässt sich der Bauprozess der TruPrint Maschinen überwachen und analysieren. Das Angebot umfasst Lösungen für Process-, Condition- sowie Performance Monitoring. So erhalten Sie Transparenz über ihren gesamten Maschinenpark und neben der Möglichkeit auf einen Fernzugriff auch auf eine einfache Archivierung Ihrer Kennzahlen.

Proszek metalu TRUMPF do produkcji addytywnej

Właściwy proszek do aplikacji

Istnieje cały szereg materiałów stosowanych przy drukowaniu 3D detali metalowych. W zależności od tworzywa wynikają z tego różne wartości zadane dla maszyny. W przypadku firmy TRUMPF otrzymuje się maszynę i gwarantujący jakość proszek z jednego źródła. Daje to pewność, że proszek jest optymalnie dostosowany do użycia w TruPrint 5000. Oprócz oferowanych proszków TRUMPF zapewnia odpowiednie zestawy parametrów i płyty podłożowe. W ten sposób otrzymuje się kompletne rozwiązanie. Oferta obejmuje na przykład proszki z obszarów stali szlachetnej, stali narzędziowej, aluminium lub tytanu.

Dla przemysłowej produkcji seryjnej decydujące jest optymalne postępowanie z proszkiem i elementami. System przemysłowego zarządzania detalami i proszkiem marki TRUMPF umożliwia zbrojenie i wypakowywanie jednej lub kilku maszyn równolegle w czasie głównym – zwiększa to produktywność i ekonomiczność dla naszych klientów. Standardowe interfejsy i modułowa budowa gwarantują przy tym najwyższą elastyczność.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Przypisy
  • Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
  • Rzeczywisty współczynnik narastania wynikający z ekspozycji i powłoki. Zależnie od konfiguracji maszyny, parametru procedury, tworzywa i stopnia napełnienia.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.