Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.

Efektywna produkcja małych wielkości partii

Przemysł się zmienia. Popyt na szerszą gamę produktów, która wiąże się z mniejszą wielkością partii skutkuje w dziedzinie obróbki blach coraz większą złożonością produkcji. W rezultacie musimy sprostać większemu wyzwaniu: nakłady związane z poprzedzającymi i późniejszymi etapami są takie same. Poszukiwane są efektywne i wysoce elastyczne rozwiązania. Produkty oprogramowania TruTops umożliwiają kontrolowanie tych pośrednich procesów, redukcję nakładów i ekonomiczną produkcję mniejszych partii. Ponadto oprogramowanie dla produkcji zwiększa transparentność zleceń i skraca czas cykli na wszystkich etapach.

Właściwe oprogramowanie dla każdego etapu procesu

Planowanie

Dokładne planowanie jest podstawą maksymalnego wykorzystania maszyny i szybkiej dostawy do klienta.

Przygotowanie

Dzięki oprogramowaniu TruTops użytkownicy mają wystarczającą ilość czasu na efektywne przygotowanie pracy.

Produkcja

Produkcja połączona zmniejsza ryzyko błędu przy coraz mniejszych seriach i zwiększa zyskowność.

Sterowanie i optymalizacja

Dzięki oprogramowaniu i analizie danych można szybko sterować procesami i optymalizować je na bieżąco.

System zarządzania

Połączone zarządzanie optymalizuje wcześniejsze i późniejsze procesy robocze i pozwala zaoszczędzić czas.

Sieć cyfrowa

Maszyny i IT łączą się cyfrowo w fabrykę Smart Factory.

Serwis i kontakt