You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

VCSEL Infrared Power Systems | TRUMPF
Przegląd systemów ogrzewania VCSEL
Przegląd systemów ogrzewania VCSEL
VCSEL - systemy ogrzewania

VCSEL Infrared Power Systems

High Power for Industrial Heating

VCSEL Infrared Power Systems

Urządzenia laserowe na bazie tablic VCSEL pozwalają na podgrzanie dużych powierzchni z wykorzystaniem kierowanego, selektywnego promieniowania podczerwonego. Systemy grzewcze VCSEL są stosowane w licznych przemysłowych procesach grzewczych. Bezpośrednie oświetlenie powierzchni obrabianej pozwala na realizację zadania bez stosowania kosztownych układów optycznych lub systemów skanujących, wymaganych w konwencjonalnych systemach laserowych. Wyjątkową cechą systemu jest fakt, że oprócz precyzyjnego układu sterowania i szybkiego przełączania światła podczerwonego można programować także profil grzania w pomieszczeniu dzięki niezależnemu sterowaniu małych segmentów modułu laserowego. Wzór ogrzewania może się dynamicznie zmieniać podczas użytkowania. Umożliwia to uzyskanie nieznanej dotąd elastyczności procesu.

Skalowalność mocy

Warto skorzystać ze skalowalności mocy wyjściowej w zakresie kilowatów.

Wysoka gęstość mocy

Wysoka prędkość procesu dzięki gęstości mocy 100 W/cm².

Kontrolowana precyzja

Indywidualne strefy emisji urządzenia laserowego VCSEL mogą być sterowane niezależnie od siebie.

Prosta integracja

Wytrzymałe i kompaktowe moduły laserowe można w prosty sposób zintegrować z instalacjami przemysłowymi i z procesami produkcji.

Obróbka cieplna dużych powierzchni

Warto skorzystać z bezpośredniej i homogenicznej obróbki cieplnej dużych zakresów docelowych oraz z wysokiej tolerancji na odbicie światła. Wysoka gęstość mocy wynosząca ponad 100 W/cm² pozwala na osiągnięcie wysokich prędkości procesu.

Elastyczne sterowanie profilu grzania

Możliwość skorzystania z zalet precyzyjnej regulacji mocy grzania oraz z dowolnego sterowania profilem grzania w kierunku wzdłużnym.

Szybkie łączenie dużych elementów z tworzywa sztucznego podczas produkcji płyt meblowych

Korzyścią jest ciągłe zgrzewanie dużych części z tworzywa sztucznego. Jest to możliwe dzięki wysokiej gęstości mocy w jednorodnie oświetlonej strefie grzania. Integracja przebiega bardzo szybko na podstawie kilku wymiarów modułu.

Lokalne wzmocnienie stali karoserii w przemyśle samochodowym

Moduły grzewcze VCSEL umożliwiają proste i szybkie selektywne hartowanie części stalowych o dużej wytrzymałości. Ma to wiele zalet, szczególnie w przemyśle samochodowym.

Elektromobilność: suszenie folii akumulatora

Po procesie powlekania proszkiem materiał aktywny na foliach elektrod musi zostać wysuszony. Przemysłowe systemy grzewcze VCSEL mogą przejąć ten krok, ponieważ urządzenia laserowe na bazie tablic VCSEL pozwalają podgrzanie dużych powierzchni z wykorzystaniem kierowanego, selektywnego promieniowania podczerwonego.

Elektromobilność: spawanie ogniw kieszeniowych

Zastosowanie systemów ogrzewania VCSEL do spawania ogniw kieszeniowych zwiększa jakość wyników spawania. Poza tym następuje skrócenie czasu procesu, w porównaniu proces jest trzy razy szybszy.

Wafer Heating

Lasery VCSEL mogą być stosowane w przemyśle półprzewodników do ogrzewania płytki w procesie Rapid Thermal Processing (RTP). Moduły grzewcze VCSEL umożliwiają szybkie i jednorodne podgrzewanie płytki, ponieważ świetnie można sterować poszczególnymi strefami grzewczymi. Można osiągnąć wzrosty temperatury o kilkaset stopni Celsjusza na sekundę.

Generowanie elementów przy użyciu laserowego łączenia metali

Produkcja addytywna

Przy elementach o dużej objętości drukowanych w 3D często występują gradienty termiczne. Obciążenie to można zminimalizować za pomocą ogrzewania górnego VCSEL.

Fotowoltaika: Fast Firing

Podczas wypalania styków, składających się z cząstek srebra, na górnej powierzchni ogniwa fotowoltaicznego (Firing) systemy ogrzewania VCSEL zapewniają liczne korzyści. Ponieważ systemy wymagają mniej miejsca i można indywidualnie ustawić strefy grzewcze. Dzięki wysokiej gęstości mocy można osiągnąć wzrosty temperatury aż do 1000 K/s za pomocą ogniwa fotowoltaicznego (Fast Firing). Moduły ogrzewania VCSEL dodatkowo zwiększają efektywność energetyczną i prowadzą do zmniejszenia kosztów.

PPM412-12-980-24

Moduł ogrzewania VCSEL 2,4 kW to najmniejszy moduł standardowy. Umożliwia on duże korzyści w zakresie kosztów podobnie jak wszystkie moduły, ponieważ obszar zastosowania jest oświetlany bezpośrednio, bez dodatkowego zastosowania układu optycznego lub systemu skanującego.

PPM412-48-980-96

Moduł ogrzewania 9,6 kW jest modułem standardowym, który również nadaje się do dedykowanych, wielkopowierzchniowych zastosowań grzewczych.

PPM412-96-980-192

Standardowy system ogrzewania VCSEL jest podstawą licznych wariantów produktu, ponieważ można go elastycznie dopasować do wymagań klientów. Szerokość i emitowana w ten sposób powierzchnia może być w łatwy sposób rozszerzona. Moc wyjściowa podczerwieni może wynosić kilkadziesiąt kilowatów.

TRUMPF Photonics composite manufacturing

PPM417-10-980-20

Moduł ogrzewania VCSEL 2,0 kW zawiera skoncentrowany układ optyczny, aby skierować promieniowanie laserowe dokładnie na szczelinę łączeniową. Ten moduł nadaje się przede wszystkim do zastosowania w obszarze materiałów kompozytowych.

PPM415-32-980-64

Moduły ogrzewania VCSEL można łatwo dostosować do wymagań klienta. W zależności od zastosowań klientów wspólnie określana jest właściwa konfiguracja modułu ogrzewania VCSEL.

PPM420-24-980-48

Moduł VCSEL spełnia specjalne wymagania do produkcji części meblowych z zespawanymi i bezspoinowymi obrzeżami o wysokiej jakości. To kompaktowe źródło promienia lasera VCSEL jest wyposażone w poziomą strefowość do różnych wysokości obrzeża i dodatkowo jest szczególnie płaskie, aby znaleźć się bardzo blisko procesu łączenia.

PPM419-30-980-60

Ten moduł VCSEL jest wyposażony we względnie małą gęstość mocy przy dużej szerokości. Dlatego nadaje się szczególnie do suszenia folii akumulatorów. Można ustawić za sobą kilka modułów, aby osiągnąć dłuższy odcinek suszenia.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Kontakt
Dystrybucja Photonic Components
E-mail
Downloads
Serwis i kontakt