Wybór kraju/regionu i języka

Factory Gate i Device Gate bezpiecznie podłączą laser i maszyny do sieci firmowej i/lub chmury. Dzięki tym cyfrowym, bezpiecznym pod kątem informatycznym połączeniom można w dowolnym momencie wywołać dane i informacje na własnym urządzeniu. Istotna podstawa Przemysłu 4.0. Device Gate to inteligentne rozwiązanie do pojedynczych urządzeń, Factory Gate sprawdza się w przypadku wielu maszyn.

Łatwo i przede wszystkim bezpiecznie

Instalacja oprogramowania na własnym serwerze w celu bezpiecznej transmisji danych.

Skalowalne rozwiązanie

Przez Factory Gate można połączyć kilka urządzeń z siecią – także poza oddziałem.

W każdej chwili przejrzyście

Standardowe protokoły (http/https) dla pełnej przejrzystości bez użycia połączeń VPN

Szybkie rozszerzenie

Factory Gate można w razie potrzeby rozszerzyć o aplikacje i programy zewnętrzne.

Inteligentne dostarczanie informacji

Wyniki ekspertyzy mogą być dostarczane za pośrednictwem istniejącej infrastruktury.

Device Gate

Device Gate jest preinstalowany w laserze już fabrycznie. Należy go jedynie aktywować, aby udostępnić dane lasera w wersji cyfrowej. Za pomocą Device Gate można przesyłać dane lasera lub maszyny bezpośrednio i bezpiecznie do chmury lub do firmy TRUMPF. Dzięki temu można korzystać z usług oraz z Condition Monitoring. Device Gate jest szczególnie zalecane, jeśli trzeba podłączyć tylko jedno urządzenie. W przypadku grup złożonych z wielu maszyn należy skorzystać z Factory Gate.

Factory Gate

Za pomocą Factory Gate można połączyć cyfrowo wiele laserów i maszyn. Dzięki zainstalowaniu kilku produktów Factory Gate w różnych wariantach sieci można elastycznie połączyć wszystkie elementy produkcji. Rozwiązanie oprogramowania instalowane jest na własnym serwerze użytkownika Dane nie muszą być szyfrowane, ponieważ wszystko odbywa się wewnątrz bezpiecznej sieci użytkownika. Dział ds. informatycznych stale monitoruje jednak przepływ ruchu. Jednak w przypadku, gdy dane muszą być wysyłane w stanie zaszyfrowanym – a więc także podczas przesyłania poza granice przedsiębiorstwa – dostępne są różne technologie szyfrowania, takie jak SSL/HTTPS. Niniejsza technologia umożliwia to bez połączeń VPN lub otwartych portów wejściowych.

Condition Based Services

Usługi oparte na warunkach są fundamentem przemysłu 4.0 i usieciowionej produkcji. Składają się przede wszystkim z elementów Factory Gate, które umożliwiają podłączenie lasera, usług Smart View i Condition Monitoring. Celem jest podwyższenie dostępności i produktywności usieciowionych systemów laserowych i identyfikacja potencjału optymalizacyjnego.

Serwis i kontakt