Wybór kraju/regionu i języka
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

Wysokiej wydajności druk 3D do przemysłowej produkcji seryjnej

Porównanie czasu multilasera TruPrint 5000 marki TRUMPF
Porównanie czasu multilasera TruPrint 5000 marki TRUMPF
Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

Maksymalna produktywność z multilaserem pełnopolowym firmy TRUMPF

Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

TruPrint 5000 z przemysłowym systemem zarządzania częściami i proszkiem

Addytywne systemy produkcyjne

TruPrint 5000

TruPrint 5000 z opcją wstępnego nagrzewania 500°C gwarantuje wysoką jakość elementów oraz sprawny proces produkcyjny.

Szybsza droga do wysokiej jakości elementu 3D

Wysokowydajny, częściowo zautomatyzowany system druku 3D TruPrint 5000 umożliwia przemysłową produkcję seryjną. Funkcje, takie jak opcjonalne podgrzewanie wstępne do temperatury 500°C oraz wyposażenie multilasera pełnopolowego obejmujące trzy lasery włóknowe TRUMPF o mocy 500 W stanowią doskonałe możliwości wykonywania najbardziej wymagających zadań w przemyśle. Maszyna szybko i niezawodnie wykonuje wysokiej jakości elementy z różnych materiałów metalowych, spełniając jednocześnie wysokie wymogi jakości w dziedzinie budowy narzędzi i form, w lotnictwie i astronautyce oraz w technice medycznej. Opcjonalnie wszystkie procesy produkcyjne: przesiewanie, drukowanie, stygnięcie i wytrząsanie proszku mogą się odbywać w atmosferze gazu ochronnego W zestawieniu z zewnętrznym systemem zarządzania detalami i proszkiem oraz systemami monitorującymi marki TRUMPF jest ona przystosowana do przemysłowej seryjnej produkcji addytywnej.

Maksymalna produktywność

3 lasery włóknowe o mocy 500 W naświetlają równocześnie całą komorę obróbkową, zapewniając optymalną jakość powierzchni bez spoin.

Wysoka jakość elementu

Opcjonalne podgrzewanie wstępne płyty substratu do temperatury 500°C zapewnia wysoką jakość elementów oraz procesu konstrukcyjnego. Wszystkie istotne etapy procesu mogą się odbywać w atmosferze gazu ochronnego.

Automatyczne uruchamianie procesu

Automatyczne uruchamianie procesu umożliwia szybkie zbrojenie oraz zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu.

Wysokie wykorzystanie maszyny

Szybka i bezpieczna wymiana cylindrów zwierających i materiałowych umożliwia równoległą pracę w czasie głównym.

System mocowania z punktem zerowym umożliwia szybkie zbrojenie

Idealna baza dla kolejnych etapów procesu, takich jak cięcie, frezowanie czy szlifowanie.

Monitoring przemysłowy

Nanoszenie proszku, jeziorko spawalnicze, stan i produktywność maszyn są zawsze pod kontrolą, co zapewnia pełną kontrolę nad jakością części.

TruPrint 5000 to częściowo zautomatyzowana wysokowydajna drukarka 3D. Po zastosowaniu cylindra roboczego w TruPrint 5000 maszyna, dzięki funkcji automatycznego uruchamiania procesu, przejmuje czynność rozpoczęcia procesu konstruowania. Pozwala to na zastąpienie ręcznego procesu zbrojenia i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Nasze szybkowymienne cylindry robocze i proszkowe skracają czasy przezbrajania, a jednocześnie zwiększają produktywność i wydajność maszyny. Wciąż gorący element stygnie w zamkniętym cylindrze poza maszyną na stanowisku do chłodzenia w obecności gazu ochronnego.
Nasz ekspert ds. produkcji addytywnej objaśnia funkcje maszyny TruPrint 5000.
Nasz ekspert druku 3D wyjaśnia, że optymalny strumień gazu jest decydujący dla solidnego procesu druku 3D.
Porównanie czasu multilasera TruPrint 5000 marki TRUMPF
Multilaser pełnopolowy 3 × 500 W

Maksymalna produktywność z pełnopolowym multilaserem firmy TRUMPF: Trzy lasery włóknowe TRUMPF o mocy 500 W naświetlają równocześnie całą komorę obróbkową (100% obszaru zachodzenia) – zapewnia to najwyższą szybkość zmian. Wszystkie lasery można elastycznie przyporządkowywać w komorze obróbkowej, uzyskane elementy odznaczają się optymalną jakością powierzchni bez szwów.

Szeroki wybór materiałów i lepsza jakość elementów dzięki wstępnemu podgrzewaniu nawet do 500°C
Różnorodność materiałów i lepsza jakość elementów dzięki opcjonalnego podgrzewaniu wstępnemu do temperatury 500°C

Dzięki opcjonalnemu podgrzewaniu wstępnemu do temperatury 500°C w przypadku wielu zastosowań i materiałów w branży budowy narzędzi i form, lotnictwa i astronautyki lub medycyny osiąga się wyraźnie lepszą jakość elementów. Korzyścią w przypadku stopu tytanu (Ti6AI4V) jest m.in. mniej struktur szkieletowych i pęknięć naprężeniowych. Ponadto w przypadku niektórych materiałów, takich jak H11 (1.2343) i H13 (1.2344) obróbka jest możliwa w temperaturze wynoszącej przynajmniej 500°C.

Zasada cylindrów wymiennych maszyn TruPrint marki TRUMPF
Zasada zintegrowanych cylindrów wymiennych

Szybkowymienne cylindry robocze i materiałowe umożliwiają zbrojenie cylindrów i wypakowywanie zadań konstrukcyjnych oraz stygnięcie elementów równolegle do procesu konstrukcyjnego. Skraca to czasy standardowe i pomocnicze oraz podwyższa produktywność maszyny.

Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem
Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem

Użytkownik zyskuje na zbrojeniu i wypakowywaniu jednej lub kilku maszyn równolegle w czasie głównym: Krótkie czasy przepływu dużych ilości proszku oraz zamknięty obieg proszku zapewniają wysoką produktywność i ułatwiają obsługę. Centralne komponenty, stacja sit, stacja wypakowania i silos proszkowy, tworzą przy tym bazę dla przemysłowej produkcji seryjnej. Opcjonalnie wszystkie procesy produkcyjne: przesiewanie, drukowanie, stygnięcie i wytrząsanie proszku mogą się odbywać w atmosferze gazu ochronnego.

Interfejs użytkownika Touchpoint Print

Touchpoint Print jest prostym interfejsem użytkownika do obsługi systemu drukowania 3D. Nawigacja jest intuicyjna i odbywa się za pomocą gestów dotykowych, takich jak np. przesuwanie palcem. Widoki obejmują tylko najważniejsze informacje, a odpowiadające rzeczywistości wizualizacje 3D ułatwiają proces zbrojenia maszyny.

Melt Pool Monitoring
Melt Pool Monitoring

Możliwość korzystania ze szczegółowej kontroli jakości i dokumentacji krok po kroku. Pozwala to na wczesne rozpoznawanie odchyłek procesu i wizualizację krytycznych obszarów elementu. Dane można automatycznie analizować w odniesieniu do elementu referencyjnego. Ponadto można w prosty sposób równolegle obserwować jeziorka spawalnicze.

Suwak wykonany addytywnie

Budowa narzędzi i form

Produkcja addytywna umożliwia wytwarzania elementów odlewanych z głębokimi żebrami z zachowaniem bezpieczeństwa procesu. Dzięki chłodzeniu w pobliżu konturów efektywnie unika się przegrzewania półkulistych obszarów geometrii suwaka, dzięki czemu można realizować krótsze czasy cyklu. Równocześnie struktura mikrokrystaliczna części odlewanej jest ulepszana, co pozwala na przenoszenie większych obciążeń.

Star Tracker – uchwyt kamery satelitarnej

Przemysł kosmiczny

W przeciwieństwie do konwencjonalnego procesu wytwarzania metodą frezowania, co wiąże się z usunięciem 95% materiału, wytwarzanie struktury satelity metodami addytywnymi pozwala na redukcję masy o 28% przy jednoczesnym zwiększeniu sztywności o 45%.

Rozdzielacz wtryskowy produkowany metodą generatywną przy użyciu maszyn TruPrint firmy TRUMPF

Budowa narzędzi i form

W tym rozdzielaczu wtryskowym Laupp GmbH, udoskonalonym dzięki procesowi laserowego wytapiania materiałów proszkowych (LMF), zredukowano liczbę etapów procesu z pięciu do jednego i wyeliminowano miejsca wymagające uszczelnienia. Zbliżone do konturów kanały regulujące temperaturę zapewniają większą wydajność i redukcję kosztów eksploatacji.

Implant wykonany przy użyciu TruPrint 1000

Technika medyczna

Dzięki Laser Metal Fusion osiąga się wysoki stopień indywidualizacji i spełnia się najwyższe wymagania dotyczące materiałów w produktach techniki medycznej.

Lekka budowa kątownika montażowego wygenerowanego za pomocą TruPrint 1000

Lotnictwo i astronautyka

Topologicznie zoptymalizowany projekt tego wspornika, typowego elementu w lotnictwie i astronautyce, umożliwia zaoszczędzenie materiału i ciężaru.

Tuleja komory wstępnej produkowana metodą generatywną za pomocą maszyn TruPrint firmy TRUMPF

Budowa narzędzi i form

Dzięki Laser Metal Fusion (LMF) osiągnięto w tej tulei komory wstępnej optymalną regulację temperatur oraz termiczne odsprzężenie dysz kanałów gorących. Tego typu kanałów regulujących temperaturę nie da się wykonać metodą konwencjonalną.

Przegub Cardana wykonany metodą druku 3D z nagrzewaniem wstępnym 500°C

Lotnictwo i astronautyka

Jeśli przegub Cardana (ang. "gimbal”) zostanie wydrukowany z opcją nagrzewania wstępnego 500°C, znacząco ogranicza się naprężenia własne w elemencie ze stopu Ti6AI4V. Daje to wiele nowych możliwości projektowania, szczególnie w przypadku konstrukcji masywnych elementów.

Uchwyty polerowane

Budowa narzędzi i form

Główny element firmy Reinhard Bretthauer GmbH o wysokim połysku, który został wydrukowany ze stopu H11 z opcją nagrzewania wstępnego 500°C, jest pozbawiony pęknięć i charakteryzuje się gęstością na poziomie ponad 99,9%. Polerowalność jest wyjątkowo wysoka – nie można stwierdzić różnic w porównaniu z produkcją konwencjonalną. Właściwości chłodzenia są porównywalne z miedzią, ale dzięki zintegrowanym kanałom chłodzącym można stabilnie produkować części z tworzywa sztucznego metodą wtryskiwania, a przez to znacząco skrócić czas cyklu.

TruPrint 5000
Kubatura (siłownik) Średnica 300 mm x 400 mm Wysokość
Efektywna kubatura (gdy podgrzewanie wstępne >200°C) Średnica 290 mm x 400 mm Wysokość
Tworzywa zdatne do obróbki Metale spawalne w postaci proszku, np. stale szlachetne, stale narzędziowe i stopy aluminium, tytanu oraz stopy na bazie niklu. Aktualna dostępność materiałów i parametrów na życzenie.
Podgrzewanie wstępne (standard) Do 200 °C
Podgrzewanie wstępne (opcja) Do 500 °C
Maksymalna moc lasera na przedmiocie obrabianym (laser włóknowy TRUMPF) 500 W
Średnica promienia (standard) 80 μm
Grubość warstwy 30 - 150 μm
Prędkość narastania 5 - 180 cm³/h 1
Minimalna mierzalna zawartość tlenu Do 100 ppm
Przyłącze i zużycie  
Przyłącze elektryczne (napięcie) 400 V
Przyłącze elektryczne (natężenie) 32 A
Przyłącze elektryczne (częstotliwość) 50 Hz
Gaz ochronny Azot, argon
Konstrukcja  
Masa (z filtrem, szafą sterowniczą, proszkiem) 7085 kg
Wymiary (z filtrem, szafą sterowniczą) (szer. x wys. x gł.) 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm
Wymiary (z filtrem, szafą sterowniczą) (szer. x gł. x wys.) z opcją wstępnego podgrzewania 500 °C 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm

TruTops Print

Dzięki TruTops Print firma TRUMPF oferuje pasujące rozwiązanie oprogramowania, aby wyciągnąć to, co najlepsze z maszyn TruPrint. Nowoczesny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie funkcje i umożliwia szybki dostęp do wszystkich funkcji. Wysoka elastyczność i indywidualne możliwości przygotowania danych, takie jak segmentowanie, a także intuicyjne i przejrzyste zarządzanie w pełni dostępnymi parametrami zapewniają najwyższą wydajność i znakomitą produktywność przy najlepszych wynikach, jeśli chodzi o jakość druku i powtarzalność. Wysoka jakość utworzonych danych wektorowych w formacie WZA może zostać zweryfikowana zintegrowanym narzędziem BuildJob Viewer.

TruTops Print Multilaser Assistant

Do optymalnego korzystania z multilasera pełnopolowego TruPrint 5000 potrzebna jest funkcjonalność inteligentnego i elastycznego sterowania. Taką funkcjonalność zapewnia wbudowana w TruTops Print aplikacja Multilaser Assistant, w której konfigurowany jest podział laserów, co pozwala zoptymalizować zadanie konstrukcyjne pod względem produktywności i jakości. Ponadto w aplikacji tej istnieje możliwość wizualizacji kolejności obróbki oraz prognozowania czasu produkcji.

Przygotowanie danych pasujące do cyklu pracy

Do płynnego cyklu przygotowywania danych TruTops Print jest już połączony z licznymi systemami CAD/CAM.
Oprócz udostępniania danych za pomocą TruTops Print oferujemy również alternatywne oprogramowania – do możliwie największej elastyczności przy przedstawianiu cyklu pracy. W ten sposób na przykład szeroko rozpowszechnione i ugruntowane w przemyśle rozwiązania Magics Materialise i Siemens NX należą do portfolio oprogramowania firmy TRUMPF. To Państwo decydują, które rozwiązanie do przygotowywania danych jest dla Państwa najlepsze.

Przyrząd do nanoszenia z profilem X

Użytkownik uzyskuje perfekcyjny, jednolity efekt nanoszenia proszku a możliwość korzystania z czterech różnych stron profilu zapewnia długą żywotność przyrządu powlekacza z profilem X oraz bardzo sprawny przebieg procesu.
Wskazówka: ta opcja jest kompatybilna w przypadku wstępnego podgrzania do temperatury 200°C.

Przyrząd do nanoszenia – szczotki z włókna węglowego

Odporne na działanie ciepła szczotki z włókna węglowego umożliwiają szybkie i niezawodne naniesienie proszku, szczególnie w przypadku temperatury wstępnego podgrzania powyżej 200°C.

Podgrzewanie wstępne nawet do 500°C

Wysoką jakość elementów osiąga się poprzez opcjonalne podgrzewanie wstępne płyty substratu do temperatury 500°C. Zapewnia to niezawodność procesu produkcyjnego w przypadku wielu materiałów w przypadku wielu materiałów – do idealne rozwiązanie do branży, w których klienci mają wysokie wymagania dotyczące aplikacji (wstępne podgrzanie maszyny podstawowej do 200°C). Połączenie przemysłowej zasady wymiennych cylindrów ze stacją chłodzącą umożliwia stygnięcie gorącego zadania konstrukcyjnego równolegle do produkcji W ten sposób zwiększa się produktywność drukarki 3D.

Rozwiązania monitorujące do produkcji addytywnej

Inteligentne rozwiązania monitorujące marki TRUMPF pozwalają profesjonalnie kontrolować i analizować procesy konstrukcyjne maszyn TruPrint. Polega to na rejestrowaniu i przetwarzaniu danych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków i efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na HMI maszyny TruPrint. Produkt TruTops Monitor zapewnia także pełną przejrzystość danych całego parku maszynowego oraz możliwość dostępu zdalnego do maszyny albo poprzez pulpit albo mobilnie za pomocą aplikacji Mobile Control.

Dla przemysłowej produkcji seryjnej decydujące jest optymalne postępowanie z proszkiem i elementami. System przemysłowego zarządzania detalami i proszkiem marki TRUMPF umożliwia zbrojenie i wypakowywanie jednej lub kilku maszyn równolegle w czasie głównym – zwiększa to produktywność i ekonomiczność dla naszych klientów. Standardowe interfejsy i modułowa budowa gwarantują przy tym najwyższą elastyczność.

Proszek metalu TRUMPF do produkcji addytywnej

Proszki i parametry

Wysokiej jakości proszek metalu stanowi podstawę niezawodnych warunków procesu podczas produkcji addytywnej. Połączenie zalecanych proszków i prawidłowych parametrów prowadzi do wysokiej jakości właściwości materiału w przypadku elementów drukowanych w technologii 3D.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Przypisy
  • Rzeczywisty współczynnik narastania wynikający z ekspozycji i powłoki. Zależnie od konfiguracji maszyny, parametru procedury, tworzywa i stopnia napełnienia.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
E-mail
Na żywo
Salon wystawowy produkcji addytywnej Więcej informacji
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji Wsparcie kwalifikacji IQ/OQ Więcej informacji
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt