Komora HALT

HALT (Highly Accelerated Life Test) służy do ustalania zachowania awaryjnego jednostek systemowych wyposażonych w elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, elektromechaniczne lub podobne komponenty.

Jednostki są przy tym poddawane ekstremalnym warunkom termicznym, mechanicznym i/lub specyficznym dla produktu obciążeniom. Podczas kontroli wykonuje się analizę przyczyn awarii w interaktywnym procesie oraz ulepszenia.

W centrum testów i kwalifikacji TRUMPF Hüttinger testuje wszystkie nowe technologie we własnej komorze HALT. Dzięki temu zapewniamy optymalną jakość wprowadzanych na rynek produktów.

Korzyści

Klienci również czerpią korzyści z procesu HALT i korzystają z komory HALT firmy TRUMPF Hüttinger w celu przetestowania swoich produktów. Umożliwia to zidentyfikowanie potencjalnych luk w projekcie produktu na wczesnym etapie rozwoju oraz zredukowanie kosztów i czasu. Więcej informacji przedstawionych jest w dostępnej do pobrania ulotce.

Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.