Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruTops Fab Modul Purchase
TruTops Fab Modul Purchase
Oprogramowanie

TruTops Fab – moduł Purchase

Zakupy pod kontrolą

Wszystkie procesy zakupowe pod kontrolą

TruTops Fab moduł Purchase wspiera procesy zakupowe. Umożliwia łatwe i skuteczne tworzenie zamówień i zarządzanie nimi. Poprzez TruTops Fab moduł Purchase można się zwrócić do dostawców z zapytaniem lub bezpośrednio zrealizować zamówienia. Można również zarządzać fakturami, płatnościami i kredytami.

Automatyczne propozycje zamówień

Przy niskim poziomie zapasów w magazynie odpowiednie propozycje zamówień mogą być generowane automatycznie.

Zintegrowany system zarządzania dostawcami

Przegląd dostawców mogących realizować dostawy na wymaganych warunkach.

Optymalizacja zakupów

Wszystkie zamówienia i wzorce zamówień można oceniać przez określony czas, aby zoptymalizować zakupy.

Usprawnienie planowania zakupów

TruTops Fab Modul Purchase, Übersicht Bestellvorschläge

Usprawnienie planowania zakupów

Tworzenie i zarządzanie zamówieniami oparte na systemie w TruTops Fab moduł Purchase gwarantuje przejrzystość i większą wydajność w zakupach. Umożliwia zarządzanie zapytaniami, zamówieniami, fakturami i związanymi z nimi przepływami pieniężnymi. Propozycje zamówień i terminy dostaw mogą być generowane na podstawie minimalnych zapasów w magazynach. Do każdego zamówienia wyświetlany i monitorowany jest aktualny status w TruTops Fab moduł Purchase. Na pierwszy rzut oka widać, czy zamówienie jest realizowane terminowo czy nie.

Zlecanie i kontrolowanie produkcji zewnętrznych

TruTops Fab Modul Purchase, Übersicht Bestellungen

Zlecanie i kontrolowanie produkcji zewnętrznych

Operacjami, które mają być wykonywane poza zakładem, można zarządzać w obszarze "produkcja zewnętrzna". Tworzy się zapytania i zamówienia na produkcje zewnętrzne, którymi można zarządzać za pomocą wprowadzenia surowca i faktury przychodzącej. Gdy wszystkie detale z operacji zostaną zaksięgowane jako wprowadzenie surowca, operacja jest automatycznie zgłaszana jako zakończona. TruTops Fab moduł Purchase jest stopniem rozbudowy TruTops Fab dla procesów handlowych.

Produkty oprogramowania, które idealnie uzupełniają TruTops Fab moduł Purchase

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.