Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruTops Bend
TruTops Bend
Oprogramowanie

TruTops Bend

Skumulowana specjalistyczna wiedza na temat gięcia

Bezpieczne programy gięcia

TruTops Bend wspiera procesy, wykorzystując cały know-how firmy TRUMPF na temat gięcia. Oprogramowanie służy do intuicyjnego opracowywania programów gięcia do zautomatyzowanych komór gięcia: TruTops Bend umożliwia programowanie komory gięcia nie tylko na maszynie, lecz także w trybie offline - czyli na stanowisku pracy, równolegle w czasie głównym do produkcji. Redukuje to znacznie czasy pomocnicze, podnosząc jednocześnie dostępność maszyny.

Inteligentne programowanie

TruTops Bend oblicza optymalną kolejność gięcia i ustala prawidłową kombinację narzędzi.

Wydajna obróbka

Nowoczesne algorytmy obliczają optymalne drogi przesuwu.

Programowanie równoległe w czasie głównym

TruTops Bend, Hauptzeitparallele Programmierung

Programowanie równoległe w czasie głównym

TruTops Bend umożliwia programowanie komory gięcia nie tylko na maszynie, lecz także w trybie offline - czyli na stanowisku pracy, równolegle w czasie głównym do produkcji. Redukuje to znacznie czasy pomocnicze, podnosząc jednocześnie dostępność maszyny. Eliminowany jest czasochłonny proces teach na maszynie. Dzięki temu komora gięcia pracuje produktywnie bez przerwy.

Minimalny czas programowania

Minimalny czas programowania

Wszystkie komponenty procesów gięcia, jak prasa krawędziowa, BendMaster i chwytaki są zintegrowane z interfejsem programisty. Automatyczne obliczenia wspomagają i optymalizują wybór narzędzi, określanie kolejności gięcia i dokładnej pozycji chwytaków. Nowoczesne algorytmy obliczają ponadto optymalne drogi przesuwu. Minimalizuje to czas programowania.

Programowanie TruBend Cell 5000 z zastosowaniem chwytaka ssawkowego

Programowanie TruBend Cell 5000 z zastosowaniem chwytaka szczękowego

- / -

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.