Udostępniając tę stronę internetową, używamy plików cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę korzysta z niej nadal bez dokonywania zmian w ustawieniach w plikach cookies, zakładamy, że wyraża ona zgodę na stosowanie tych plików.
Header TruConnect Wissensseite

Przejmij dowodzenie

Cyfrowa sieć pozwala na dużą swobodę: można zobaczyć więcej, dowiedzieć się więcej i uzyskać jak najwięcej z produkcji. Z TruConnect można stworzyć swoją Smart Factory krok po kroku i zoptymalizować proces produkcyjny.

Industrie 4.0 – co to jest Smart Factory?

Warum vernetzt fertigen?

Rosnąca indywidualizacja: trend w kierunku małych partii

Rosnąca indywidualizacja: trend w kierunku małych partii

Coraz większa indywidualizacja zmienia branżę. Duże wielkości partii należą do przeszłości. Dziś zwiększa się różnorodność, a zmniejszają wielkości partii. Rezultatem jest wiele różnych zleceń na niewielkie ilości sztuk. Nakład pracy na wstępnym oraz końcowym etapie pozostaje jednak taki sam. Dokładnie rzecz ujmując pośrednie procesy zajmują ok. 80% czasu produkcji. Tu jest ukryty największy potencjał optymalizacyjny. TruConnect pomaga zoptymalizować procesy pośrednie. Zaleta Smart Factory: w sieci również produkcja niewielkich partii przynosi zysk. Dzięki temu także małe zlecenia są opłacalne.

Geschichte der Vernetzten Fertigung

Świat pracy zmienia się

Świat pracy zmienia się

Innowacje techniczne zmieniają świat pracy – czasem małymi krokami, czasem rewolucyjnym skokiem. Jesteśmy na początku czwartej rewolucji przemysłowej – transformacji cyfrowej. Zasadniczo zmieni ona nasze życie i nasz świat pracy, również w zakresie obróbki blachy. Zaletą przemysłu 4.0 jest to, że codziennie powstają rozwiązania sieciowe, które oferują olbrzymi potencjał optymalizacji. Łączą one różne komponenty w ramach produkcji i poza jej granicami. Fabryka przyszłości stale optymalizuje przebiegi i drastycznie skraca procesy. Jak przygotujesz swoją drogę do produkcji w sieci?

Korzyści z cyfrowej sieci

Dzięki cyfrowej sieci produkcja staje się przejrzysta. Cyfrowa sieć umożliwia kontrolę tego, co się dzieje i lepsze planowanie. Procesy pośrednie są zautomatyzowane. Produkcja jest szybsza i bardziej elastyczna, można lepiej panować nad procesami. Jest to decydująca zaleta – szczególnie w przypadku mniejszych partii.

Łatwe połączenie dzięki TruConnect

Świat rozwiązań TruConnect łączy człowieka i maszynę za pomocą informacji. Pozwala to zapanować nad wszystkimi etapami procesu produkcyjnego – od oferty po dostawę części. Rozwiązanie nie jest podobne do innych, ponieważ poszczególne elementy łączy się indywidualnie dla każdego klienta. Skorzystaj z modułowych rozwiązań, które pozwalają zoptymalizować przebieg procesów krok po kroku.

Optymalizacja pośrednich procesów

TruConnect optymalizuje procesy pośrednie i tym samym skraca czasy realizacji zleceń. Tworzenie sieci wszystkich zadań organizacyjnych i administracyjnych przynosi więcej efektywności i przejrzystości w zakładzie. Zmniejsza koszty ogólne, zwiększając jednocześnie wydajność.

Konkurencyjność

Cyfrowa sieć sprawia, że ​​produkcja na całej linii jest wydajniejsza, a produkcja małych partii bardziej ekonomiczna. Produkcja jest przygotowana na rosnącą różnorodność wariantów, małe serie i spadające marże. Jest przejrzysta, skracają się czasy reakcji, co pozwala dostosować się do zwiększających się wymagań dokumentacji. Obsługa klientów jest szybsza i bardziej komfortowa.

Dobra rada: dobry sposób na Smart Factory

Żadna produkcja nie jest taka sama. Dlatego droga do Smart Factory jest na swój sposób indywidualna. Do tego właśnie służy doradztwo w zakresie produkcji w sieci. Możliwości rozwoju i cele klientów są punktem wyjścia wszelkich rozważań. Na tej podstawie doradzamy w kwestii przejścia do Smart Factory. Niezależnie od tego, czy klient chce się zorientować w świecie sieci, czy też szuka konkretnych możliwości w swojej produkcji – oferujemy odpowiedni moduł konsultingowy.

Ihr Weg zur Smart Factory

Smart Factory Experience: półdniowe spotkanie w TRUMPF

Podczas półdniowego spotkania w TRUMPF w Ditzingen można dowiedzieć się, co należy rozumieć przez produkcję w sieci i jaki tkwi w niej potencjał. Można przekonać się na żywo, czym jest Industry 4.0 podczas zwiedzania firmy TRUMPF i dyskutować z naszymi ekspertami na temat jej możliwości.

Smart Factory Check: jednodniowa kontrola potencjału produkcji

Podczas wizyty na produkcji sprawdzamy, w którym miejscu produkcja sieciowa będzie najbardziej opłacalna. W tym celu analizujemy procesy pośrednie w produkcji i identyfikujemy obszary działania o dużym potencjale optymalizacji przez sieć.

Smart Factory Check: pięciodniowa konsultacja na produkcji w Twoim zakładzie

Przekazujemy szczegółowy plan Smart Factory. W tym celu nasi konsultanci analizują szczegółowo wszystkie bezpośrednie i pośrednie procesy i określają stopień usieciowienia produkcji. Identyfikują przy tym główne obszary działania i oceniają potencjał pieniężny. Przekażą konkretne zalecenia dla każdego obszaru działalności, w tym odpowiednie rozwiązania, oszczędności, niezbędne inwestycje oraz plan realizacji.

Zaleta: doświadczony partner

TRUMPF to doświadczony partner do realizacji Smart Factory. TRUMPF tworzy od samego początku koncepcję Industrie 4.0 i daje decydujący impuls ku produkcji przyszłości. Ponadto, od ponad dziesięciu lat doradzamy klientom w zakresie lean manufacturing (SYNCHRO). TruConnect rozszerza to podejście: inteligentna cyfryzacja i łączenie w sieć sprawiają, że „uproszczona produkcja” jest jeszcze bardziej efektywna i elastyczna.

Optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji

Optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji

Jaki potencjał ma sieć cyfrowa? Które moduły TruConnect usprawnią eksploatację w Państwa zakładzie? Dzięki naszym usługom konsultingowym można szybko znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Zapytanie ofertowe

Zasięgnij szczegółowych informacji

Fabrik Grafik
Dowiedz się więcej o tworzeniu poziomej sieci

Wykorzystaj w pełni potencjał cyfrowej sieci i wnieś do swojej produkcji stałą płynność procesów dzięki naszym rozwiązaniom.

Smart Factory

Nasze rozwiązania sieciowe TruConnect optymalizują produkcję i sprawiają, że cały proces z punktu widzenia koncepcji Przemysł 4.0 staje się elastyczny i ekonomiczny.

Dowiedz się więcej o tworzeniu pionowej sieci

W Smart Factory można za pomocą różnych danych czujników zoptymalizować swoje maszyny, lasery i systemy laserowe.

Kontakt

TRUMPF Polska
Faks: +48 22 575 39 01
E-mail
Serwis i kontakt