Wybór kraju/regionu i języka

Monitoring TruPrint

Inteligentna cyfryzacja addytywnych systemów produkcyjnych od firmy TRUMPF

Inteligentne rozwiązania monitorujące firmy TRUMPF pozwalają na łatwą kontrolę, analizę i kalibrację procesów przeprowadzanych na maszynach TruPrint, co przekłada się na bardziej efektywną produkcję i zwiększenie jakości elementów. Profesjonalny monitoring umożliwia przedstawienie i analizę danych rejestrowanych przez czujniki. Oferta obejmuje rozwiązania do monitorowania procesów, warunków oraz efektywności. Wyniki monitorowania użytkownik może obserwować bezpośrednio na HMI maszyny TruPrint lub w trybie offline. TruTops Monitor oprócz zapewniania przejrzystości pozwala na uzyskanie dostępu zdalnego za pośrednictwem komputera lub tabletu. Interfejs OPC UA zapewnia ponadto pełną elastyczność, łącząc własne rozwiązanie oprogramowania.

Zawsze wszystko w polu widzenia

Dzięki rozwiązaniom monitorującym użytkownik zachowuje przegląd wskaźników produkcji i stanu instalacji i urządzeń w całym parku maszyn.

Bezpieczna i korzystna produkcja

Wczesne wykrywanie błędów i szybkie powiadamianie pozwala na reakcję we właściwym momencie.

Zwiększenie wydajności

Zwiększona przejrzystość umożliwia długoterminową optymalizację procesów.

Jakość, którą można udowodnić

Warto skorzystać z szerokiej gamy informacji, które są dowodem jakości wykonywanych elementów.

Zindywidualizowana analiza

Umożliwia wyświetlanie tylko tych wskaźników, które odnoszą się do konkretnego zadania konstrukcyjnego, oraz ich analizę.

Monitorowanie procesów w celu kontroli jakości elementów

TRUMPF Powder Bed Monitoring do kontroli jakości elementów

Monitorowanie procesu LMF zapewnia skoncentrowanie się na procesie. Łoże proszku jest monitorowane podczas procesu oświetlania. Dostępne są tutaj dwa produkty: Powder Bed Monitoring zapewnia kontrolę nad łożem proszku, a Melt Pool Monitoring przekazuje obraz jeziorka spawalniczego maszyny TruPrint. Pozwala to na uzyskanie pełnej kontroli nad jakością elementu – warstwa po warstwie. Ponadto szybka identyfikacja problemów pozwala na zwiększenie wydajności produkcji.

Monitorowanie jakości elementów warstwa po warstwie

Obraz jeziorka spawalniczego maszyny TruPrint 2000

Jak działa Powder Bed Monitoring?

Centralnym elementem monitorowania procesu jest tzw. Powder Bed Monitoring. Zintegrowana kamera maszyny TruPrint i automatyczny program obróbki obrazów pozwala na automatyczny monitoring łoża proszku. Uzyskiwany jest ciągły przegląd stanu elementu, a parametry jakości można analizować krok po kroku. Maszyny TruPrint są wyposażone w system kamery o wysokiej rozdzielczości, który pozwala na uzyskanie ostrego obrazu każdej warstwy proszku. W połączeniu z programem obróbki obrazów pozwala to na automatyczną analizę, podczas której zintegrowana technologia ciemnego pola wspiera działanie programu obróbki obrazów. Użytkownik sam wybiera właściwą wartość graniczną, której osiągnięcie wywołuje powiadomienie lub komunikat o błędzie. Dzięki przyporządkowaniu parametrów jakości do warstwy można szybko i precyzyjnie lokalizować nieprawidłowości. Pozwala to od razu ingerować w trwające zadanie konstrukcyjne. Oprócz powlekania proszkowego Powder Bed Monitoring rejestruje stan warstw i określa części wystające z łoża proszku. Stan elementu można optymalnie odcznić już podczas procesu tworzenia, co pozwala na identyfikację możliwych rozwinięć w odpowiednim czasie. Opcja automatycznego dodatkowego pokrywania zapewnia jakość elementu w przypadku błędów pokrywania. Jeśli system wykryje brak proszku, zostanie to automatycznie skorygowane przez nowe pokrycie proszkiem. Po zakończeniu procesu można ponadto obszernie analizować poszczególne warstwy, wybierając odpowiednie obrazy. Pozwala to także na porównanie wyników z rysunkami CAD.

Preview: Melt Pool Monitoring – monitorowanie jeziorka spawalniczego

Aby mieć jeszcze lepszy przegląd procesu generatywnego na urządzeniu TruPrint i umożliwić optymalną ocenę jakości części, do maszyn TruPrint 2000 i TruPrint 5000 oprócz Powder Bed Monitoring polecamy także Melt Pool Monitoring. Melt Pool Monitoring kontroluje jeziorko ciekłego metalu za pomocą układu sensorycznego. Możliwość korzystania ze szczegółowej kontroli jakości i dokumentacji krok po kroku. Także w produkcji seryjnej pozwala to na wczesne rozpoznawanie odchyłek procesu i w razie potrzeby umożliwia wizualizację krytycznych obszarów elementu. Te wartości można automatycznie porównywać z zadaniem referencyjnym, aby monitorować stabilność procesu. Ponadto w przypadku stosowania wielu laserów można w prosty sposób równolegle obserwować jeziorka spawalnicze. dane można analizować na ekranie komputera lub w trybie offline z wykorzystaniem narzędzia Monitoring Analyzer.

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są różnice w tym asortymencie. Zastrzega się prawo do zmian w technice, wyposażeniu i ofercie wyposażenia. Prosimy o kontakt się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Condition Monitoring – stan parku maszyn TruPrint zawsze pod ręką

Oprócz odczytu danych stanu maszyny Condition Monitoring pozwala na rejestrację danych otoczenia procesu. Dzięki temu można bez przerwy monitorować stan maszyny i analizować wiele parametrów. Cała gama czujników wchodzących w skład układu sensorycznego zbiera dane na temat aktualnego stanu maszyny TruPrint. Są one dokumentowane i mogą być wykorzystane podczas kontroli jakości. Panel sterowania maszyny umożliwia wgląd w dane w dowolnym momencie. W ten sposób można wcześnie rozpoznać usterki powstające podczas procesu produkcji lub nawet anulować proces w przypadku wystąpienia awarii. Indywidualna konfiguracja widoku danych pozwala na wyświetlenie przeglądu wszystkich istotnych informacji.

Duża liczba różnych wskaźników wpływających na stan maszyny może być kontrolowana przez produkt Condition Monitoring firmy TRUMPF:

  • Parametry komory procesu takie jak: wilgotność, temperatura płyty substratu, prędkość gazu osłonowego itd.
  • Warunki otoczenia jak np. zawartość tlenu w powietrzu i temperatura
  • Temperatura wody chłodzącej
  • Dane dotyczące filtrów
  • Osie maszyny

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są różnice w tym asortymencie. Zastrzega się prawo do zmian w technice, wyposażeniu i ofercie wyposażenia. Prosimy o kontakt się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Performance Monitoring – pełna przejrzystość produktywności maszyny

Produktywność maszyny ma szczególne znaczenie w przypadku produkcji przemysłowej. Z tego powodu produkt Performance Monitoring firmy TRUMPF dostarcza wszystkie istotne wskaźniki dotyczące produktywności. Umożliwiają one szczegółową ocenę wydajności maszyny. Wszystkie statusy zużycia można w każdym momencie łatwo kontrolować i analizować na TruPrint HMI. Po ukończeniu zadania konstrukcyjnego sporządzany jest raport przez Performance Monitoring. Zawiera on wszystkie istotne fakty dotyczące zlecenia oraz wnioski z innych obserwacji monitoringu. Raport można w prosty sposób konfigurować tak, by treść raportu była dopasowana do potrzeb użytkownika. Aby zużycie oraz wskaźniki dotyczące produktywności takie jak czas wykonywania warstw, współczynniki topienia i czasy wykonywania przedstawić w najbardziej dogodnym dla użytkownika przeglądzie, wszystkie parametry dotyczące osiągów są obrobione graficznie:

Dodatkowo użytkownik korzysta z porównań wartości faktycznych z zadanymi, które bazują na danych procesu i danych produktu Condition Monitoring. Umożliwia to szczegółową analizę zadania. Performance Monitoring podnosi dzięki temu wszystkie współczynniki produktywności i współczynniki obciążenia. W ten sposób zapewniana jest ekonomiczność produkcji.

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są różnice w tym asortymencie. Zastrzega się prawo do zmian w technice, wyposażeniu i ofercie wyposażenia. Prosimy o kontakt się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Łączność – monitoring maszyny i w sieci

Monitoring TruPrint

TruTops Monitor

TruTops Monitor zapewnia przejrzystość całego parku maszynowego TruPrint oraz możliwość dostępu zdalnego. Dzięki temu można wygodnie obserwować, analizować i sterować park maszyn TruPrint, wyświetlając dane na monitorze komputera lub na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem aplikacji MobileControl. Analiza danych maszynowych na żywo i obciążenia całego parku maszyn pozwala na rozwój przemysłowej produkcji addytywnej. Powiadomienia o błędach za pośrednictwem wiadomości e-mail i umożliwiają najszybsze możliwe dopasowanie procesów.

Do produktu

Interfejsy monitoringu

Wytwarzanie addytywne OPC UA – interfejs

Interfejs OPC UA – podłączanie własnych rozwiązań sieciowych

Interfejs monitorujący OPC UA umożliwia elastyczne podłączanie danych monitoringu TruPrint do własnego oprogramowania. Ustandaryzowany interfejs pozwala na transmisję wszystkich danych monitoringu osiągów w czasie rzeczywistym. Standaryzowany interfejs pozwala na transmitowanie danych monitoringu osiągów w czasie rzeczywistym.

Wytwarzanie addytywne OPC UA – interfejs

Monitoring File Interface

Monitoring File Interface umożliwia automatyczny eksport danych monitoringu do systemu plików użytkownika. Dane z monitoringu zostaną przygotowane do wykorzystania ich w aplikacji Monitoring Analyzer. Użytkownik może je analizować i archiwizować z wykorzystaniem własnego oprogramowania.

Monitoring Analyzer

Der Monitoring Anaylzer to aplikacja na komputery z systemem Windows, która umożliwia analizę danych z interfejsów Monitoring File Interface. Każdy użytkownik korzysta zawsze z licencji ruchomej. Aktualne i archiwalne dane monitoringu można więc komfortowo analizować na komputerze i w miejscu pracy poza maszyną.

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę uzyskać informacje od lokalnej osoby do kontaktu, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Weryfikacja wydajności maszyny

Automatic Multilaser Alignment

Jakość elementów można optymalizować tak, jak nigdy dotąd: funkcja Automatic Multilaser Alignment zapewnia w pełni automatyczny monitoring online i korekcję wzajemnego pozycjonowania źródła laserowego – dokładność do 27,5 µm. System kamery o wysokiej rozdzielczości i technologia pola ciemnego sprawiają, że możliwe jest rejestrowanie obrazu, analiza i korekcja w trakcie wykonywania zadania konstrukcyjnego. Parametry jakościowe na sekwencję pomiarową umożliwiają szybką lokalizację usterek. Wyniki pomiarów są dokumentowane w Condition Monitoring

Laser Power Calibration

Funkcja Laser Power Calibration mierzy i w razie konieczności ponownie kalibruje moc lasera w czasie między dwoma zadaniami konstrukcyjnymi niezależnie od konserwacji przeprowadzanej przez klientów raz do roku. W przypadku maszyn z opcją Fullfield Multilaser kontrolowane są wszystkie lasery. Wyniki pomiarów są równocześnie dokumentowane, aby spełnić obowiązek prawny. Pomiar mocy lasera jest zgodny z normami DIN 35224 i ISO 52941.

Pomiar położenia ogniska

W czasie między dwoma zadaniami konstrukcyjnymi mierzone jest położenie ogniska Szyba chroniąca przed promieniowaniem lasera jest sprawdzana pod kątem występowania ewentualnych zanieczyszczeń (przesunięcie termiczne). Aby spełnione były wymogi prawa, wyniki pomiarów są dokumentowane.

Kalibracja pola skanowania

Kalibracja pola skanowania umożliwia pomiar i w razie konieczności ponowną kalibrację pola skanowania między dwoma zadaniami konstrukcyjnymi. Ponadto, aby spełnione były wymogi prawa, wyniki pomiarów są dokumentowane.

Kontakt
Technologia wytwarzania addytywnego
E-mail
Pliki do pobrania
Serwis i kontakt