Wybór kraju/regionu i języka
Narzędzie do usuwania zadziorów kulkami – blacha wzorcowa
Narzędzie do usuwania zadziorów kulkami – blacha wzorcowa
Narzędzie wykrawające

Narzędzie do usuwania zadziorów kulkami

Elastyczne usuwanie zadziorów

Usuwanie zadziorów bezpośrednio na maszynie

Narzędziem do usuwania zadziorów kulkami można gratować przedmioty obrabiane różnych geometrii bezpośrednio na wykrawarce i laserowykrawarce. Zapewnia to wysoką jakość krawędzi i bezpieczną obróbkę detali.

Szybsza produkcja

Wykrawanie i gratowanie na jednej maszynie skraca czasy realizacji.

Możliwość elastycznego użytku

Gratowanie złożonych konturów różnej wielkości jednym narzędziem.

Usuwanie zadziorów na granicach

Dzięki stożkowej głowicy stempla gratowanie jest możliwe również blisko odkształceń.

Długi czas eksploatacji

Wyprodukowane specjalnie dla firmy TRUMPF, hartowane rolki kulowe zwiększają czas eksploatacji względem poprzedniego narzędzia aż o 5 razy.

Kugelentgratwerkzeug

Bezpośrednie gratowanie elementów blaszanych na wykrawarce lub maszynie typu kombi pozwala oszczędzić sobie dodatkowego i pracochłonnego usuwania zadziorów. Narzędzie znacząco minimalizuje czas obróbki detali. Poprawa jakości krawędzi zmniejsza również niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas dalszej obróbki. Kulkowe narzędzie do usuwania zadziorów jest szczególnie jest szczególnie przydatne w przypadku mniejszych otworów i konturów oraz narożników przedmiotów obrabianych. Przy obróbce zadzior zostaje wybity, przy czym na górze blachy powstaje sfazowanie. Dzięki stożkowej głowicy stempla gratowanie jest możliwe również blisko przeformowań.

Blacha wzorcowa

Warto poznać korzyści z zastosowania tego produktu i zamówić bezpłatną blachę wzorcową.

Warianty narzędzia

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Serwis techniczny TRUMPF – Rozszerzenia funkcji Keyvisual
Product enhancements

Product enhancements enable you to implement new applications on your TRUMPF machines, systems, and lasers.

Laserowykrawarki

Korzyści z połączenia wykrawania i obróbki laserowej: laserowykrawarki TRUMPF produkują szeroką gamę części w małych i dużych seriach.

Wykrawanie, obraz technologii
Wykrawarki

Wykrawarki TRUMPF pozwalają na elastyczną obróbkę różnych części, formowanie części blaszanych i wykonywanie gwintów – wszystko na jednej maszynie.

Kontakt
International Punching Tools
Faks +49 7156 30331150
E-mail
Serwis i kontakt