Wybór kraju/regionu i języka
Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem
Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem
Addytywne systemy produkcyjne

Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem

Optymalne postępowanie z proszkiem dla najwyższej produktywności

Addytywne systemy produkcyjne

Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem

TruPrint 2000 ze stacją przygotowania proszku

Komponenty TruPrint do zarządzania proszkiem i detalami

Dla przemysłowej, seryjnej produkcji addytywnej decydujące jest optymalne postępowanie z proszkiem i elementami. Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem firmy TRUMPF pozwala zwiększyć produktywność i ekonomiczność produkcji, bo dzięki niemu możliwe jest równoległe zbrojenie i wypakowywanie w czasie głównym jednej lub kilku maszyn TruPrint.

Użytkownicy zawdzięczają najwyższą elastyczność standardowym interfejsom oraz modułowej budowie. Do centralnych komponentów oprócz stacji wypakowywania i wytrząsania proszku zaliczamy także stację odsiewającą, stację przygotowania proszku i silosy proszku.

Jednocześnie nadają się one do wielu maszyn i mogą być używane zarówno do maszyn serii TruPrint, jak również stanowić uzupełnienie całej przemysłowej linii produkcyjnej. Dzięki temu procesy związane z proszkiem, budową i detalami mogą odbywać się równolegle.

Wysoka produktywność

Dzięki równoległemu zbrojeniu i wypakowywaniu w czasie głównym pracuje się produktywniej i ekonomiczniej.

Czystość w produkcji

Ze względu na zamknięty obieg proszku praca przez cały czas przebiega w czystym i bezpiecznym środowisku

Krótkie czasy przepływu

Zyskiem użytkownika jest wysoki stopień automatyzacji i wysoka wydajność – nawet przy dużych ilościach proszku.

Duża elastyczność

Ze względu na modułową budowę i standardowe interfejsy korzysta się z maksymalnej elastyczności w procesie produkcji.

Manipulacja proszkiem w atmosferze gazu ochronnego

Manipulacja proszkiem podczas bezczynności spełnia najwyższe wymagania dotyczące jakości i pozwala na udokumentowanie tego procesu.

Przemysłowy system zarządzania detalami i proszkiem do maszyn TruPrint firmy TRUMPF
Zasada wymiennych cylindrów umożliwia skrócenie czasów pomocniczych i czasów przestoju addytywnych systemów produkcyjnych, co przekłada się na wzrost produktywności.
Nasze szybkowymienne cylindry robocze i proszkowe skracają czasy przezbrajania, a jednocześnie zwiększają produktywność i wydajność maszyny. Wciąż gorący element stygnie w zamkniętym cylindrze poza maszyną na stanowisku do chłodzenia w obecności gazu ochronnego.
Modułowe uzupełnienie przemysłowej produkcji addytywnej produktami systemu zarządzania proszkiem i detalami TRUMPF
Modułowe uzupełnienie posiadanych maszyn TruPrint

Wszystkie komponenty przemysłowego systemu zarządzania detalami i proszkiem można zestawiać w układzie modułowym. W zależności od scenariusza produkcji przemysłowej można stworzyć tym sposobem perfekcyjną kombinację maszyny i komponentów do bezpiecznego operowania proszkiem i detalami, opcjonalnie także w atmosferze gazu ochronnego. Chętnie pomożemy Państwu w optymalnym zestawieniu maszyn TruPrint i poszczególnych wariantów produktów przemysłowego systemu zarządzania detalami i proszkiem.

Równoległe procesy dzięki przemysłowemu zarządzaniu proszkiem i częściami firmy TRUMPF
Wykonywanie procesów równoległych

Procesy związane z proszkiem, budową i detalami mogą odbywać się równolegle. Komponenty przemysłowego procesu związanego z detalami i proszkiem składają się na zamknięty obieg proszku. W ten sposób uzyskuje się czyste i bezpieczne otoczenie produktu, a także oszczędza czas.

Rozdzielenie procesów związanych z proszkiem i budową

Warto skorzystać z bezpiecznej obsługi dzięki prostemu oddzieleniu obszarów proszku i produkcyjnego podczas produkcji seryjnej. Komponenty przemysłowego systemu zarządzania detalami i proszkiem można wykorzystywać także w wielu maszynach TruPrint.

Zasada cylindrów wymiennych w maszynach TruPrint marki TRUMPF
Zasada cylindrów wymiennych

Warto optymalnie wykorzystać maszynę: zintegrowana zasada cylindrów wymiennych powoduje, że czasy przezbrajania skracają się, co jednocześnie zwiększa produktywność. Podczas gdy maszyna TruPrint drukuje element, można przesiewać proszek w cylindrze materiałowym, a cylinder roboczy jest przezbrajany. Po ukończeniu zadania konstrukcyjnego cylinder roboczy i cylinder materiałowy są zamieniane na przygotowane cylindry, a maszyna produkuje dalej. Cylinder roboczy jest przenoszony do stacji rozpakowującej razem z elementami w łożu proszku, a tam następuje ergonomiczne oczyszczanie z proszku.

Zasada dwóch poziomów

Możliwość skrócenia czasu i obniżenia kosztów dzięki przejściowej bezczynności maszyny: przed dostarczeniem cylindra roboczego lub materiałowego następuje zamknięcie go za pomocą pokrywy cylindra Aby w komorze procesowej nic się nie działo podczas otwierania i odbioru cylindra, do zamykania jej wykorzystywana jest kolejna pokrywa – pokrywa komory roboczej. Pozwala to bezpośredni montaż kolejnego dostarczanego tam cylindra.

Krótki przegląd        
Zakres usług

Stacja rozpakowująca do zabezpieczania, zewnętrznego rozpakowania elementów w komorze rękawicowej przez odessanie proszku.

Przesiewarka wibracyjna do napełniania cylindra zapasowego z oczyszczaniem ultradźwiękowym, przenośnikiem podciśnieniowym, wagą i szafą sterowniczą

Standardowe pojemniki magazynowe i transportowe

Stacja przygotowania proszku do jego przenoszenia i przesiewania

Zawartość

Komora rękawicowa z dostępem przez rękawice
Oświetlenie strefy roboczej
Elektryczna oś przesuwna
Magazyn obrotowy
Układ sterowania

Przesiewarka
Waga
Szafa sterownicza
Czujnik tlenu (opcja)

Silos proszku z kolankiem rurowym i doprowadzeniem powietrza
Modułowe rozszerzenie
Czujnik tlenu (opcja)

Przesiewarka
Waga
Kołpak ochronny proszku

Kompatybilność

TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000

Napęd Elektryczny port; obracanie ręczne - - -
Parametry        
Wydajność sita - do ok. 100 l/h; ok. 400 kg/h 2 - do ok. 15 l/h; ok. 50 kg/h 2
Sito - Powierzchnia sita 2800 cm2; szerokość oczek 63 μm 3 - Powierzchnia sita 600 cm2; szerokość oczek 63 μm 3
Wydajność transportu do ok. 100 l/h 1 do ok. 100 l/h 1 do ok. 100 l/h 1 -
Pojemność zbiornika proszku - - Pojemność silosu: 30/80/130/180 l -
Przyłącze i zużycie        
Przyłącze elektryczne (napięcie) 325 - 525 V 208 - 550 / 230 - 400 V - 100 - 230 V
Przyłącze elektryczne (natężenie) 16 A 16 A - 7,5 / 3,5 A
Przyłącze elektryczne (częstotliwość sieciowa) 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz - 50 Hz / 60 Hz
Sprężone powietrze 7 bar 6 bar 6 bar -
Gaz ochronny - Argon, azot (opcja) Argon, azot (opcja) Argon, azot (opcja)
Konstrukcja        
Strefa robocza (szer. x wys. x gł.) 990 mm x 965 mm x 990 mm - - -
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm 670 mm x 1600 mm x 600 mm 1008 mm x 2090 mm x 755 mm
Masa 750 kg 500 kg maks. 800 kg 4 400 kg

Stacja wytrząsania proszku

Nasze stacje wytrząsania proszku z hydrauliczną osią podnoszenia i ręcznymi osiami obrotowymi umożliwiają bezpieczne usunięcie proszku z maszyny. Korzyścią jest nie tylko wysoka dostępność maszyny, ale także wysoki stopień czystości zadania konstrukcyjnego uzyskiwany dzięki wspomaganiu wibracjami – także w przypadku skomplikowanych geometrii elementów. Zaangażowanie operatora jest niewielkie. Opcjonalnie oferujemy wytrząsanie proszku w atmosferze gazu ochronnego, włącznie z regulacją i monitorowaniem przepływu gazu ochronnego.

Stacja wypakowywania, TruPrint 3000

Stacha wypakowywania

Dzięki stacji wypakowywania operator może bezpiecznie wprowadzić nowy proszek metalu do obiegu druku 3D, nie stykając się z nim. Dodatkowo, nie dotykając proszku, można oddzielać elementy od łoża proszkowego poza obrębem maszyny, co poprawia jej dostępność. Zasada cylindrów wymiennych maszyn TruPrint (TruPrint 3000 i TruPrint 5000) umożliwia łatwe wsunięcie cylindrów zwierających do stacji rozpakowującej zaraz po zakończeniu procesu budowy. Nawet złożone elementy można bardzo łatwo czyścić dzięki indywidualnie ustawianym dyszom ssącym, którymi steruje się przez rękawice. W ten sposób unika się bezpośredniego kontaktu z proszkiem. Obrotowy cylinder zwierający i elektryczny napęd mechanizmu podnoszenia zapewniają optymalny dostęp do stacji.

Stacja sita z przenośnikiem próżniowym, TruPrint 3000

Stacja sita z przenośnikiem próżniowym

Stacja sita umożliwia bardzo wydajny, automatyczny proces przesiewania z czyszczeniem ultradźwiękowym do przemysłowego przetwarzania proszku metalowego. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji stacja może pracować bez udziału operatora. Duża powierzchnia sita i automatyczne dodawanie proszku z przenośnika próżniowego zapewniają wysoką zdolność przerobową sita przy niezmiennej jakości proszku. Dzięki zintegrowanemu przenośnikowi próżniowemu można przesiewać materiał z dowolnych pojemników i za pomocą funkcji odważania napełniać w miarę potrzeby wybrane pojemniki. Bezpieczne odsysanie lub doprowadzanie dużych ilości proszku – ta sztuka udaje się także za sprawą przenośnika próżniowego, który można szybko podłączyć do stacji sita. Wbudowany filtr dodatkowy HEPA (high efficiency-particular airfilter) gwarantuje bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa operatora i środowiska. Dla klientów, którzy mają większe wymagania w zakresie zarządzania proszkami, opcjonalnie możliwe jest przesiewanie pod osłoną gazów ochronnych (obojętnych) – z użyciem albo argonu albo azotu przy zawartości tlenu resztkowego poniżej 1%, 3% lub 5%. Użytkownik otrzymuje zestaw instalacyjny w tym czujnik tlenu, a także rozszerzenie interfejsu użytkownika do regulacji oraz monitoringu gazu ochronnego podczas procesu przesiewania. Modułowe urządzenia peryferyjne pozwalają na wykonanie dozbrojenia także w późniejszym momencie.

Silos do składowania proszku, urządzenie peryferyjne produkty TruPrint

Silos proszkowy

Silos proszkowy umożliwia bezpieczne magazynowanie i transportowanie oraz wydajne napełniane dużych ilości proszku w standardowym pojemniku. Przy czym pojemność można indywidualnie dostosować, wybierając spośród trzech różnych wielkości (30, 80 i 130 litrów). Silos proszkowy dostosowuje się elastycznie do zapotrzebowania w danej aplikacji. Pojemnik bazowy można łatwo powiększyć, manipulując opaskami zaciskowymi. Opaski zaciskowe dają się równie szybko zdemontować na czas czyszczenia. Poza tym silos proszkowy można łatwo przetransportować standardowym podnośnikiem. Można też zamocować przenośnik próżniowy na silosie proszkowym, aby łatwiej i bezpieczniej odsysać lub doprowadzać większe ilości proszku. Opcjonalnie możliwe jest także przemieszczanie proszku pod osłoną gazów ochronnych. Dzięki temu można regulować i kontrolować przepływ gazu ochronnego podczas magazynowania. Protokół kontrolny pozwala na równoległe monitorowanie nawet trzech silosów. Ze względu na zastosowaną koncepcję modułowych urządzeń peryferyjnych, wykonanie dozbrojenia jest w prosty sposób możliwe także w późniejszym momencie.

Stacja przygotowania proszku

Koncepcja bezczynności maszyny TruPrint 2000 ze stacją przygotowania proszku umożliwia bardzo prostą obsługę proszku i części w atmosferze gazu ochronnego. Zamknięty obieg pozwala na efektywne unikanie kontaktu proszku i zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy. Poza tym materiał nie ulega degradacji ze względu na minimalny kontakt z tlenem. Stację przygotowania proszku można używać jednocześnie z wieloma maszynami serii TruPrint.

Stacja chłodząca

Oddzielna stacja chłodzenia do chłodzenia cylindra roboczego równolegle do produkcji po zadaniu konstrukcyjnym w temperaturze 500°C odznacza się wieloma zaletami: czas przestoju maszyny zmniejsza się, a jakość proszku pozostaje na tym samym poziomie, ponieważ podczas procesu stygnięcia efektywnie zapobiega się wewnętrznym procesom utleniania proszku. Można więc bez problemu ponownie wykorzystywać proszek. Stacja chłodząca jest uzyskiwana z opcjonalnym nagrzewaniem wstępnym 500°C.

Zamknięty obieg proszku

Właściwy proszek do aplikacji

Komponenty przemysłowego systemu zarządzania detalami i proszkiem składają się na zamknięty obieg proszku. Wykonując równolegle czynności związane z proszkiem, budową i detalem tworzy się czyste i bezpieczne środowisko produkcji.

Proszek metalu TRUMPF do przemysłowej produkcji addytywnej

Oferta TRUMPF obejmuje na przykład proszki z obszarów stali szlachetnej, stali narzędziowej lub tytanu. TRUMPF oferuje właściwy proszek metalowy oraz parametry dopasowane do aplikacji użytkownika.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Przypisy
  • w połączeniu z przenośnikiem podciśnieniowym
  • zależnie od tworzywa
  • inna szerokość oczek na zamówienie (80 µm, 100 µm)
  • dopuszczalna masa netto; masa własna 35 kg

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

TruPrint 3000, elastyczne rozwiązanie do przemysłowego druku 3D
TruPrint 3000

Czy chcieliby Państwo bardziej elastycznie produkować skomplikowane elementy, kontynuując przy tym wytwarzanie seryjne? Zapraszamy do odkrycia TruPrint 3000 firmy TRUMPF z automatyzacją i zintegrowanym zarządzaniem częściami i proszkiem.

TruPrint 5000
TruPrint 5000

Produkt TruPrint 5000 umożliwia przemysłową produkcję seryjną. Dzięki wysokowydajnym, częściowo zautomatyzowanym procesom generatywnym można szybciej otrzymać gotowy element trójwymiarowy.

Historia sukcesu firmy toolcraft

Drukowanie 3D wchodzi do branży zaawansowanych technologii! Firma toolcraft – klient firmy TRUMPF korzysta z produkcji addytywnej podczas produkcji części, stosowanych w przemyśle samochodowym, branży półprzewodnikowej i technologii medycznej. Zapraszamy do przeczytania, jak całościowe rozwiązania firmy TRUMPF pomagają naszemu klientowi.

Kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
E-mail
Na żywo
Salon wystawowy produkcji addytywnej Więcej informacji
Downloads
Serwis i kontakt