Funktionserweiterungen Elektronik
Funktionserweiterungen Elektronik
Services

Indywidualne rozwiązania grzewcze

Rozgrzewamy się tam, gdzie inni się poddają.

Dzięki atrakcyjnej kombinacji szybkości, trwałości, kontroli i wydajności energetycznej nagrzewanie indukcyjne oferuje duże korzyści w wielu procesach produkcyjnych realizowanych w licznych branżach. Obszary i możliwości zastosowania są przy tym prawie nieograniczone. TRUMPF Hüttinger to Twój doświadczony partner w planowaniu i projektowaniu skutecznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb procesów związanych z nagrzewaniem. Niezależnie od tego, jak złożone są wartości zadane – razem zaprojektujemy optymalne rozwiązanie i będziemy zadowoleni dopiero wtedy, gdy zadowolony będzie nasz klient.

Niskie nakłady inwestycyjne

Studium wykonalności przy minimalnych nakładach inwestycyjnych

Zoptymalizowane pod względem kosztów procesy produkcji

Wzrost efektywności i redukcja kosztów w wyniku zoptymalizowanego procesu nagrzewania

Dopasowane rozwiązania

Rozwiązania dostosowane do produkcji

Wieloletnie doświadczenie

Na naszych doświadczonych inżynierach można polegać!

Rozwiązania dla wszystkich zastosowań

Zastosowania klasyczne
 • Hartowanie, wyżarzanie
 • Nagrzewanie (przewody)
 • Topienie
 • Obkurczanie
 • Suszenie
 • Klejenie
 • Uszczelnianie
 • Spawanie rur
 • Lutowanie
 • Obróbka termiczna
 • Łączenie
 • Kucie
 • Zmiękczanie
Zastosowania specjalne
 • Wyciąganie kryształów
 • Epitaksja
 • Ciągnienie strefowe
 • Topienie w zimnym tyglu
 • Plazma sprzężona indukcyjnie
 • Plazma sprzężona pojemnościowo

Projektowanie procesów indukcyjnych

Przebieg

Krok 1: Analiza
Wypełniacz
 • Analiza właściwości materiałów oraz środowiska procesowego
 • Analiza parametrów procesowych, np. temperatury początkowej i końcowej, jakości powierzchni obrabianej, geometrii, czasu nagrzewania i cyklu, izolacji termicznej itp.
Krok 2: Przygotowanie rozwiązania

Próby laboratoryjne: 

 • Zdefiniowanie i uwzględnienie warunków ramowych
 • Przygotowanie testów aplikacyjnych
 • Dostosowanie zasilania prądowego
 • Ustawianie systemów pomiaru temperatury i układów regulacji
 • Wykonanie induktora testowego

Numeryczna symulacja za pomocą programu COMSOL: 

 • Wykonanie modelu 2D lub 3D z uwzględnieniem geometrii elementów i otoczenia
Krok 3: Faza testowa i optymalizacja

Badania laboratoryjne:

 • Dostosowanie i optymalizacja induktora testowego
 • Określenie parametrów elektrycznych i termicznych
 • Określenie geometrii induktora

Numeryczna symulacja za pomocą programu COMSOL:

 • Wykonanie obliczeń
 • Dostosowanie i optymalizacja modelu
 • Wykonanie obrazów pola (temperatura, pole magnetyczne itp.)
 • Określenie parametrów elektrycznych i termicznych
 • Określenie geometrii induktora
Krok 4: Realizacja
 • Dokumentacja wyników
 • Wdrożenie indywidualnie zaprojektowanej aplikacji do przebiegu produkcji
 • Na życzenie: Uruchomienie na miejscu
Kontakt
Pobieranie
Serwis i kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Poland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Poland
United States

Or, select a country or a region.