Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.

Zarządzanie

Niezależnie od wielkości serii poprzedzające i późniejsze operacje są takie same. Więcej zleceń oznacza większe nakłady związane z tworzeniem oferty, zarządzaniem zleceniami klienta i zakupem materiałów. Dzięki połączeniu z siecią procesy zarządzania są krótsze i w rezultacie zyskuje się czas na istotniejsze aspekty. Tu sprawdza się oprogramowanie TruTops, za pomocą którego optymalizuje się poprzedzające i późniejsze procesy.

WebCalculate

Można skrócić czas tworzenia oferty, umożliwiając klientowi jej samodzielną kalkulację.

TruTops Calculate

Planowanie procesów przebiega łatwo i szybko: wystarczy skalkulować czas i koszty części oraz podzespołów dla całego procesu.

TruTops Fab – moduł Purchase

Możliwość łatwego i skutecznego sterowania procesami zakupowymi. Tworzenie zapytań do dostawców, składanie zamówień oraz zarządzanie fakturami, płatnościami i notami uznaniowymi.

TruTops Fab moduł Customer

Użytkownik ma możliwość zarządzania zleceniami klientów, począwszy od przygotowania oferty, poprzez przygotowanie dowodu dostawy, aż po wystawienie faktury.

Serwis i kontakt