You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Jednomodowe lasery VCSEL (850 nm) | TRUMPF
Chip
Chip
Laser VCSEL jedno i wielomodowy

Jednomodowe lasery VCSEL 850 nm

Advanced Single-Mode Technology

TO46
TO46
Laser VCSEL jedno i wielomodowy

Jednomodowe lasery VCSEL 850 nm

Advanced Single-Mode Technology

Jednomodowy VCSEL 850 mm TO46 z TEC, TRUMPF Photonic Components
Jednomodowy VCSEL 850 mm TO46 z TEC, TRUMPF Photonic Components
Laser VCSEL jedno i wielomodowy

Jednomodowe lasery VCSEL 850 nm

Advanced Single-Mode Technology

Jednomodowe lasery VCSEL 850 nm

Dzięki ulepszonym właściwościom optycznym lasery VCSEL 850 nm Single-Mode są doskonałym wyborem w przypadku wymagających zastosowań w czujnikach. Mody podłużne i poprzeczne wyższych rzędów są tłumione dzięki innowacyjnej budowie chipów. Polaryzacja jest liniowa i stabilna.

Profil wiązki zgodny z rozkładem Gaussa

Całkowicie symetryczny i zgodny z rozkładem Gaussa profil wiązki znacząco upraszcza optyczny projekt aplikacji.

Niska rozbieżność wiązki

Powtarzalny kąt rozbieżności w zakresie 20° (1/e2) ułatwia prowadzenie wiązki.

Niewielka szerokość spektralna

Linia laserowa wynosząca typowo 100 MHz powoduje, że ten laser doskonale się nadaje do zastosowań w spektroskopii.

Niski pobór mocy

Pobór mocy elektrycznej mierzony w miliwatach umożliwia zasilanie bateryjne w zastosowaniach mobilnych.

Profil wiązki

Rozkład intensywności laserów jednomodowych VCSEL w polu dalekim idealnie pokrywa się z rozkładem Gaussa.

Charakterystyka LIVIT

Niski prąd tętniący i liniowe osiągi w dużym zakresie temperatur ułatwiają definiowanie docelowego punktu pracy

Zakres

Mody wyższego rzędu są silnie tłumione, a pasmo zakresu jest bardzo wąskie.

Enkoder optyczny do bardzo precyzyjnego pozycjonowania

Lasery jednomodowe VCSEL dzięki swojemu profilowi wiązki zgodnemu z rozkładem Gaussa, niskiemu poborowi mocy, wysokiej długości koherencji oraz wyjątkowej niezawodności idealnie nadają się do zastosowania w enkoderach optycznych.

Grafika FTIR (Spektroskopia w podczerwieni z wykorzystaniem transformaty Fouriera), TRUMPF Photonic Components

FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)

Niska zależność temperaturowa długości fali emisji (0,06 nm/K) i wąskopasmowa emisja spektralna wynosząca typowo 100 MHz powoduje, że stabilne temperaturowo jednomodowe lasery VCSEL doskonale nadają się jako odniesienie długości fali w spektrometrach FTIR.

Chip

Do zastosowań o dużym wolumenie i czujników o wysokiej integracji oferujemy te diody laserowe jako chip. W takim przypadku wszystkie diody laserowe są dostarczane na taśmie jako chipy. Ten format dostawy zakłada wykorzystanie procesów pick and place lub tzw. die bonding do obróbki diod laserowych.

TO46

Lasery VCSEL w hermetycznie szczelnej obudowie TO46 pozwalają na proste stosowanie diody laserowej i nadają się do obsługi w wymagających warunkach otoczenia. Dodatkowo możliwe jest wykonanie testu obciążeniowego. Zintegrowana dioda Zenera obniża czułość ESD.

TO46 z chłodzeniem termoelektrycznym

Do aplikacji, w których wykorzystywany jest duży zakres temperatur lub wymagających spektralnej stabilizacji diody laserowej służą pakiety ze zintegorwanym TEC. Moduł Peltiera dzięki opornikowi typu NTC pozwala na precyzyjną regulację temperatury lasera, hermetyczność obudowy wyklucza możliwość kondensacji w laserach VCSEL.

W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.

Kontakt
Dystrybucja Photonic Components
E-mail
Downloads
Serwis i kontakt