Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookie w celu zapewnienia jej funkcjonalności. Jeżeli chcą Państwo zezwolić na używanie przez nas plików cookie również do innych celów, należy kliknąć tutaj. Informacje dotyczące wyłączenia plików cookie i ochrony danych osobowych
TruTops Fab Modul Quickjob
TruTops Fab Modul Quickjob
Oprogramowanie

TruTops Fab moduł Quickjob

Łatwe kontrolowanie produkcji

Łatwe wprowadzanie do systemu kontroli produkcji

Łatwe wprowadzanie do systemu kontroli produkcji

TruTops Fab moduł Quickjob pozwala na kontrolowanie i przejrzyste zarządzanie zleceniami produkcji. Nadzoruje i kontroluje wszystkie zlecenia maszynowe. Maszyna automatycznie informuje o statusie zlecenia. Umożliwia to bardziej efektywne sterowanie zleceniami.

Produkcja bez papieru

Automatyczna kontrola produkcji bez papieru dzięki informacji zwrotnej o postępie realizacji zlecenia

Stała przejrzystość

Przegląd statusu produkcji oraz zatrzymań, bieżące programy i status zlecenia.

Zużycie materiału i czas obróbki pod kontrolą

System automatycznie przekazuje informacje o zużyciu materiału i czasach obróbki

Pełna kontrola wydajności dla optymalnego wykorzystania

Optymalne wykorzystanie dzięki aktualizacji czasu rzeczywistego stanu zlecenia i wszystkich zleceń dotyczących detali.

Elastyczne interfejsy

Oszczędność czasu i unikanie błędów dzięki interfejsom do systemu IT

Lepsze planowanie produkcji

TruTops Fab Modul Quickjob, Kapazitätsauslastung

Lepsze planowanie produkcji

TruTops Fab moduł Quickjob pozwala planować zlecenia odpowiednio do posiadanych stanowisk pracy, mocy przerobowych i czasów zmian, które zdefiniowano w systemie zarządzania stanowiskami pracy. Przegląd wydajności automatycznie przejmuje czasy z programu. To daje wiarygodną bazę danych w czasie rzeczywistym do celów planowania.

Automatyczna produkcja

TruTops Fab Modul Quickjob, Grafische Vereinzelung

Automatyczna produkcja

TruTops Fab moduł Quickjob przenosi pakiety produkcyjne bezpośrednio do planu produkcji maszyny i kontroluje wszystkie zlecenia maszyny. Maszyna automatycznie informuje o gotowych zleceniach i czasach obróbki, dzięki czemu ręczne księgowanie jest zbędne. Pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnić bezpieczeństwo procesu. System automatycznie przekazuje informacje o czasach i zużyciu materiału dla każdego zlecenia produkcyjnego, co stanowi optymalne podstawy planowania.

Opcja graficznego oddzielenia części laserowych ułatwia pobieranie części z palety. Dzięki opcji drukowania etykiet można drukować niestandardowe etykiety i dokumenty produkcyjne do aktualnych zamówień.

Produkty oprogramowania, które idealnie uzupełniają Quickjob

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.