Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
KeyVisual TruConnect

Przejmij dowodzenie

Cyfrowa sieć pozwala na dużą swobodę: można zobaczyć więcej, dowiedzieć się więcej i uzyskać jak najwięcej z produkcji. Z TruConnect można stworzyć swoją Smart Factory krok po kroku i zoptymalizować proces produkcyjny.

Industrie 4.0 – co to jest Smart Factory?

Warum vernetzt fertigen?

Rosnąca indywidualizacja: trend w kierunku małych partii

Rosnąca indywidualizacja: trend w kierunku małych partii

Coraz większa indywidualizacja zmienia branżę. Duże wielkości partii należą do przeszłości. Dziś zwiększa się różnorodność, a zmniejszają wielkości partii. Rezultatem jest wiele różnych zleceń na niewielkie ilości sztuk. Nakład pracy na wstępnym oraz końcowym etapie pozostaje jednak taki sam. Dokładnie rzecz ujmując pośrednie procesy zajmują ok. 80% czasu produkcji. Tu jest ukryty największy potencjał optymalizacyjny. TruConnect pomaga zoptymalizować procesy pośrednie. Zaleta Smart Factory: w sieci również produkcja niewielkich partii przynosi zysk. Dzięki temu także małe zlecenia są opłacalne.

Korzyści z cyfrowej sieci

Dzięki cyfrowej sieci produkcja staje się przejrzysta. Cyfrowa sieć umożliwia kontrolę tego, co się dzieje i lepsze planowanie. Procesy pośrednie są zautomatyzowane. Produkcja jest szybsza i bardziej elastyczna, można lepiej panować nad procesami. Jest to decydująca zaleta – szczególnie w przypadku mniejszych partii.

Optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji

Optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji

Jaki potencjał ma sieć cyfrowa? Które moduły TruConnect usprawnią eksploatację w Państwa zakładzie? Dzięki naszym usługom konsultingowym można szybko znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Zapytanie ofertowe

Zasięgnij szczegółowych informacji

Grafik einer Smart Factory
Dowiedz się więcej o tworzeniu poziomej sieci

Wykorzystaj w pełni potencjał cyfrowej sieci i wnieś do swojej produkcji stałą płynność procesów dzięki naszym rozwiązaniom.

Smart Factory

Nasze rozwiązania sieciowe TruConnect optymalizują produkcję i sprawiają, że cały proces z punktu widzenia koncepcji Przemysł 4.0 staje się elastyczny i ekonomiczny.

Vertikale Vernetzung
Dowiedz się więcej o tworzeniu pionowej sieci

W Smart Factory można za pomocą różnych danych czujników zoptymalizować swoje maszyny, lasery i systemy laserowe.

Kontakt

TRUMPF Polska
Faks: +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt