Wybór kraju/regionu i języka

Oseon Workflow

Oseon Go cyfryzuje wszystkie istotne procesy w Twojej produkcji. 

Oseon Grow oferuje rozszerzone możliwości wersji Go w obszarach magazynu, logistyki i interfejsów. 

Całkowite usieciowienie uzyskają Państwo za pomocą Oseon Flow.

1. Przygotowanie zlecenia

Podczas przygotowywania pracy zlecenia produkcyjne są tworzone szybko i łatwo lub importowane przez interfejs i włączane do planu produkcji.

Więcej informacji

2. Cięcie detali

Aplikacja internetowa na tablecie zapewnia ukierunkowane wsparcie dla pracowników produkcyjnych. Wyświetla istotne informacje o zadaniu oraz instrukcje krok po kroku. 

Więcej informacji

3. Sortowanie

Wsparcie graficzne aplikacji internetowej upraszcza rozdzielanie detali, zarówno bezpośrednio przy maszynie, jak i na osobnym stanowisku pracy.

Więcej informacji

4. Logistyka wewnętrzna

Automatyczne planowanie i uruchamianie transportów zawsze zapewnia przepływ materiału. Masz wiedzę o zapasach i aktualnym stanie zamówień oraz wiesz, gdzie będą potrzebne w  następnej kolejności.

Więcej informacji

5. Gięcie

Dzięki aplikacji internetowej pracownicy przy prasach krawędziowych otrzymują wszystkie ważne informacje o zleceniach produkcyjnych i programach gięcia. Zredukowane do niezbędnego minimum i bezpośrednio na stanowisku pracy.

Więcej informacji

6. Spawanie

Oseon integruje również niesieciowe systemy produkcji z przepływem produkcji. W tym celu aplikacja przekazuje wszystkie istotne informacje operatorowi maszyny na tablecie.

Więcej informacji

7. Spawanie sworzni gwintowanych

Manualne stanowiska pracy są w pełni zintegrowane z aplikacją internetową. Instrukcje krok po kroku zapewniają wysoki poziom niezawodności procesu nawet dla niedoświadczonych pracowników.

Więcej informacji

8. Montaż

Dzięki Oseon mobilny dostęp do instrukcji pracy i rysunków jest możliwy dla pracowników montażu. Zwiększa to wydajność i niezawodność procesu.

Więcej informacji

9. Analytics

Oseon Analytics zapewnia wgląd w całą produkcję w każdej chwili i natychmiastowe powiadomienia w przypadku usterek. Rozbudowane pulpity zapewniają wysoki poziom przejrzystości.

Więcej informacji

Przygotowanie zlecenia

Procesy przygotowania pracy są zintegrowane w oprogramowaniu Oseon. Interfejsy umożliwiają komunikację z sąsiednimi obszarami, takimi jak programowanie. Narzędzie do planowania produkcji ułatwia planowanie produkcji.  Dostarcza wiarygodnych informacji na temat terminów dostaw, uwzględniając możliwości stanowska pracy i aktualny stan produkcji. Papier nie jest potrzebny, a wszyscy pracownicy działu produkcji są połączeni w jednej sieci

Cięcie detali

Dzięki Oseon pracownicy działu produkcji na hali produkcyjnej (np. operatorzy wycinarek i wykrawarek laserowych 2D) mają zawsze pod ręką wszystkie ważne informacje dotyczące własnej produkcji. Zapewnia to przejrzystość i większą niezawodność procesu, a informacje zwrotne o zleceniu są przekazywane cyfrowo. Dzięki temu również zużycie papieru jest ograniczone do minimum.

Sortowanie

Kolorowe oznaczenia w aplikacji pokazują pracownikom działu produkcji dokładnie, które detale należą do zlecenia produkcyjnego, montażu lub zlecenia klienta. Dla jeszcze większej wydajności detale są rezerwowane na paletach lub w pojemnikach w tym samym kroku roboczym i tworzone są zlecenia transportowe do następnej stacji roboczej – jest to ogromne uproszczenie, które zwiększa przejrzystość i niezawodność procesu.

Logistyka wewnętrzna

Pod uwagę brane są ręczne i automatyczne pojazdy transportowe, w zależności od dostępności. Pracownicy działu logistyki są informowani o zleceniach transportowych za pośrednictwem aplikacji internetowej i cyfrowo wspierani w swojej pracy. Płynna współpraca zwiększa efektywność przepływu materiałów. Oseon wspiera również zarządzanie zapasami w magazynach ręcznych, automatycznych lub dużych – w zależności od potrzeb.

Gięcie

Na tablecie lub monitorze maszyny Oseon udostępnia programy gięcia odpowiednie do załadowanych zleceń produkcyjnych. Wyświetlana jest dostępność części do gięcia wraz z odpowiednimi priorytetami. Dla większej elastyczności wspierane jest zarządanie pulami gięciai przyporządkowanie maszyny do gięcia Rezerwacja odbywa się wygodnie za pomocą aplikacji i wprowadza przejrzystość do hali produkcyjnej.

Spawanie

Aplikacja internetowa pokazuje pracownikom wszystkie informacje istotne dla zlecenia pracy na danej stacji. Zlecenia produkcyjne i priorytety, rysunki, niezbędne materiały wraz z miejscami składowania oraz instrukcje pracy i bezpieczeństwa są przedstawione w jasny sposób. Rezerwacja postępu prac odbywa się po prostu za pośrednictwem aplikacji.

Spawanie sworzni gwintowanych

Oseon integruje stanowiska pracy ręcznej z sieciowym procesem produkcyjnym, umożliwiając przeglądanie rysunków i list części oraz rezerwację materiałów i tworzenie raportów o brakach w sposób cyfrowy bezpośrednio na stacji roboczej. Postępy produkcji są raportowane do systemu za pomocą aplikacji, a zlecenia transportowe są rejestrowane do dalszych procesów poprzez automatyczną rezerwację w stacjach dokowania.

Montaż

Oseon cyfrowo integruje stanowiska montażowe z produkcją. Instrukcje i rysunki 3D zapewniają przejrzystą instrukcję pracy. Dostępność detali z wcześniejszych operacji, które są wymagane do zlecenia produkcyjnego, jest wyświetlana poprzez aplikację internetową. Żadne pytanie nie pozostaje więc bez odpowiedzi. Ostateczna realizacja zamówienia jest zgłaszana cyfrowo do systemu po naciśnięciu przycisku.

Analytics

Możliwości oceny i raporty o stanie maszyn i stanowisk pracy umożliwiają ciągłe i przejrzyste przedstawianie wyników produkcji. Wykorzystaj te informacje wraz ze swoimi pracownikami do aktywnego zarządzania halą produkcyjną. Podsumowując, rozwiązanie skraca czas produkcji i dostawy oraz przyspiesza reagowanie na życzenia klientów.

Serwis i kontakt