Wybór kraju/regionu i języka

Łączność – monitoring maszyny i w sieci

Monitoring TruPrint

TruTops Monitor

TruTops Monitor zapewnia przejrzystość całego parku maszynowego TruPrint oraz możliwość dostępu zdalnego. Dzięki temu można wygodnie obserwować, analizować i sterować park maszyn TruPrint, wyświetlając dane na monitorze komputera lub na urządzeniu mobilnym za pośrednictwem aplikacji MobileControl. Analiza danych maszynowych na żywo i obciążenia całego parku maszyn pozwala na rozwój przemysłowej produkcji addytywnej. Powiadomienia o błędach za pośrednictwem wiadomości e-mail i umożliwiają najszybsze możliwe dopasowanie procesów.

Do produktu

Interfejsy monitoringu

Wytwarzanie addytywne OPC UA – interfejs

Interfejs OPC UA – podłączanie własnych rozwiązań sieciowych

Interfejs monitorujący OPC UA umożliwia elastyczne podłączanie danych monitoringu TruPrint do własnego oprogramowania. Ustandaryzowany interfejs pozwala na transmisję wszystkich danych monitoringu osiągów w czasie rzeczywistym. Standaryzowany interfejs pozwala na transmitowanie danych monitoringu osiągów w czasie rzeczywistym.

Wytwarzanie addytywne OPC UA – interfejs

Monitoring File Interface

Monitoring File Interface umożliwia automatyczny eksport danych monitoringu do systemu plików użytkownika. Dane z monitoringu zostaną przygotowane do wykorzystania ich w aplikacji Monitoring Analyzer. Użytkownik może je analizować i archiwizować z wykorzystaniem własnego oprogramowania.

Monitoring Analyzer

Der Monitoring Anaylzer to aplikacja na komputery z systemem Windows, która umożliwia analizę danych z interfejsów Monitoring File Interface. Każdy użytkownik korzysta zawsze z licencji ruchomej. Aktualne i archiwalne dane monitoringu można więc komfortowo analizować na komputerze i w miejscu pracy poza maszyną.

Wskazówka: w zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę uzyskać informacje od lokalnej osoby do kontaktu, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w danym kraju.

Serwis i kontakt